Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pogledati promotivni video Skupštine Brčko distrikta BiH. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH.

ODLUKA O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

Na temelju članka 22 Statuta Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 2/10 – pročišćeni tekst) i članaka 64, 129 i 130 Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 54/18 – pročišćeni tekst i brojevi: 17/20 i 24/20), razmatrajući Nacrt zakona o zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, Skupština Brčko distrikta BiH na 32. redovitoj sjednici održanoj 2. studenoga 2022. godine, donosi

O D L U K U

O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU

ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

 

 

Članak 1

 

          Ovom odlukom uređuje se način održavanja javne rasprave o Nacrtu zakona o zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

 

Članak 2

 

          Nositelji aktivnosti provedbe javne rasprave su Povjerenstvo za rad, zdravstvo i socijalnu skrb Skupštine Brčko distrikta BiH i Ured gradonačelnika Brčko distrikta BiH.

Članak 3

 

Zadužuju se Stručna služba Skupštine Brčko distrikta BiH i Vlada Brčko distrikta BiH da u roku od tri (3) dana od dana usvajanja ove odluke, Nacrt zakona iz članka 1 ove odluke učine dostupnim na mrežnoj stranici Skupštine Brčko distrikta BiH www.skupstinabd.ba i mrežnoj stranici Vlade Brčko distrikta BiH www.bdcentral.net.

 Članak 4

 

          Javna rasprava bit će održana 10. studenoga 2022. godine u 16 sati u velikoj dvorani Skupštine Brčko distrikta BiH.

 

Članak 5

 

Financijska sredstva za organiziranje i provedbu javne rasprave osigurat će Vlada Brčko distrikta BiH.

 

Članak 6

 

          Nakon provedene javne rasprave Povjerenstvo za rad, zdravstvo i socijalnu skrb Skupštine Brčko distrikta BiH sumirat će rezultate kompletne rasprave i podnijeti Skupštini izvješće s prijedlozima i mišljenjima s javne rasprave.

 

Članak 7

 

Zapisnik s javne rasprave bit će dostavljen zastupnicima Skupštine Brčko distrikta BiH, Zakonodavnom povjerenstvu Skupštine Brčko distrikta BiH, Povjerenstvu za rad, zdravstvo i socijalnu skrb Skupštine Brčko distrikta BiH, gradonačelniku Brčko distrikta BiH, prije nego što se Nacrt zakona uputi u proceduru drugog čitanja.

Članak 8

 

          Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

Broj: 01-02-5099/22                                                                         

Brčko, 2. 11. 2022. godin

                                                                                                                           PREDSJEDNIK SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

                                            

                                                                                                                                              mr. sc. Siniša Milić

 

Podijelite na društvenim mrežama