Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pratiti uživo prijenos sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH ili video snimak posljednje održane sjednice. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH

59. REDOVITA SJEDNICA

Sjednica će se održati po završetku nastavka 58. sjednice zakazanog za 8. srpnja 2015. godine (srijeda), s početkom u 10 sati,  u skupštinskoj dvorani za sjednice.

 Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 57. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PREMJERU I KATASTRU NEKRETNINA U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE – prvo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REVIZIJI JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA  U BRČKO DISTRIKTU BiH (prijedlog zastupnika Đorđa Kojića) – prvo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U TIJELIMA JAVNE UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI U BRČKO DISTRIKTU BiH – drugo čitanje
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA IZBORA I IMENOVANJA ČLANA PRAVOSUDNOG POVJERENSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH IZ REDA GRAĐANA BRČKO DISTRIKTA BiH - izvjestitelj predsjednik Skupštine
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PODUZEĆA „CESTE BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH - izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENU I DOPUNU STATUTA JAVNOG PODUZEĆA „CESTE BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH - izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU NADZORNOG ODBORA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2014. GODINU - izvjestitelj predsjednik Nadzornog odbora
 11. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI RASPOLAGANJA NOVČANIM SREDSTVIMA INSTITUCIJA BRČKO DISTRIKTA BiH U SVEZI SA BOBAR BANKOM a. d. BIJELJINA - izvjestitelj glavni revizor
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. DO 31. 3. 2015. GODINE – izvjestitelj gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA VISOKOG SUDBENOG I TUŽITELJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2014. GODINU - izvjestitelj predsjednik Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH
 14. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RJEŠAVANJU ZAHTJEVA DRUGE RAZLIKE U CIJENI U PROJEKTU „PROJEKTIRANJE I IZGRADNJA SUSTAVA ZA PROČIŠĆAVANJE VODE RIJEKE SAVE U VODU ZA PIĆE KAPACITETA 330 l/sec PO SISTEMU KLJUČ U RUKE“ (prijedlog zastupnika Miodraga Peranovića)
 15. RAZMATRANJE INFORMACIJE O OBNOVI PORUŠENIH KUĆA (prijedlog zastupnika Ivana Krndelja)
 16. RAZMATRANJE INFORMACIJE U SVEZI S KAPITALNIM PROJEKTIMA IZ OBLASTI VODOOPSKRBE (prijedlog zastupnika Ratka Stjepanovića)
 17. RAZMATRANJE INFORMACIJE ODJELA ZA GOSPODARSKI RAZVITAK, ŠPORT I KULTURU O REALIZACIJI PROGRAMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA U BRČKO DISTRIKTU BiH - (prijedlog zastupnice Sabire Mujkić)
 18. RAZMATRANJE INFORMACIJE ODJELA ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO O RADOVIMA NA LOVAČKOJ KUĆI LOVAČKOG DRUŠTVA „LANE“ GORNJI RAHIĆ – SEKCIJA ŠATOROVIĆI – (prijedlog zastupnika Adema Ribića)
 19. RAZMATRANJE INFORMACIJE U SVEZI SA AKTIVNOSTIMA PRILIKOM USVAJANJA PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2015. GODINU - (prijedlog zastupnika Ivana Krndelja)
 20. INFORMACIJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA ZAPOSLENIH U ODJELU ZA OBRAZOVANJE U PRIMJENI ZAKONA O OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj gradonačelnik

Raspoloživi radni materijal preuzmite OVDJE.

 

 

Podijelite na društvenim mrežama