Adresar institucija BiH

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

A

Agencija za akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS

tel: 051 348 348
fax: 051 348 346
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Vladike Platona bb
78000 Banja Luka
RS, BiH
Agencija za bankarstvo FBiH tel: 033 721 400
fax: 033 668 811
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Koševo 3
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Agencija za državnu službu BiH tel: 033 233 498
fax: 033 268 312
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Trg BiH 1
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Agencija za državnu službu FBiH tel: 033 552 041
fax: 033 552 040
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dola 15
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Agencija za državnu upravu RS tel: 051 346 051
fax: 051 346 056
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Vladike Platona 66
78000 Banja Luka
RS, BiH
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH tel: 033 561 550
fax: 033 561 554
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Trg BiH 1/V
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Agencija za izdavanje garancija tel: 033 252 340
fax: 033 252 352
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Fra Anđela Zvizdovića 1
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Agencija za javne nabavke BiH tel: 033 251 593
fax: 033 251 595
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Radićeva 8/V
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH tel: 033 771 870
fax: 033 771 880
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mustafe Pintola 1
Ilidža
FBiH, BiH
Agencija za lijekove RS tel: 051 456 040
fax: 051 450 301
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Veljka Mlađenovića b.b.
78000 Banja Luka
RS, BiH
Agencija za nadzor nad tržištem BiH tel: 057 340 718
fax: 057 343 502
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Karađorđeva 8
71 123 Istočno Sarajevo
RS, BiH
Agencija za osiguranje depozita BiH tel: 051 223 440
fax: 051 223 452
Vase Pelagića 11a
51000 Banja Luka
RS, BiH
Agencija za osiguranje depozita BiH tel: 033 663 095
fax: 033 663 095
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Jadranska bb
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Agencija za osiguranje u BiH tel: 033 554 795
fax: 033 554 796
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Obala Kulina Bana 4/II
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Agencija za poštanski promet BiH tel: +387 33 721 640
fax: +387 33 721 650
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dzemala Bijedica b.b.
Poslovni kompleks "Kumrovec", Objekt B, kat 4.
71000 Sarajevo
BiH
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH tel: +387 (0)36 329 908
fax: +387 (0)36 329 908
Kneza Branimira br.12
88000 Mostar
BiH
Agencija za privatizaciju u FBiH tel: 033 212 884
fax: 033 212 883
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Alpašina 41
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Agencija za promociju stranih investicija tel: 033 278 080
fax: 033 278 081
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Avaz Twist Tower
Tešanjska 24A
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Agencija za promociju stranih investicija tel: 036 558 815
fax: 036 558 815
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Rade Bitange 30
88 000 Mostar
FBiH, BiH
Agencija za promociju stranih investicija tel: 051 226 180
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Djure Danicica 1 (III)
78 000 Banja Luka
BiH
Agencija za rad i zapošljavanje BiH tel: 033 208 252
fax: 033 209 475
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Đoke Mazalića 3
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Agencija za ravnopravnost spolova BiH tel: 033 209 761
fax: 033 209 761
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kulovića 4
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH tel: + 387 51 462 300
fax: + 387 51 462 302
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 11
78000 Banja Luka
BiH
Agencija za sigurnost hrane BiH tel: 036 397 217
fax: 036 397 206
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. Ante Starčevića b.b.
88000 Mostar
FBiH, BiH
Agencija za statistiku BiH tel: 033 220 626
fax: 033 220 622
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Zelenih beretki 26
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH tel: 033 726 250
fax: 033 726 251
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Vilsonovo šetalište broj 10
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Arhiv BiH tel: 033 206 492
fax: 033 206 492
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Reisa Džemaludina Čauševića 6
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Arhiv FBiH tel: 033 214 481
fax: 033 214 481
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Reisa Čauševića 6
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Arhiv RS tel: 051 301 528
fax: 051 301 528
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Aleji Svetog Save 1
78000 Banja Luka
RS, BiH

B

Biro za odnose sa javnošću Vlade RS tel: 051 331 565
fax: 051 331 566
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

C

Centar za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH tel: 033 562 550
fax: 033 445 475
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Halida Nazečića 4
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Centar za uklanjanje mina u BiH tel: 033 253 800
fax: 033 464 565
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tvornička 3
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Centar za uklanjanje mina u BiH tel: 051 313 113
fax: 051 312 848
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Miše Stupara 26
78 000 Banja Luka
RS, BiH
Centralna banka BiH tel: 033 278 222
fax: 033 215 094
Maršala Tita 25
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Centralna izborna komisija BiH tel: 033 251 300
fax: 033 251 329
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mula Mustafe Bašeskije 6
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Centralni registar hartija od vrijednosti RS tel: 051 223 710
fax: 051 223 718
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Bana Milosavljevića 6
78000 Banja Luka
RS, BiH

D

Direkcija za ekonomsko planiranje BiH tel: 033 225 931
fax: 033 225 930
Kulovića 7
71 000 Sarajevo
BiH
Direkcija za evropske integracije tel: 033 703 153
fax: 033 296 473
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Trg BiH 1
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Direkcija za privatizaciju RS tel: 051 308 311
fax: 051 311 245
Mladena Stojanovića 7
78000 Banja Luka
RS, BiH
Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH – BHDCA tel: 033 251 350
fax: 033 251 351
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Fehima ef. Čurčića 6
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Dom naroda Parlamenta FBiH tel: 033 219-190
fax: 033 205 547
Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Dom za ljudska prava BiH tel: 033 212 064
fax: 033 561 153
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Musala 9
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Dom za ljudska prava BiH Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Simeuna Đaka 5
51000 Banja Luka
RS, BiH
Državna agencija za istrage i zaštitu tel: 033 702 411
fax: 033 702 480
Adema Buće 102
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Državna komisija za označavanje BiH granice tel: 033 221 027
fax: 033 201 170
Musala 9
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Državna regulatorna komisija za električnu energiju tel: 035 302 060
fax: 035 302 077
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Miška Jovanovića 4
75000 Tuzla
FBiH, BiH

F

Federalna direkcija robnih rezervi tel: 033 207 911
fax: 033 210 138
Ćemaluša br. 6/III
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalna komisija za nestala lica tel: 033 658 997
fax: 033 664 951
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Musala 9/2
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalna uprava civilne zaštite tel: 033 467 970
fax: 033 767 560
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Vitomira Lukića 10
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalna uprava policije tel: 033 280 020
fax: 033 207 614
Mehmeda Spahe 7
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove tel: 033 201 784
fax: 033 201 784
Reisa Džemaludina Čauševića 6
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalni meteorološki zavod tel: 033 663 508
fax: 033 276 701
Bardakčije 12
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalni zavod za MIO/PIO tel: 033 723 125
fax: 033 723 200
Ložionička 2
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalni zavod za MIO/PIO tel: 036 321 626
fax: 036 310 185
Dubrovačka bb
88000 Mostar
FBiH, BiH
Federalni zavod za programiranje razvoja tel: 033 667 272
fax: 033 212 625
Alpašina 41
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalni zavod za statistiku tel: 033 443 866
fax: 033 664 553
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Zelenih beretki 26
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije tel: 033 663 779
fax: 033 220 619
Alpašina 41
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije tel: 036 580 020
fax: 036 580 015
Adema Buče 34
88000 Mostar
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo finansija tel: 033 203 147
fax: 033 203 152
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mehmeda Spahe 5
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo kulture i športa tel: 033 663 693
fax: 033 664 381
Obala Maka Dizdara 2
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke tel: 033 276 380
fax: 033 276-380
Obala Maka Dizdara 2
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke tel: 036 355 700
fax: 036 355 742
Stjepana Radića 33
88000 Mostar
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo odbrane tel: 033 650 677 Hamdije Kreševljakovića 98
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva tel: 033 443 338
fax: 033 663 659
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Maršala Tita 15
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo pravde tel: 033 213 151
fax: 033 213 151
Valtera Perića 15
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija tel: 033 668 907
fax: 033 667 866
Alpašina 41
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija tel: 036 550 025
fax: 036 550 024
Trg Ivana Krndelja bb
88000 Mostar
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša tel: 033 562 870
fax: 033 201 602
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Alipašina br. 41
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike tel: 033 661 782
fax: 033 661 783
Vilsonovo šetalište 10
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica tel: 033 667 295
fax: 033 667 295
Alpašina 41
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta tel: 033 204 007
fax: 033 218 538
Alpašina 41
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta tel: 036 449 120
fax: 036 449 122
Stjepana Radića 33
88000 Mostar
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo trgovine
Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova tel: 033 280 020
fax: 033 207 606
Mehmeda Spahe 7
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog ra tel: 033 212 932
fax: 033 209 333
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Alpašina 41
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo zdravstva tel: 033 664 245
fax: 033 664 246
Maršala Tita 9
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalno pravobraniteljstvo tel: 033 200 981
fax: 033 200 981
Valtera Perića 15/5
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalno tužiteljstvo tel: 033 442 614 Valtera Perića 15
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA tel: 033 776 180
fax: 033 776 196
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Hifzi Bjelevca 54
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Fond KS za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca tel: 033 252 210
fax: 033 252 218
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Širokac 22
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Fond stanovanja RS tel: 051 218 617
Fond za povratak BiH tel: 033 219 626
fax: 033 552 631
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Koste Hermana 11
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Fond za razvoj i zapošljavanje RS tel: 051 221 270
fax: 051 217 947
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Vladike Platona 3
78000 Banja Luka
RS, BiH
Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH tel: 049 216 344
fax: 049 216 115
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Vuka S. Karadžića 4
76100 Brčko
BiH

G

Gender centar FBiH tel: 033 665 883
fax: 033 265 200
Hakije Kulenovića 12
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Gender centar Vlade RS tel: 051 225 031
fax: 051 225 032
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Bana Milosavljevića bb
78000 Banja Luka
RS, BiH
Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH tel: 033 664 716
fax: 033 211 658
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Trg BiH 1
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Gospodarska komora FBiH tel: 033 217 782
fax: 033 217 783
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Branislava Đurđeva 10
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Granična policija BiH tel: 033 755 300
fax: 033 755 305
Reufa Muhića 2a
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH

I

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH tel: 036 311 210
fax: 036 311 212
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kralja Petra Krešimira IV 8/A
88000 Mostar
FBiH, BiH
Institucije ombudsmena FBiH tel: 033 667 929
fax: 033 653 461
Valtera Perića 15
71000 Ssarajevo
FBiH, BiH
Institut za akreditiranje BiH tel: 033 721 310
fax: 033 721 311
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Hamdije Ćemerlića 2
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Institut za intelektualno vlasništvo BiH tel: 036 334 381
fax: 036 318 420
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kralja Petra Krešimira IV/8a
88000 Mostar
FBiH, BiH
Institut za mjeriteljstvo BiH tel: 033 668 716
fax: 033 714 711
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dolina 6
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Institut za standardizaciju BiH tel: 057 310 560
fax: 057 310 575
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Vojvode Radomira Putnika 34
71123 Istočno Sarajevo
RS, BiH

K

Komesarijat za izbjeglice i humanitarnu pomoć tel: 055 212 813
Komisija za deminiranje BiH tel: 033 219 923
fax: 033 464 565
Trg Bosne i Hercegovne 1
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Komisija za hartije do vrijednosti RS tel: 051 218 362
fax: 051 218 361
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Vuka Karadžića 6
78 000 Banja Luka
RS, BiH
Komisija za izbor i imenovanje tel: 053 241 531
Komisija za koncesije BiH tel: 051 462 510
fax: 051 462 509
Jug Bogdana bb
78000 Banja Luka
RS, BiH
Komisija za koncesije FBiH tel: 033 645 195
fax: 033 721 740
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Zagrebačka 41 B
71 000 Sarajevo
BiH
Sarajevski
Komisija za provođenje carinske politike tel: 033 664 103
fax: 033 444 052
Musala 9
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Komisija za vrijednosne papire FBiH tel: 033 203 862
fax: 033 211 655
Čemaluša 9/II
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Komisija/Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika BiH tel: 033 276 760
fax: 033 276 768
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Obala Kulina bana 1/6
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Konkurencijsko vijeće BiH tel: 033 251 406
fax: 033 251 408
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Radićeva 8
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH

M

Mandatno-imunitetska komisija tel: 051 464 414
Ministarstvo civilnih poslova BiH tel: 033 221 073
fax: 033 212 927
Trg BiH 1
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ministarstvo finansija i trezora BiH tel: 033 205 345
fax: 033 202 930
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Trg BiH 1
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ministarstvo finansija RS tel: 051 331 350
fax: 051 331 351
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Vuka Karadžića 4
78000 Banja Luka
RS, BiH
Ministarstvo komunikacija i transporta BiH tel: 033 284 750
fax: 033 284 751
Trg BiH 1
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ministarstvo nauke i tehnologije RS tel: 051 331 542
fax: 051 331 548
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Vuka Karadžića 4
78000 Banja Luka
RS, BiH
Ministarstvo odbrane BiH tel: 033 286 500
fax: 033 206 094
Bistrik 5
71000 Sarajevo
BiH
Ministarstvo odbrane RS tel: 051 318-629
fax: 051 300 243
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS tel: 051 331 634
fax: 051 331 612
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Nemanjina 22
78000 Banja Luka
RS, BiH
Ministarstvo pravde BiH tel: 033 223 501
fax: 033 223 504
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Trg BiH 1
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ministarstvo pravde RS tel: 051 331 582
fax: 051 331 594
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ministarstvo privrede, energetike i razvoja RS tel: 051 331 720
fax: 051 331 721
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ministarstvo prosvjete i kulture RS tel: 051 331 422
fax: 051 331 423
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS tel: 051 331 651
fax: 051 331 652
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ministarstvo saobraćaja i veza RS tel: 051 331 611
fax: 051 331 612
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ministarstvo sigurnosti BiH tel: 033 213 623
fax: 033 213 628
Trg BiH 1
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ministarstvo trgovine i turizma RS tel: 051 331 490
fax: 051 331 499
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS tel: 051 331 106
fax: 051 331 296
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS tel: 051 331 680
fax: 051 331 681
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Vuka Karadžića 4
78000 Banja Luka
RS, BiH
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH tel: 033 220 093
fax: 033 445 911
Musala 9
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ministarstvo vanjskih poslova BiH tel: 033 281 100
fax: 033 472 188
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Musala 2
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju RS tel: 051 331 430
fax: 051 331 436
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Vuka Karadžića 4
78000 Banja Luka
RS, BiH
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS tel: 051 331 470
fax: 051 331 471
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Vuka Karadžića 4
78000 Banja Luka
RS, BiH
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH tel: 033 445 122
fax: 033 206 140
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Trg BiH 1
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS tel: 051 216 599
fax: 051 216 601
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Vladike Platona bb
78000 Banja Luka
RS, BiH

N

Narodna skupština RS tel: 051 301 099
fax: 051 301 087
Vuka Karadžića 2
78000 Banja Luka
RS, BiH

O

Odbor državne službe za žalbe tel: 033 284 711 Trg BiH 1
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Odbor za međunarodne odnose RS tel: 051 301 099
Odbor za predstavke, prijedloge i društveni nadzor tel: 052 751 429
Odbor za privredu i finansije tel: 055 401 941
Odbor za ustavna pitanja tel: 051 309 590
Odbor za zaštitu životne sredine tel: 055 401 941
Ombudsmen RS tel: 051 303-451
fax: 051 313-578
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kralja Alfonsa XIII/21
78000 Banja Luka
RS, BiH
Ombudsmen za ljudska prava BiH tel: 033 666 005
fax: 033 666 004
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Maršala Tita 7
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ombudsmen za ljudska prava BiH tel: 051 303 992
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Jovana Dučića 41
51000 Banjaluka
RS, BiH

P

Parlament FBiH tel: 033 219-190
fax: 033 203-233
Hamdije Kreševljakovića 3
Sarajevo
FBiH, BiH
Parlamentarna skupština BiH tel: 033 284 401
fax: 033 233 480
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Trg BiH 1
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Poreska uprava RS tel: 051 332 300
fax: 051 300 199
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Bana Milosavljevića 4
78000 Banja Luka
RS, BiH
Porezna uprava FBiH tel: 033 222 711
fax: 033 206 535
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Husrefa Redžića 4
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Pravobranilaštvo BiH tel: 033 223 641
fax: 033 223 641
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Obala Kulina bana 1
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Privredna/Gospodarska komora FBiH tel: 033 217 782
fax: 033 217 783
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Branislava Đurđeva 10
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Privredna/Gospodarska komora FBiH tel: 036 332 963
fax: 036 332 966
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Zagrebačka 10
88000 Mostar
FBiH, BiH

R

Registar vrijednosnih papira FBiH tel: 033 279 150
fax: 033 279 151
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Maršala Tita 62/II
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Regulatorna agencija za komunikacije BiH tel: 051 222 410
fax: 051 222 411
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Nikole Tesle 13
78000 Banjaluka
BiH
Republička direkcija za civilnu vazdušnu plovidbu tel: 051 213 547
fax: 051 213 549
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Veselina Masleše 24/II
78000 Banja Luka
RS, BiH
Republička direkcija za obnovu i izgradnju tel: 051 215 530
fax: 051 215 405
Republička direkcija za proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme tel: 051 317 885
fax: 051 316 005
Republička direkcija za puteve tel: 051 309 790
fax: 051 308 794
Republička direkcija za robne rezerve
Republička direkcija za vode RS - Bijeljina tel: 055 201 784
fax: 055 211 517
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Miloša Obilića 51
76300 Bijeljina
RS, BiH
Republička uprava carina tel: 051 301 290 Dr. Mladena Stojanovića 7
78000 Banja Luka
RS, BiH
Republička uprava civilne zaštite tel: 057 340 258
fax: 057 340 257
Vuka Karadžića 17
71123 Istočno Sarajevo
RS, BiH
Republički devizni inspektorat tel: 051300 431
Republički hidro meteorološki zavod tel: 051 460 852
Republički pedagoški zavod tel: 051 430 100
Republički sekretarijat za odnose sa Međunarodnim tribunalom u Hagu i istraga tel: 051 221 670
fax: 051 221 674
Republički sekretarijat za sport i omladinu tel: 051 331 762
fax: 051 331 761
Republički sekretarijat za vjere tel: 051 331 750
Republički sekretarijat za zakonodavstvo tel: 057 223 005
Republički zavod za cijene tel: 057 226 594
Republički zavod za geološka istraživanja tel: 056 210 413
Republički zavod za planiranje tel: 057 226 625
Republički zavod za standardizaciju i metrologiju tel: 051 214 495
Republički zavod za statistiku tel: 051 301 492
fax: 051 303 583
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Veljka Mlađenovića 12 d
78000 Banja Luka
RS, BiH
Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa tel: 051 301 062
Republičko javno pravobranilaštvo tel: 051 314 497
Republičko tužilaštvo tel: 051 316 168
fax: 051 316 169
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Vladike Platona bb
78000 Banja Luka
RS, BiH

S

Sekretarijat Predsjedništva BiH tel: 033 473 036
fax: 033 555 620
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Musala 9
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Služba predsjednika RS tel: 051 211 585
fax: 051 212 018
Služba za poslove sa strancima tel: 033 563 604
fax: 033 563 604
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
OBALA KULINA BANA 4
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Služba za zajedničke poslove institucija BiH tel: 033 284 520
fax: 033 217 966
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Trg BiH 1
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Herccegovine tel: 033 663 424
fax: 033 223 014
Musala 9
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Sud BiH tel: 033 707 100
fax: 033 707 320
Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo
FBiH, BiH

T

Transparency International BiH tel: 033 220 049
fax: 033 220 049
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mis Irbina 18
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Transparency International BiH tel: 051 216 369
fax: 051 216 369
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Gajeva 2
78000 Banja Luka
RS, BiH
Tužilaštvo BiH tel: 033 707 400
fax: 033 707 463
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo
FBiH, BiH

U

Uprava za indirektno oporezivanje BiH tel: 051 335 100
fax: 051 335 101
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ulica Bana Lazarevića bb
78 000 Banja Luka
RS, BiH
Ured koordinatora za reformu javne uprave tel: 033 565 760
fax: 033 565 761
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Vrazova 9
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ured za informiranje FBiH tel: 033 212 986
fax: 033 220 437
Alpašina 41
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ured za nadzor društava za osiguranje FBiH tel: 033 443 292
fax: 033 443 318
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dolina 8/II
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ured za razmatranje žalbi BiH tel: 033 207 682
fax: 033 207 756
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Maršala Tita 11a
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ured za reviziju institucija BiH tel: 033 703 573
fax: 033 703 565
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Hamdije Čemerlića 2/XIII
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ured za reviziju proračuna u Fededraciji BiH tel: 033 221 623
fax: 033 716 400
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ložionička 3
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ured za suradnju i zastupanje pred Komisijom za ljudska prava FBiH tel: 033 650 143
fax: 033 650 094
Čemaluša 9
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ured za veterinarstvo BiH tel: 033 258 840
fax: 033 565 725
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Radićeva 8/II
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ured za zakonodavstvo BiH fax: 033 220 944 Trg BiH 1
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ured za zakonodavstvo FBIH tel: 033 666 568
fax: 033 666 587
Alpašina 41
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ustavni sud BiH tel: 033 251 226
fax: 033 561 134
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Reisa Džemaludina Čauševića 6/III
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ustavni sud FBiH tel: 033 251 650
fax: 033 251 651
Valtera Perića 15
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ustavni sud RS tel: 051 301-218 Karlja Alfonsa XIII broj 11
78000 Banja Luka
RS, BiH

V

VANJSKOTRGOVINSKA / SPOLJNOTRGOVINSKA KOMORA BiH tel: 033 663 370
fax: 033 214 292
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Branislava Đurđeva 10
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Vijeće Ministara BiH tel: 033 663 519
fax: 033 211 464
Trg BiH 1
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Vijeće Naroda RS tel: 051 301 977
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH tel: 033 707 500
fax: 033 707 550
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Vlada FBiH tel: 033 203 147
fax: 033 444 718
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Alpašina 41
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Vlada RS tel: 051 331 333
fax: 051 331 366
Vrhovni sud FBiH tel: 033 664 752
fax: 033 664 754
Valtera Perića 15
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Vrhovni sud RS tel: 051 212 801
fax: 051 226 071
Aleja Svetog Save bb
78000 Banja Luka
RS, BiH

Z

Zakonodavno-pravni odbor tel: 056 210 017
Zastupnički dom Parlamenta FBiH tel: 033 225-321
fax: 033 203 232
Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Zavod za javno zdravstvo FBiH tel: 033 663 941
fax: 033 220 548
Maršala Tita 7
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Zavod za kontrolu lijekova FBiH tel: 033 279 350 Maršala Tita 9/III
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Zavod za računovodstvo i reviziju FBiH tel: 033 668 225
fax: 033 668 225
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mehmeda Spahe 5/IV
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH tel: 033 270 170
fax: 033 270 100
Čekaluša 86
71000 Sarajevo
FBiH, BiH

Podijelite na društvenim mrežama