ODLUKA O IZBORU KANDIDATA NA RADNO MJESTO ADMINISTRATOR INFORMATIČKOG SUSTAVA

Objavljeno: Ponedjeljak, 19. rujna 2022. godine

Opširnije...

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE JEDNOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA JP „LUKA BRČKO“

Objavljeno: Petak, 9. rujna 2022. godine

Opširnije...

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA NA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POTPORU

Objavljeno: Četvrtak, 8. rujna 2022. godiine

Opširnije...

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA NA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

Objavljeno: Četrvrtak, 8. rujna 2022. godine

Opširnije...

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA NA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJSKO POSLOVANJE

Objavljeno: Četvrtak, 8. rujna 2022. godine

Opširnije...

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA NA RADNO MJESTO PARLAMENTARNI ASISTENT

Objavljeno: Srijeda, 15. lipnja 2022. godine

Opširnije...