Predsjednik Skupštine

Predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH je Siniša Milić.

Izabran je 23.12.2020. godine. Član je SNSD-aSinisa Milic


ŽIVOTOPIS:

Rođen je 16. veljače 1971. godine u Sarajevu.

Po zanimanju je magistar pravnih znanosti. Osnovnu i srednju školu završio je u Sarajevu, a zvanje diplomiranog pravnika stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Magistrirao je također na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu - smjer Građansko pravo.

Obavljao je poslove urednika i novinara u Novinskoj agenciji Republike Srpske „SRNA“ od 1993. do 2006. godine. U Skupštini Brčko distrikta BiH, kao stručni savjetnik za odnose s javnošću, radio je do 2014. godine. Četiri godine bio je član Nadzornog tima za reformu javne uprave u BiH u oblasti institucionalne suradnje, a dvije godine je bio predsjednik Povjerenstva za polaganje stručnih ispita za rad u tijelima uprave.

U političkoj i profesionalnoj karijeri obavljao je dužnost voditelja Odjela za javni registar u Vladi Brčko distrikta BiH od 2014. do 2016. godine.

Za gradonačelnika Brčko distrikta BiH izabran je 2016. godine i na toj dužnosti bio je do konca 2020. godine. Trenutačno obavlja dužnost predsjednika Skupštine Brčko distrikta BiH.

Član je Glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Političkog vijeća SNSD-a.

Nositelj je ordena Svetog kralja Dragutina - Prepodobnog Teoktista, kojim ga je odlikovao vladika zvorničko-tuzlanski Fotije.

Oženjen je i otac dvoje djece.

 

OVLASTI:

 • zastupa i predstavlja Skupštinu u okviru ovlasti koje su mu dane Statutom Distrikta, zakonima Distrikta i Poslovnikom;
 • saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i po potrebi saziva i predsjedava sjednicama skupštinskih povjerenstava;
 • osigurava poštovanje odredbi ovog poslovnika i reda na sjednicama Skupštine sukladno Statutu Distrikta i ovom poslovniku;
 • provodi zakone, odluke i druge akte Skupštine kada je za njihovo provođenje mjerodavna Skupština, skupštinsko tijelo ili predsjednik Skupštine;
 • koordinira rad skupštinskih povjerenstava;
 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagača u skupštinsku proceduru i predlaže dnevni red sjednica Skupštine;
 • upućuje zastupnicima i povjerenstvima nacrte zakona i materijale za raspravu;
 • inicira raspravljanje o određenim pitanjima u mjerodavnosti Skupštine;
 • donosi odluke ili druge akte radi provođenja ovog poslovnika;
 • osigurava transparentnost rada Skupštine;
 • brine se o odnosima i suradnji Skupštine i Vlade Distrikta, odnosno drugih institucija Distrikta;
 • prihvaća se pokroviteljstva u svojstvu predsjednika Skupštine;
 • prima svečanu izjavu/prisegu zastupnika ili službenih osoba koje na temelju Statuta Distrikta, zakona Distrikta i ovog poslovnika, trebaju položiti prisegu ili dati svečanu izjavu pred predsjednikom Skupštine;
 • donosi odluke o proglašenju zakona koje donese Skupština;
 • potpisuje sve akte koje donosi Skupština, izuzev ako ovim poslovnikom nije drugačije određeno;
 • odobrava službena putovanja zastupnika u inozemstvo;
 • uz konzultacije s predsjednicima zastupničkih klubova određuje sastav izaslanstava Skupštine na raznim službenim događajima, vodeći pri tom računa o odgovarajućem stranačkom, nacionalnom i spolnom sastavu Skupštine;
 • nadzire rad Stručne službe;
 • donosi odluke i druge pojedinačne pravne akte vezane za ostvarivanje prava zastupnika u okviru vršenja njihove zastupničke dužnosti sukladno s zakonima ili drugim općim aktima Skupštine, izuzev u onim slučajevima kada je za to mjerodavno Povjerenstvo za upravu i financije;
 • obavlja druge dužnosti određene Statutom Distrikta i Poslovnikom.

Podijelite na društvenim mrežama