Potpore

Spisak lica kojima su dodjeljena sredstva namijenjena za grantove pojedincima tokom 2020. godine

Opširnije...

Spisak neprofitnih organizacija kojima su financirani programi, projekti i redovne aktivnosti iz Proračuna Brčko distrikta BiH za 2020. godinu

Opširnije...