STRUČNA SLUŽBA

Kontakti

Adresa: Ulica Mladena Maglova broj 2, Brčko.

Telefoni: 049 215 516, 049 215 674, 049 215 706, 049 230 610 i 049 230 611

Skupština ima službu za stručnu i administrativnu pomoć Skupštini. Stručna služba pruža stručnu pomoć, administrativnu i logističku potporu, osigurava, pruža istraživačke usluge za rad zastupnika i obavlja druge poslove kojima se osigurava funkcioniranje Skupštine.

Stručnom službom rukovodi voditelj Stručne službe.

Poslovi i zadatci Stručne službe obavljaju se u sljedećim organizacijskim jedinicama:

 1. Sektor za opće poslove i skupštinska povjerenstva
 2. Sektor za administrativno-financijske poslove
 3. Sektor za tehničku potporu
 4. Sektor za pravne, personalne i zajedničke poslove.

Voditelj Stručne službe Skupštine Stojanka KneževićOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

SEKTOR ZA OPĆE POSLOVE I SKUPŠTINSKA POVJERENSTVA

Zamjenik voditelja Stručne službe Skupštine i voditelj Sektora Šećo Bećić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stručni savjetnik za normativne poslove i uređivanje Službenog glasnika, Esed Omerović, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stručni savjetnik - lektor za hrvatski jezik, Andrea Antić-DugečOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stručni savjetnik - lektor za bosanski jezik, Fatima RibićOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stručni savjetnik - lektor za srpski jezik, Marica LakićOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stručni savjetnik za skupštinska povjerenstva Ivona StankovićOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Zakonodavno povjerenstvo
 • Povjerenstvo za zaštitu ljudskih prava
 • Povjerenstvo za praćenje rada Vlade, institucija Distrikta i predstavke građana
 • Povjerenstvo za komunalnu, javnu djelatnost i zaštitu okoliša

Stručni suradnici za skupštinska povjerenstva:

Katica Ivanović, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Povjerenstvo za proračun
 • Povjerenstvo za praćenje primjene Poslovnika o radu Skupštine
 • Povjerenstvo za provedbu Kodeksa ponašanja zastupnika Skupštine
 • Povjerenstvo za praćenje primjene Zakona o spomenicima i simbolima

Amra HalkićOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Povjerenstvo za borbu protiv korupcije
 • Povjerenstvo za upravu i financije
 • Povjerenstvo za obrazovanje, šport, kulturu i suradnju s vjerskim zajednicama

Sandra Mitrović, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
 • Povjerenstvo za rad, zdravstvo i socijalnu skrb
 • Povjerenstvo za mladež
 • Povjerenstvo za ekonomski razvitak i poljoprivredu

 

Zorica Gavrić, stručni referent za plenarna zasjedanja Skupštine, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stručnu pomoć u radu ostalim povjerenstvima osiguravaju voditelj Stručne službe i stručni savjetnik za normativne poslove i uređivanje Službenog glasnika.

 

SEKTOR ZA PRAVNE, PERSONALNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Voditelj Sektora za pravne, personalne i zajedničke poslove Mara Šimić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stručni savjetnik za odnose s javnošću, Maja Kovačević GudeljOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tajnik predsjednika i dopredsjednika Skupštine, Jasminka Ibrahimović, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stručni savjetnik – administrator, Dragan MatijevićOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stručni savjetnik za pravna pitanja i europske integracije Mihailo SimikićOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Povjerenstvo za europske integracije
 • Povjerenstvo za javnu sigurnost i nadzor nad radom Policije
 • Povjerenstvo za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetno povjerenstvo
 • Neovisni odbor za izbor voditelja Policije i zamjenika voditelja Policije

 

SEKTOR ZA ADMINISTRATIVNO-FINANCIJSKE POSLOVE

Voditelj Sektora, Andrea CvjetinovićOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši stručni suradnik za financijske poslove i nabavu Draženka SimikićOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stručni suradnik za administrativno-financijske poslove, Vesna Jović, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši stručni suradnik za pravna pitanja Alma JoldićOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

SEKTOR ZA TEHNIČKU POTPORU

Voditelj Sektora za tehničku potporu Azur Hadžić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Služba osiguranja

Voditelj Službe osiguranja, Admir Žilić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Podijelite na društvenim mrežama