Odluka o određivanju lokacija biračkih mjesta

  Broj: 226/2020

  Brčko, 29.10.2020. godine

  Temeljem članka 2.13 i članka 5.1 stavka (5) Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), članka 2.4 Izbornog zakona Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj: 17/08, 43/08 i 49/18), sukladno članku 5. Naputka o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta (prečišćeni tekst) („Službeni glasnik BiH“ broj: 25/20), Izborno povjerenstvo Brčko distrikta BiH je, na 293. sjednici održanoj 29.10.2020. godine, d o n i j e l o

  O D L U K U

  o određivanju lokacija biračkih mjesta

  Član 1.

  Lokacije biračkih mjesta za glasovanje na Lokalnim izborima u BiH 15.11.2020. godine u Brčko distriktu BiH se određuju kako slijedi:

  R/br. Šifra biračkog mjesta

  Naziv biračkog mjesta

  Pripadajuće ulice / naselja

  Lokacija

   

  200C001

  1. MAJ

  Đorđa Kojdića, Ivana Mažuranića, Koste Neškovića, Mihajla Lalića, Milana Konjevića, Milutina Bojića, Prote Rajka Sofrenovića, Rastka Petrovića, Srpka Petrovića,

  Prostorije MZ
  1.  
  200C002

  1. MAJ - ČAĐAVAC

  Vukosavačka, Čađavac

  Prostorije MZ
  1.  
  200C003

  4. JULI - Dio 1

  4. Juli I, 4. Juli II, 4. Juli III, Augustina Augustinovića, Dragice Pravice, Duška Radovića, Gustava Krkleca, Josipa Bosnara

  Prostorije MZ
  1.  
  200C004

  4. JULI - Dio 2

  Pere Zrelca, Poljoprivrednik I, II i III, Zaima Mušanovića, dio: od kbr.2-38 i od kbr.1-51

  Poslovni prostor uz prostorije MZ
  1.  
  200C005A

  BIJELA

  Bijela
  Dom
  1.  
  200C005B

  BIJELA

  Bijela
  Dom
  1.  
  200C006

  BIJELJINSKA CESTA - Dio 1

  Braće Ribnikar, dio: od kbr.1-17 i od kbr. 2-50, Dr. Safeta Muratovića

  I OŠ

  (Jelenka Voćkić)

  1.  
  200C007

  BIJELJINSKA CESTA - Dio 2

  Marina Držića

  I OŠ

  (Jelenka Voćkić)

  1.  
  200C008

  BIJELJINSKA CESTA - Dio 3

  Paje Jovanovića

  I OŠ

  (Jelenka Voćkić)

  1.  
  200C009

  BIJELJINSKA CESTA - Dio 4

  Bijeljinska, Industrijska, Safeta Pašalića

  I OŠ

  (Jelenka Voćkić)

  1.  
  200C010

  BOĆE

  Boće
  Dom
  1.  
  200C011

  BODERIŠTE

  Boderište
  Prostorije MZ
  1.  
  200C012A

  BREZOVO POLJE

  Brezovo Polje
  OŠ Brezovo Polje
  1.  
  200C012B

  BREZOVO POLJE

  Brezovo Polje

  OŠ Brezovo Polje
  1.  
  200C013

  BREZOVO POLJE SELO

  Brezovo Polje selo
  Prostorije MZ
  1.  
  200C014A

  BRKA

  Brka
  OŠ Brka
  1.  
  200C014B

  BRKA

  Brka
  OŠ Brka
  1.  
  200C014C

  BRKA

  Brka

  OŠ Brka
  1.  
  200C015

  BROD – Dio 1

  Brođanska, Hasana Kafija Prušćaka, Huseina Šalapića, Kolonija, Mostarska, dio: od kbr.199-509 i od kbr.210-510, kao i svi kbr.sa oznakom BB
  OŠ Brod
  1.  
  200C016

  BRODUŠA – Dio 1

  Bašeskija, Broduša I, Broduša II
  Prostorije MZ
  1.  
  200C017

  SULJAGIĆA SOKAK - Dio 1

  Suljagića Sokak: svi parni brojevi
  Igralište “GAJ”
  1.  
  200C018

  BUKOVAC

  Bukovac
  Prostorije MZ
  1.  
  200C019

  BUKVIK

  Bukvik Donji, Bukvik Gornji, Gajevi, Lukavac, Vujičići
  OŠ Bukvik
  1.  
  200C020

  BUZEKARA

  Buzekara
  Prostorije MZ
  1.  
  200C021

  CENTAR 2 - Dio 1 - Brčko Novo

  8.Marta, Biskupa Josipa Stadlera
  Ekonomska škola
  1.  
  200C022

  CENTAR 2 - Dio 2 - Brčko Novo

  Antona Gustava Matoša, Antonija Isakovića, Braće Kobića, Hercegovačka, Jakova Mitrovića, Marka Marulića, Rine Čulića, Željeznička, Fra Šimuna Filipovića dio: od kbr. 1-15
  Ekonomska škola
  1.  
  200C023

  CENTAR 2 - Dio 3 - Brčko Novo

  Jusufa Čampare, Krešimira Ćosića, Mehmeda Kapetanovića Ljubušaka, Milana Rakića, Studentska, Matije Gupca,
  Ekonomska škola
  1.  
  200C024

  CENTAR 3 - Dio 1

  Braće Ribnikar dio: od kbr. 19-75 i svi BB, Miroslava Krleže , Mujage Mula Mehmedovića

  Prostorije MZ

  (Soliter Bosna)

  1.  
  200C025

  CENTAR 3 - Dio 2

  Bosanskih Kraljeva, Branka Ćopića, Branka Radičevića, Skendera Kulenovića
  Zgrada Gimnazije
  1.  
  200C026

  CENTAR 3 - Dio 3

  Njegoševa, dr. Fridmana, Tursića, Vase Pelagića, prof. Esada Pitića, Braće Ćuskića dio:od kbr. 2-8 i od kbr. 1-11,

  Zgrada Gimnazije
  1.  

  200C027

  200C000

  CENTAR 4 - Dio 1

  Bosne Srebrne - neparna strana,

  Meše Selimovića,

  IV OŠ

  (Tamara Begović)

  1.  
  200C028

  CENTAR 4 - Dio 2

  Branislava Nušića, Bulevar Mira, Ive Andrića, Laze Kostića, Ljudevita Gaja, Hasana Bećirovića, Trg Pravde

  IV OŠ

  (Tamara Begović)

  1.  
  200C029

  CENTAR 5 - Dio 1

  Bosne Srebrne - parna strana i svi BB,

  Dr. Abdulaha Bukvice, Jevrejska, Prnjavor, Safet beg Bašagić, Savska, Vilića

  IV OŠ

  (Tamara Begović)

  1.  
  200C030

  CENTAR 5 - Dio 2

  Mehmedagića, Konačko brdo, Trg Mladih, Šetalište,
  Stambeno – (ulaz 3)
  1.  
  200C031

  CENTAR 5 - Dio 3

  Burića, Edhema Mulabdića, Hasana Kikića, Omerovića, Prof. Murata ef. Sinanagića, Tin Ujevića, Fra Šimuna Filipovića dio: od kbr. 2-16

  Prostorije MZ

  (Đermanović)

  1.  
  200C032

  CENTAR 5 - Dio 4

  August Šenoe, Đermanovića, Maka Dizdara, Prof. Aleksandra Nikolića
  Direkcija za finansije
  1.  
  200C033

  CERIK

  Cerik
  Prostorije MZ
  1.  
  200C034

  ĆOSETA

  Ćeseta
  Prostorije MZ
  1.  
  200C035

  DIZDARUŠA – Dio 1

  Ćamila Sijarića, Derviša Sušića, Džemala Bijedića, Ismeta Mujezinovića, Osmana Mehmedovića, Zaima Mušanovića, dio: od kbr. 40-460, od kbr. 53-459
  Dom
  1.  
  200C036A

  DONJA SKAKAVA

  Donja Skakava
  OŠ Donja Skakava
  1.  
  200C036B

  DONJA SKAKAVA

  Donja Skakava

  OŠ Donja Skakava
  1.  
  200C037

  DONJE DUBRAVICE

  Donje Dubravice
  OŠ Donje Dubravice
  1.  
  200C038

  DONJI BREZIK – Dio 1

  Semberska – parna strana, Donji Brezik, Ljubomira Krsmanovića: parni brojevi od 2-318, neparni brojevi od 1-101, Semberska - parna strana
  OŠ Donji Brezik
  1.  
  200C039

  DONJI RAHIĆ

  Donji Rahić
  Prostorije MZ
  1.  
  200C040

  DONJI ZOVIK

  Donji Zovik
  Dom
  1.  
  200C041A

  DUBRAVE-SEONJACI

  Dubrave, Seonjaci
  OŠ Dubrave
  1.  
  200C041B

  DUBRAVE-SEONJACI

  Dubrave, Seonjaci

  OŠ Dubrave
  1.  
  200C042

  GLUHAKOVAC – DEJTONSKA – Dio 1

  Dejtonska, dio: od kbr. 88-350, od kbr. 69-349 i svi sa oznakom kbr. bb, Plazuljska dio: par. str. od 2-30, nep. br. 1-29
  Prostorije MZ
  1.  
  200C043

  GLUHAKOVAC – LEJLIĆA – Dio 2

  Lejlića, Ulički put
  Prostorija MZ
  1.  
  200C044

  GORICE

  Gorice,
  Lovačka kuća - Gorice
  1.  
  200C045

  GORNJA SKAKAVA

  Gornja Skakava
  OŠ Gornja Skakava
  1.  
  200C046

  GORNJE DUBRAVICE

  Gornje Dubravice
  Prostorije MZ
  1.  
  200C047

  GORNJI BREZIK

  Gornji Brezik, Ljubomira Krsmanovića dio: par. br. 320-500, nep. br. 103-499 i svi bb
  Prostorije MZ
  1.  
  200C048A

  GORNJI RAHIĆ

  Gornji Rahić
  OŠ Gornji Rahić
  1.  
  200C048B

  GORNJI RAHIĆ

  Gornji Rahić
  OŠ Gornji Rahić
  1.  
  200C048C

  GORNJI RAHIĆ

  Gornji Rahić
  OŠ Gornji Rahić
  1.  
  200C049

  GORNJI ZOVIK

  Gornji Zovik
  OŠ Gornji Zovik
  1.  
  200C050A

  GRBAVICA

  Grbavica, Plazuljska dio par. br. 32-500, nep. br. 31-499,  svi bb
  OŠ Grbavica
  1.  
  200C050B

  GRBAVICA

  Grbavica, Plazuljska dio par. br. 32-500, nep. br. 31-499,  svi bb
  OŠ Grbavica
  1.  
  200C050C

  GRBAVICA

  Grbavica, Plazuljska dio par. br. 32-500, nep. br. 31-499,  svi bb

  OŠ Grbavica
  1.  
  200C051

  GRČICA - Dio 1

  Braće Kaurinovića, Mihajlo Petrović-Mike Alasa, Nikole Tesle, Vladimira Preloga
  OŠ Grčica
  1.  
  200C052

  GRČICA - Dio 2

  Braće Ćuskića dio: od kbr. 10-84, od kbr. 13-85,  svi sa oznakom kbr.BB, Hilandarska, Krfska, Mihajla Pupina
  OŠ Grčica
  1.  
  200C053

  GRČICA - Dio 3

  Borisava Stankovića, Ćirila i Metodija, Dositeja Obradovića, Đure Jakšića, Filipa Višnjića, Janka Veselinovića, Radivoja Koraća, Sime Matavulja
  OŠ Grčica
  1.  
  200C054

  GRČICA - Dio 4

  Milovana Glišića, Prote Mateja Nenadovića, Radoja Domanovića, Stevana Mokranjca
  OŠ Grčica
  1.  
  200C055

  GRČICA - Dio 5

  Pavla Savića, Braće Felner, Jakova Gotovca, Milana Hadži-Ristića
  OŠ Grčica
  1.  
  200C056

  GREDICE 1 – Dio 1

  Gredice
  Prostorije MZ
  1.  
  200C057

  ILIĆKA – Dio 1

  Ilićka I, Ilićka II, Ilićka III, Ilićka IV,

  Ilićka V, Ilićka VI

  OŠ Ilićka
  1.  
  200C058

  IVICI – Dio 1

  Bakije Selimovića
  Prostorije MZ
  1.  
  200C059

  IVICI – Dio 2

  Jakova Ignjatovića, Osmana Derviševića, Prvomajska, Rajfeta Ahmetbašića

  Prostorije

  OFK Brčko

  1.  
  200C060

  KLANAC - Dio 1

  Fra Šimuna Filipovića, dio: od kbr. 17-119, od kbr. 18-120 i svi sa oznakom kbr. bb, Evlije Čelebije, Ivana Meštrovića, Joakima Vujića, Klanac I, Klanac II
  OŠ Klanac
  1.  
  200C061

  KLANAC - Dio 2

  Kulina Bana, Mushvina Rizvića, Stevana Hristića, Stevana Sremca, Suljo Kahriman, Vašarska
  OŠ Klanac
  1.  
  200C062

  KOLOBARA - Dio 1

  Ajanovića, Banjalučka dio: od kbr. 2-40 i kbr. 1, Danilo Kiša, Dobrice Cesarića, Islahijet, M.Malića i I.Džindića, Musala, Pere Marijana, Vasif H. Zejčirević, Mujdanovača, Svete Ristića Svračeta

  III OŠ

  (Zaim Mušanović)

  1.  
  200C063

  KOLOBARA - Dio 2

  Dr. Sakiba Edhemovića, Eldina Hadžića, Husein-efendije Trebinjčevića, Kantardžića, Kučukalića, Miloša Crnjanskog, Rizaha Štetića,  S. S. Kranjčević, Svetozara Ćorovića, Trobradovića sokak, Hafiza Seida Zenunovića

  III OŠ

  (Zaim Mušanović)

  1.  
  200C064

  KRBETI

  Krbeti
  Prostorije MZ
  1.  
  200C065

  KREPŠIĆ

  Krepšić
  OŠ Krepšić
  1.  
  200C066

  LIPOVAC

  Lipovac
  Prostorije MZ
  1.  
  200C067A

  MAOČA

  Maoča, Islamovac
  Dom
  1.  
  200C067B

  MAOČA

  Maoča, Islamovac
  Dom
  1.  
  200C067C

  MAOČA

  Maoča, Islamovac
  Dom
  1.  
  200C067D

  MAOČA

  Maoča, Islamovac

  Dom
  1.  
  200C068

  MARKOVIĆ POLJE

  Marković Polje
  Prostorije MZ
  1.  
  200C069

  MERAJE - Dio 1

  Alosmana Topčića, Bolnička, Braće Suljića, Faruka Kučukalića-Mate, H. H. Jerkovića, Hasana Aganovića Tača, Ahmeda Vahdetije Bošnjaka, Alije Isakovića,

  Prostorije MZ
  1.  
  200C070

  MERAJE - Dio 2

  Irfana Čolića-Čole, Klebića, Meraje I, Meraje II, Meraje III, Muderisa Ibrahimbegovića, Najfe Šehić

  Prostorije MZ

  1.  
  200C071

  MUJKIĆI  - Dio 1

  Dejtonska dio: od kbr. 2-76 i od kbr. 1-67, Banjalučka dio: od kbr. 42-200; od kbr. 3-77 i svi kbr. bb, Ciglana, Ćumurovića
  Prostorije MZ
  1.  
  200C072

  MUJKIĆI - Dio 2

  Berberovića, Ferhata Mujanovića, Huseina kap. Gradaščevića, Izidora Poljak, Milene Pavlović-Barili,

  Mujkići I, Mujkići II, Mujkići III

  Prostorije MZ
  1.  
  200C073

  OGRAĐENOVAC

  Ograđenovac
  Prostorije MZ
  1.  
  200C074

  OMERBEGOVAČA

  Omerbegovača, Begovačka
  OŠ Omerbegovača
  1.  
  200C075A

  PALANKA

  Palanka
  Dom
  1.  
  200C075B

  PALANKA

  Palanka

  Dom
  1.  
  200C076

  POLJACI - JAGODNJAK

  Poljaci, Jagodnjak
  OŠ Poljaci
  1.  
  200C077

  POPOVO POLJE

  Popovo Polje
  Prostorije MZ
  1.  
  200C078A

  POTOČARI

  Potočari, Steve Cvjetkovića
  Prostorije MZ
  1.  
  200C078B

  POTOČARI

  Potočari, Steve Cvjetkovića
  Prostorije MZ
  1.  
  200C079

  PRIJEDOR

  Prijedor
  Sala uz prostorije MZ
  1.  
  200C080

  PRUTAČE

  Prutače
  OŠ Prutače
  1.  
  200C081

  RAŠLJANI

  Rašljani
  OŠ Rašljani
  1.  
  200C082

  RAŽLJEVO

  Ražljevo
  Dom
  1.  
  200C083

  RIJEKE – Dio 1

  Adila ef. Čokića, Dr. Mehmeda Spahe dio: od kbr. 27-199; od kbr. 42-200 i svi kbr. bb, Omladinska
  Prostorije MZ
  1.  
  200C084

  SANDIĆI

  Sandići,

  Prostorije MZ

  Sandići

  1.  
  200C085A

  ŠATOROVIĆI-REPINO BRDO

  Šatorovići, Repino Brdo

  Prostorije MZ

  Šatorovići

  1.  
  200C085B

  ŠATOROVIĆI-REPINO BRDO

  Šatorovići, Repino Brdo

  Prostorije MZ

  Šatorovići

  1.  
  200C086

  SLIJEPČEVIĆI

  Slijepčevići
  Prostorija MZ
  1.  
  200C087
  SRPSKA VAROŠ - Centar 6 – Dio 1
  Dušana Vasiljeva, Isidore Sekulić, Jelenke Voćkić, Lučka, Miroslava Mike Antića, Mladena Maglova, Posavska, Tome Maksimovića, Vuka S. Karadžića
  Prostorije MZ
  1.  
  200C088
  SRPSKA VAROŠ - Centar 6 – Dio 2
  Cvijete Zuzorić, Dr. Frica - Ferida Proskauera, Epis. Nikolaja Velimirovića, Jovana Dučića, Jovana Skerlića

  IV OŠ

  (Tamara Begović)

  1.  
  200C089
  SRPSKA VAROŠ - Centar 6 – Dio 3
  Svetog Save, Alekse Šantića, Ivan Franjo Jukić
  Dom kulture
  1.  
  200C090
  SRPSKA VAROŠ - Centar 6 – Dio 4
  B. Kisića, Desanke Maksimović, Gundulićeva, Ilije Milosavljevića-Kolarca, Josifa Pančića, Slavka Bašića

  IV OŠ

  (Tamara Begović)

  1.  
  200C091

  STANOVI

  Stanovi
  Prostorije MZ
  1.  
  200C092

  STARI RASADNIK - Dio 1

  Ahmeda Hantalaševića Ahme,

  Stari Rasadnik

  Prostorije MZ
  1.  
  200C093

  STARI RASADNIK - Dio 2

  Mostarska dio: od kbr. 1-197 i od kbr. 2-208, Dr. Mehmeda Spahe dio: od kbr. 1-25 i od kbr. 2-40, Hadži Mehmed-ef. Osmića Brođe, Tabakovića, Avde Međedovića, Fazanerija
  Prostorije MZ
  1.  
  200C094

  STOLIN

  Birčanska, Josipa Eugena Tomića, Jovana Hadžića,  Laze Lazarevića, Semberska-neparna strana od 1-199  i svi kbr. bb, Vojislava Ilića

  Društvene prostorije-

  MZ Donji Brezik

  1.  
  200C095

  ŠTREPCI

  Štrepci
  Prostorije MZ
  1.  
  200C096

  TRNJACI

  Trnjaci
  Prostorije MZ
  1.  
  200C097

  ULICE

  Ulice
  OŠ Ulice
  1.  
  200C098

  ULOVIĆ

  Ulović

  Prostorije

  HAŠK “Napredak”

  1.  
  200C099

  VITANOVIĆI

  Vitanovići, Vitanovići Donji, Vitanovići Gornji
  OŠ Vitanovići
  1.  
  200C100

  VUČILOVAC

  Vučilovac
  Prostorije MZ
  1.  
  200C101

  VUKŠIĆ GORNJI – VUKŠIĆ DONJI

  Vukšić Gornji, Vukšić Donji

  Prostorije MZ

  Vukšić Gornji

  1.  
  200C102

  DIZDARUŠA – Dio 2

  4. Juli IV, 4. Juli V, 4. Juli VI,

  Zaim Mušanović svi sa kbr. bb,

  Dom
  1.  
  200C103

  4. JULI - Dio 3

  Josipa Kozarca, Jovana Sterije Popovića, Magazinovića, Petra Kočića, Sulejmana Hadžialijagića, Isaka Samokovlije

  Prostorije MZ
  1.  
  200C104

  BROD – Dio 2

  Brod, Novi Brod, Novobrodska, Stari Brod
  OŠ Brod
  1.  
  200C105

  SULJAGIĆA SOKAK - Dio 2

  Suljagića Sokak: svi neparni brojevi i svi bb
  Igralište “GAJ”
  1.  
  200C106

  CENTAR 4 - Dio 3

  Nadbiskupa J. J. Štrosmajera, Klosterska

  IV OŠ

  (Tamara Begović)

  1.  
  200C107

  ČANDE

  Čande
  Prostorije MZ
  1.  
  200C108

  PLAZULJE

  Plazulje
  Prostorija MZ
  1.  
  200C109

  KLANAC - Dio 3

  Arifa Derviševića, Fra Serafina Zečevića, Marije Jurić Zagorke, Musa Ćazim Ćatić, Šehovića, Tuzlanska

  OŠ Klanac
  1.  
  200C110

  DONJI BREZIK

  Brezik
  OŠ Donji Brezik
  1.  
  200C111

  DIZDARUŠA – Dio 3

  Bareš, Dizdaruša I, Dizdaruša II, Dizdaruša III, Fran Mažuranić, Rogozan
  Dom
  1.  
  200C112

  RIJEKE – Dio 2

  Rijeke I, Rijeke II, Rijeke III, Rijeke IV
  Prostorije MZ
  1.  
  200C113

  BIJELJINSKA CESTA - Dio 5

  Uzunovića

  I OŠ

  (Jelenka Voćkić)

  1.  
  200C114

  IVICI – Dio 3

  Ivici I, Ivici II, Braće Derviševića-Skeledžija, Jovana Kerezovića, Sabita Aladina Užičanina, Smaila Balića, Vjekoslava Klaića

  Prostorije

  OFK Brčko

  1.  
  200C115

  LANIŠTA

  Laništa
  Prostorije MZ
  1.  
  200C116

  ILIĆKA – Dio 2

  Ilićka VII, Ilićka VIII, Ilićka IX
  OŠ Ilićka
  1.  
  200C117

  ILIĆKA – Dio 3

  Ilićka X, Ilićka XI, Ilićka XII
  OŠ Ilićka
  1.  
  200C118

  ILIĆKA – Dio 4

  Ilićka
  OŠ Ilićka
  1.  
  200C119

  DONJI BREZIK – Dio 2

  Luke Ćelovića, Blizna, Jure Kaštelana
  OŠ Donji Brezik
  1.  
  200C120

  GREDICE 1 – Dio 2

  Dušana Budžena, Fra Ilije Starčevića, Nikole Šopa, Gredice I
  Prostorije MZ
  1.  
  200C121

  KOLOBARA – Dio 3

  Antuna Branka Šimića, Rejsa Džemaludina Čauševića, Asima Derviševića, Dražena Petrovića

  III OŠ

  (Zaim Mušanović)

  1.  
  200C122

  BRODUŠA – Dio 2

  Kožara, Sarajevska
  Poslovni prostor Sarajevska br. 21  (preko puta MZ)
  1.  
  200C123
  SRPSKA VAROŠ - Centar 6 – Dio 5
  Jovana Jovanovića Zmaja

  IV OŠ

  (Tamara Begović)

  1.  
  200C0124

  GREDICE 2

  Gredice 2

  Prostorije MZ

  Gredice 2

  1.  
  200C501/NNN
  GLASANJE U ODSUSTVU/BIRAČKO MJESTO OVLAŠTENO ZA IZDAVANJE NEPOTVRĐENIH GLASAČKIH LISTIĆA
  Zgrada Gimnazije

  Član 2.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  Član 3.

  Eventualne izmjene i dopune ove Odluke donose se na način i po postupku njenog donošenja.

  Dostavljeno:

  -          Središnjem izbornom povjerenstvu BiH,

  -          Ovjerenim političkim subjektima za Brčko distrikt BiH,

  -          a/a

  Predsjednica

  Izbornog povjerenstva Brčko distrikta BiH

  mr.sc. Andrea Mrkonjić

  Please publish modules in offcanvas position.