skupstinalogogif

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

sglasnik

 

ИЗВЈЕШТАЈ О СЕЛЕКЦИЈИ КАНДИДАТА ПРАВОСУДНА КОМИСИЈА - ПРОМЈЕНА ТЕРМИНА ИНТЕРВЈУА

ИЗВЈЕШТАЈ О СЕЛЕКЦИЈИ КАНДИДАТА ПРАВОСУДНА КОМИСИЈА - ПРОМЈЕНА ТЕРМИНА ИНТЕРВЈУА

ОДЛУКA О ИЗБОРУ КАНДИДАТА НА РАДНО МЈЕСТО СТРУЧНИ САВЈЕТНИК ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ

ОДЛУКA О ИЗБОРУ КАНДИДАТА НА РАДНО МЈЕСТО СТРУЧНИ САВЈЕТНИК ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ

Објављено: 3.2.2023.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДВА ЧЛАНА ПРАВОСУДНЕ КОМИСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ИЗ РЕДА ГРАЂАНА

Објављено: Понедјељак, 23. јануара 2023. године

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ

Број: 02.1-33-164/23

Објављено дана: Брчко, 19 . јануара 2023. године

На основу члана 30 Закона о службеницима и намјештеницима у Скупштини Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ бројеви 8/19 и 2/21), а у складу са Одлуком о реализацији Плана запошљавања у Стручној служби Скупштине Брчко дистрикта БиХ, број: 01.1-33-0090/23 од 16. јануара 2023. године, шеф Стручне службе Скупштине, расписује

JAВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ, ДО ПОВРАТКА ЗАПОСЛЕНОГ СА ОДСУСТВА, А НАЈДУЖЕ НА ПЕРИОД ДО ДВИЈЕ ГОДИНЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА РАДНО МЈЕСТО ПАРЛАМЕНТАРНИ АСИСТЕНТ

Објављено: Уторак , 01. новембра 2022. године

ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА НА РАДНО МЈЕСТО АДМИНИСТРАТОР ИНФОРМАТИЧКОГ СИСТЕМА

Објављено: Понедјељак, 19. септембра 2022. године