8. РЕДОВНA СЈЕДНИЦA СКУПШТИНЕ

Сједница ће се одржати 12. маја 2021. године (сриједа) с почетком у 10 часова, у скупштинској сали за сједнице.    

 За сједницу предлажем сљедећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ТРЕНУТНОЈ ЕПИДЕМИОЛОШКОЈ СИТУАЦИЈИ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ
 2. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД 2021–2027. ГОДИНА – извјестилац градоначелник
 3. ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
 4. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРАЗНИЦИМА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – прво читање  (предлог посланика Синише Милића)
 5. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ – прво читање (предлог групе посланика)
 6. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БЕЗБЈЕДНОСТИ И ЗАШТИТИ ЗДРАВЉА РАДНИКА НА РАДУ – друго читање
 7. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ИЗБОРА И ИМЕНОВАЊА ТРИ ЧЛАНА ПРАВОСУДНЕ КОМИСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ИЗ РЕДА ГРАЂАНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац предсједник Скупштине
 8. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ У МЗ РИЈЕКЕ – извјестилац градоначелник
 9. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ ПРЕДЛОГА ИЗМЈЕНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ДИЈЕЛА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА ГРЧИЦА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ – извјестилац градоначелник
 10. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О РАСПОЛАГАЊУ ИМОВИНОМ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ПУТЕМ СПЕЦИЈАЛНЕ ПОГОДБЕ ГРУПАЦИЈИ „STUDEN GLOBAL SEE“, ЧЛАНИЦА „СТУДЕН ГРУПЕ“– извјестилац градоначелник
 11. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМАНА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ, СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ СА АНАЛИТИЧКОМ ПРОЦЈЕНОМ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА ЗАВОДА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ –  извјестилац предсједник Управног одбора
 12. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ РЕГИСТРА ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКА КОЈИ ПОСЛУЈУ СА ОРГАНИМА УПРАВЕ И ИНСТИТУЦИЈАМА ДИСТРИКТА КАО И ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ (предлог Клуба посланика СП) – извјестилац градоначелник
 13. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2020. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Комисије
 14. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ПРАВОБРАНИЛАШТВА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2020. ГОДИНУ – извјестилац  правобранилац
 15. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОСЛОВАЊЕМ ЈП „ПУТЕВИ БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2020. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Управног одбора
 16. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП „ПУТЕВИ БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2020. ГОДИНУ –  извјестилац предсједник Управног одбора
 17. ДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА НА ЗАВРШНИ РАЧУН ЈП „ПУТЕВИ БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2020. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Управног одбора
 18. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЈЕЛИ НЕРАСПОРЕЂЕНЕ НЕТО ДОБИТИ ИЗ 2017. ГОДИНЕ РАДИ ПОКРИЋА ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА ПРИКАЗАНОГ У ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЈП „ПУТЕВИ БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2020. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Управног одбора
 19. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЈЕНЕ ПЛАНА РАДА ЗА 2021. ГОДИНУ ЗАВОДА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац предсједник Управног одбора
 20. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ ЗАВОДА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац предсједник Управног одбора
 21. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ТУЖИЛАШТВА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2020. ГОДИНУ – извјестилац главни тужилац
 22. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О БРОЈУ ЛИЦА КОЈА СУ ИСПУНИЛА УСЛОВЕ ЗА ПЕНЗИЈУ, А ЈОШ СЕ НАЛАЗЕ У РАДНОМ ОДНОСУ У ИНСТИТУЦИЈАМА И СУБЈЕКТИМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ (предлог посланика Шемсе Саковића) – извјестилац градоначелник
 23. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ЈАВНИМ ПОЗИВОМ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА (предлог посланика Милијане Симић) – извјестилац градоначелник
 24. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О АНГАЖОВАЊУ ЛИЦА ПО УГОВОРУ О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА У ОДЈЕЉЕЊУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ (предлог посланика Шемсе Саковића) – извјестилац градоначелник
 25. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА МЈЕРА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ПРОБЛЕМА У ФУНКЦИОНИСАЊУ ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“ БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ, БРОЈ: 01-02-150/17 ОД 7. ЈУНА 2017. ГОДИНЕ (предлог Клуба посланика НиП) – извјестилац Управни одбор

Расположиви радни материјал у електронском облику преузмите ОВДЈЕ!

Подијелите на друштвеним мрежама

email-login

Тренутно је ту:

Ко је на мрежи: 293 гостију и нема пријављених чланова