12. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Сједница ће се одржати по завршетку наставка 11. редовне сједнице Скупштине Брчко дистрикта БиХ заказаног за 14. јул  2021. године (сриједа) с почетком у 10 часова, у скупштинској сали за сједнице.    

За сједницу је предложен сљедећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 1. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 10. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
 2. ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
 3. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – по хитном поступку (предлог Комисије за заштиту људских права)
 4. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ЈАВНОЈ ИМОВИНИ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ – друго читање
 5. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ВЛАСНИШТВУ И ДРУГИМ СТВАРНИМ ПРАВИМА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – друго читање
 6. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О УБЛАЖАВАЊУ НЕГАТИВНИХ ЕКОНОМСКИХ ПОСЉЕДИЦА ИЗАЗВАНИХ СТАЊЕМ ПРИРОДНЕ НЕСРЕЋЕ ЗБОГ КОВИДА-19 У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ – друго читање (предлог клубова посланика СНСД-а, СДА и ХДЗ-а)
 7. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ  ЗАКОНА О ДЈЕЧЈОЈ ЗАШТИТИ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ – друго читање (предлог клубова посланика СНСД-а, СДА и ХДЗ-а)
 8. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СЛУЖБЕНИЦИМА И НАМЈЕШТЕНИЦИМА У ПРАВОСУЂУ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – друго читање
 9. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНОГ  КОЛЕКТОРА У ДИЈЕЛУ УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГОРЊИ РАХИЋ – извјестилац градоначелник
 10.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ДИЈЕЛА УЛИЦЕ У СТАМБЕНОМ НАСЕЉУ КОЛОБАРА – извјестилац градоначелник
 11. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ У ДИЈЕЛУ УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГОРЊИ РАХИЋ – извјестилац градоначелник
 12. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА – извјестилац градоначелник
 13. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА „ЦИГЛАНЕ“ У БРЧКОМ –  извјестилац градоначелник
 14. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ТРИ ЧЛАНА ПРАВОСУДНЕ КОМИСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ ИЗ РЕДА ГРАЂАНА - извјестилац предсједник Скупштине
 15. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРОДУЖЕЊУ МАНДАТА ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА И ДВА ЗАМЈЕНИКА  ГЛАВНОГ  РЕВИЗОРА У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНЕ УПРАВЕ И ИНСТИТУЦИЈА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БИХ – извјестилац предсједник Скупштине
 16. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ИЗБОР  И ИМЕНОВАЊЕ  ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА И ДВА ЗАМЈЕНИКА  ГЛАВНОГ  РЕВИЗОРА У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНЕ УПРАВЕ И ИНСТИТУЦИЈА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БИХ – извјестилац предсједник Скупштине
 17.  ДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА НА УСЛОВЕ  КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЗАМЈЕНИКА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТЕВИ БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ НА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ – извјестилац предсједник Управног одбора
 18.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОСЛОВАЊЕМ ЗА 2020. ГОДИНУ ЈП „ПУТЕВИ БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац директор
 19.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЗА 2020. ГОДИНУ ЈП „ПУТЕВИ БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац предсједник Управног одбора
 20.  ДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА НА ЗАВРШНИ РАЧУНА ЈП „ПУТЕВИ БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2020. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Управног одбора
 21.  ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЈЕЛИ НЕРАСПОРЕЂЕНЕ НЕТО ДОБИТИ ИЗ 2017. ГОДИНЕ РАДИ ПОКРИЋА ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА ПРИКАЗАНОГ У ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЈП „ПУТЕВИ БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2020. ГОДИНУ –  извјестилац предсједник Управног одбора
 22.  ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О РАДУ ЈП  „ПУТЕВИ БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац предсједник Управног одбора
 23.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2020. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Изборне комисије
 24.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2020. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Изборне комисије
 25.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2021. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Изборне комисије
 26.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ СТАЊУ ЈП „ЛУКА БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2020. ГОДИНУ –  извјестилац директор
 27.  ДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА НА ИЗВЈЕШТАЈ О  ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЈП „ЛУКА БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2020. ГОДИНУ –  извјестилац предсједник Управног одбора
 28.  ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ЦИЈЕНЕ РАДА У ЈП „ЛУКА БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ –  извјестилац предсједник Управног одбора
 29.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА РАД, ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ПО ЗАКЉУЧКУ СКУПШТИНЕ, БРОЈ: 01-02-590/21 ОД 28. ЈАНУАРА 2021. ГОДИНЕ – извјестилац Комисија
 30.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА КОМУНАЛНУ, ЈАВНУ ДЈЕЛАТНОСТ И ЗАШТИТУ ОКОЛИНЕ ПО ЗАКЉУЧКУ СКУПШТИНЕ, БРОЈ: 01-02-590/21 ОД 28. ЈАНУАРА 2021. ГОДИНЕ – извјестилац Комисија
 31.  РАЗМАТРАЊЕ КВАРТАЛНОГ ИЗВЈЕШТАЈА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП „РАДИО БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац члан УО
 32.  РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О НАПЛАТИ ЗАКУПНИНЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА У ЦЕНТРУ ГРАДА (предлог посланика Боре Ристића) – извјестилац градоначелник
 33.  РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ С ПОСЛАНИЧКИМ ПИТАЊЕМ ПОСЛАНИКА ЗОРАНА КОКАНОВИЋА – извјестилац градоначелник

 

Расположиви радни материјела у електронском облику преузмите OВДЈЕ!

Подијелите на друштвеним мрежама

email-login

Тренутно је ту:

Ко је на мрежи: 227 гостију и нема пријављених чланова