13. РЕДОВНA СЈЕДНИЦA СКУПШТИНЕ

Сједница ће се одржати 8. септембра 2021. године (сриједа) с почетком у 10 часова, у скупштинској сали за сједнице.    

 За сједницу је предложен сљедећи:

                                           Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 3. ВАНРЕДНЕ и 11. и 12. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
 2. ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
 3. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О АКТУЕЛНОМ СТАЊУ БЕЗБЈЕДНОСТИ НА ПРОСТОРУ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац шеф Полиције
 4. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О АЛОКАЦИЈИ SDR БиХ ОД СТРАНЕ МЕЂУНАРОДНОГ МОНЕТАРНОГ ФОНДА – извјестилац градоначелник
 5. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ТРЕНУТНОЈ ЕПИДЕМИОЛОШКОЈ СИТУАЦИЈИ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ
 6. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП „РАДИО БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗЛАТАНА МУСИЋА – извјестилац члан Управног одбора
 7. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ИЗБОРА И ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА И ЗАМЈЕНИКА ДИРЕКТОРА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ КОРУПЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ АКТИВНОСТИ НА СУЗБИЈАЊУ КОРУПЦИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ – извјестилац предсједник Скупштине
 8. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ПУТА У МЗ РАШЉАНИ – извјестилац градоначелник
 9. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ПРИСТУПНОГ ПУТА У МЗ ПАЛАНКА – извјестилац градоначелник
 10. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ПУТА ПРЕМА ЗАСЕОКУ КАБЛИНОВИЋИ У МЗ САНДИЋИ –      извјестилац градоначелник                                                                                                                                                                                                                            
 11. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНОГ ЦЈЕВОВОДА У УРБАНИМ ПОДРУЧЈИМА ДОЊИ ЗОВИК И ШАТОРОВИЋИ – извјестилац градоначелник
 12. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ДИЈЕЛА УЛИЦЕ У НАСЕЉУ ПОТОЧАРИ – извјестилац градоначелник
 13. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА I ФАЗЕ ЗАТВОРЕНОГ СИСТЕМА ОБОРИНСКЕ ОДВОДЊЕ ОД УЛИЦЕ ПЕРЕ ЗРЕЛЦА ДО ЖЕЉЕЗНИЧКОГ КАНАЛА – извјестилац градоначелник
 14. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ПУТА У МЗ УЛОВИЋ – извјестилац градоначелник
 15. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА УЛИЦЕ У СТАМБЕНОМ НАСЕЉУ ГРЕДИЦЕ – извјестилац градоначелник
 16. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ОДВОДНОГ КАНАЛА ОБОРИНСКИХ ВОДА  У МЗ РАЖЉЕВО – извјестилац градоначелник
 17. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРОМЈЕНИ НАМЈЕНЕ ЈАВНОГ ДОБРА, БРОЈ: 30-000008/20 – извјестилац градоначелник
 18. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРОМЈЕНИ НАМЈЕНЕ ЈАВНОГ ДОБРА, БРОЈ: 30-000162/12 – извјестилац градоначелник
 19. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА  ЗА РАСПОЛАГАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ БЕЗ НАКНАДЕ У КОРИСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ „МЛАДОСТ“  БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац градоначелник
 20. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА  ЗА РАСПОЛАГАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ БЕЗ НАКНАДЕ У КОРИСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОШАРКАШКИ  КЛУБ „ЛАВОВИ“ БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ –  извјестилац градоначелник
 21. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА  ЗА РАСПОЛАГАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ БЕЗ НАКНАДЕ У КОРИСТ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „ХАЛАЛИ ПРИЈАТЕЉУ МОЈ“ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац градоначелник
 22. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА  ЗА РАСПОЛАГАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ БЕЗ НАКНАДЕ У КОРИСТ УДРУЖЕЊА “ФОРУМ МЛАДИХ ЗА ДЕМОКРАТИЈУ“ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац градоначелник
 23. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА  ЗА РАСПОЛАГАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ БЕЗ НАКНАДЕ У КОРИСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „УДРУЖЕЊЕ ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА“ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац градоначелник
 24. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА  ЗА РАСПОЛАГАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ БЕЗ НАКНАДЕ У КОРИСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА МЛАДИХ „ТРКА ЗА ЖИВОТ“ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац градоначелник
 25. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА  ЗА РАСПОЛАГАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ БЕЗ НАКНАДЕ У КОРИСТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВУЧИЛОВАЦ –  извјестилац градоначелник
 26. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА  ЗА РАСПОЛАГАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ БЕЗ НАКНАДЕ У КОРИСТ УДРУЖЕЊА „АСОЦИЈАЦИЈЕ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ“ – извјестилац градоначелник
 27. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ БЕЗ НАКНАДЕ У КОРИСТ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „ЗУМБААЕРОБИКЛУБ“ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ –  извјестилац градоначелник
 28. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОСЛОВАЊЕМ ЗА 2020. ГОДИНУ ЈП „ПУТЕВИ БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац директор
 29. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈA О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЗА 2020. ГОДИНУ ЈП „ПУТЕВИ БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац предсједник Управног одбора
 30. ДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА НА ЗАВРШНИ РАЧУН ЈП „ПУТЕВИ БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2020. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Управног одбора
 31. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЈЕЛИ НЕРАСПОРЕЂЕНЕ НЕТО ДОБИТИ ИЗ 2017. ГОДИНЕ РАДИ ПОКРИЋА ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА ПРИКАЗАНОГ У ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЈП „ПУТЕВИ БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2020. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Управног одбора
 32. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОСЛОВАЊЕМ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 30. ЈУН 2021. ГОДИНЕ ЈП „ПУТЕВИ БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац директор
 33. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О РАДУ ЈП  „ПУТЕВИ БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац предсједник Управног одбора
 34. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ СТАЊУ ЈП „ЛУКА БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2020. ГОДИНУ – извјестилац директор
 35. ДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА НА ИЗВЈЕШТАЈ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЈП „ЛУКА БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2020. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Управног одбора
 36. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ЦИЈЕНЕ РАДА У ЈП „ЛУКА БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац предсједник Управног одбора
 37. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ЗАВОДА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 30. ЈУН 2021. ГОДИНЕ – извјестилац директор
 38. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА РАД, ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ПО ЗАКЉУЧКУ СКУПШТИНЕ, БРОЈ: 01-02-590/21 ОД 28. ЈАНУАРА 2021. ГОДИНЕ – извјестилац Комисија
 39. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА КОМУНАЛНУ, ЈАВНУ ДЈЕЛАТНОСТ И ЗАШТИТУ ОКОЛИНЕ ПО ЗАКЉУЧКУ СКУПШТИНЕ, БРОЈ: 01-02-590/21 ОД 28. ЈАНУАРА 2021. ГОДИНЕ – извјестилац Комисија
 40. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП „РАДИО БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац члан Управног одбора                     
 41. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ КВАРТАЛНОГ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДСЈЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА  ЗАВОДА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД 1. АПРИЛ 2021 – 30. ЈУН 2021. ГОДИНЕ – извјестилац члан Управног одбора
 42. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДОКУМЕНТУ ОКВИРНОГ БУЏЕТА (ДОБ) БРЧКО ДИСТРИКТА  БиХ ЗА ПЕРИОД 2022–2024. ГОДИНЕ – извјестилац градоначелник
 43. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ БЕЗБЈЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2021. ГОДИНЕ – извјестилац шеф Полиције
 44. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О РАДУ НЕЗАВИСНОГ ОДБОРА ЗА ИЗБОР ШЕФА ПОЛИЦИЈЕ И ЗАМЈЕНИКА ШЕФА ПОЛИЦИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР 2021 – 30. ЈУН 2021. ГОДИНЕ – извјестилац предсједник Независног одбора
 45. 45.  РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА МЈЕРА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ПРОБЛЕМА У ФУНКЦИОНИСАЊУ ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“ БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ, БРОЈ: 01-02-150/17 ОД 7. ЈУНА 2017. ГОДИНЕ (предлог Клуба посланика НиП-а) – извјестилац предсједник Управног одбора
 46. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О НАПЛАТИ ЗАКУПНИНЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА У ЦЕНТРУ ГРАДА (предлог посланика Боре Ристића) – извјестилац градоначелник
 47. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О БРОЈУ ЛИЦА КОЈА СУ ИСПУНИЛА УСЛОВЕ ЗА ПЕНЗИЈУ, А ЈОШ СЕ НАЛАЗЕ У РАДНОМ ОДНОСУ У ИНСТИТУЦИЈАМА И СУБЈЕКТИМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ (предлог посланика Шемсе Саковића) – извјестилац градоначелник
 48. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ С ЈАВНИМ ПОЗИВОМ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА (предлог посланика Милијане Симић) –  извјестилац градоначелник
 49. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ С ПОСЛАНИЧКИМ ПИТАЊЕМ ПОСЛАНИКА МИЛИЈАНЕ СИМИЋ –  извјестилац градоначелник
 50. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ С ПОСЛАНИЧКИМ ПИТАЊЕМ ПОСЛАНИКА ДАМИРА БУЛЧЕВИЋА О АНГАЖОВАЊУ ЛИЦА ПО УГОВОРИМА О ПОСЕБНИМ, ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА И УГОВОРИМА О ДЈЕЛУ – извјестилац градоначелник
 51. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ СВИХ ПЛАЋЕНИХ РАЧУНА ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ, ИНСТИТУЦИЈА, ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВА, ЗАВОДА И ФОНДОВА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ (предлог Клуба посланика ПДП-а)
 52. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТУПКУ И ДИНАМИЦИ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНО-ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ (предлог посланика Бранислава Марковића) – извјестилац градоначелник
 53. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О БРОЈУ ДЈЕЦЕ КОЈА СУ  ИЗГУБИЛА ПРАВО НА  ДЈЕЧЈИ ДОДАТАК ТОКОМ 2020–2021. ГОДИНЕ (предлог посланика Срђана Блажића) – извјестилац градоначелник
 54. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИНИЦИЈАТИВИ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКТА еБеба У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ (предлог Клуба посланика СНСД-a)
 55. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРИЧНОЈ ЕНЕРГИЈИ – прво читање

Напомена: Расположиви радни материјал преузмите OВДЈЕ!

Подијелите на друштвеним мрежама