16. РЕДОВНA СЈЕДНИЦA СКУПШТИНЕ

Сједница ће се одржати по завршетку наставка 15. редовне сједнице Скупштине Брчко дистрикта БиХ заказаног за 10. новембар 2021. године (сриједа) с почетком у 10 часова, у скупштинској сали за сједнице. 

 За сједницу је предлажем сљедећи

                                           Д Н Е В Н И   Р Е Д      

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ  ПРЕСТАНКА МАНДАТА ПОСЛАНИКА ШЕМСИ САКОВИЋУ – извјестилац предсједавајући Комисије за избор и именовање и мандатно-имунитетске комисије
 2. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ О ДОДЈЕЛИ МАНДАТА ХАЛИЛУ ЉУЦИ – извјестилац предсједавајући Комисије за избор и именовање и мандатно-имунитетске комисије
 3. ПОЛАГАЊЕ ЗАКЛЕТВЕ – ДАВАЊЕ СВЕЧАНЕ ИЗЈАВЕ ПОСЛАНИКА ХАЛИЛА ЉУЦЕ
 4. ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
 5. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ПЧЕЛАРСТВУ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – прво читање
 6. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА СУДИЈА И ТУЖИЛАЦА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ – прво читање
 7.  
 8. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПОВЛАЧЕЊУ НАЦРТА ЗАКОНА О ПОСЛОВНИМ ЗОНАМА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ  ИЗ СКУПШТИНСКЕ ПРОЦЕДУРЕ – извјестилац предсједник Скупштине
 9. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О СПРОВЕДЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ ИЗБОРА ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА РАЗВОЈНО- ГАРАНТНОГ ФОНДА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјeстилац предсједавајући Комисије за избор и именовање и мандатно-имунитетске комисије
 10. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА РАЗВОЈНО-ГАРАНТНОГ ФОНДА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац предсједник Скупштине
 11.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА  ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У МЗ ПОТОЧАРИ –  извјестилац градоначелник
 12.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА  НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ У МЗ ЛИПОВАЦ –  извјестилац градоначелник
 13.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА  РЕЗЕРВОАРА ЗА ВОДУ НА НОВОФОРМИРАНОЈ ПАРЦЕЛИ КО ИСЛАМОВАЦ –  извјестилац градоначелник
 14.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА   ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У УРБАНОМ ПОДРУЧЈУ ЦЕРИК – извјестилац градоначелник
 15.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА   ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У ДИЈЕЛУ УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ШАТОРОВИЋИ И ДУБРАВИЦЕ ДОЊЕ –  извјестилац градоначелник
 16.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА  ПОТИСНОГ ЦЈЕВОВОДА И МУЉНОГ ИСПУСТА У КО ИСЛАМОВАЦ И КО ГОРЊИ РАХИЋ –  извјестилац градоначелник
 17.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА   НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ У МЗ КЛАНАЦ –  извјестилац градоначелник
 18.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА   ПУТА У МЗ ПРИЈЕДОР –  извјестилац градоначелник
 19.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА   ДИЈЕЛА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МЗ 1. МАЈ И МЗ ПОТОЧАРИ –  извјестилац градоначелник
 20.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА   УЛИЦЕ У МЗ ГРБАВИЦА –  извјестилац градоначелник
 21.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ БЕЗ НАКНАДЕ У КОРИСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УДРУЖЕЊЕ ДАВАЛАЦА КРВИ „КАП СПАСА“ –  извјестилац градоначелник
 22.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ БЕЗ НАКНАДЕ У КОРИСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦЕНТАР ЗА АРХЕОЛОШКА И ЕТНОГРАФСКА ИСТРАЖИВАЊА „НЕОЛИТ“ –  извјестилац градоначелник
 23.  РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА БУЏЕТА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2022. ГОДИНУ –  извјестилац градоначелник
 24.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ – извјестилац предсједник Управног одбора
 25.  ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОСТВАРИВАЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ВАН УГОВОРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА С ПОДРУЧЈА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац предсједник Управног одбора
 26.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“  ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. ЈУНА 2021. ГОДИНЕ – извјестилац предсједник Управног одбора
 27.  ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА РЕВИДИРАНИ/АЖУРИРАНИ ПОСЛОВНИ ПЛАН ЈП „ПУТЕВИ БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2021. ГОДИНУ, БРОЈ I – извјестилац предсједник Управног одбора
 28.  ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА РЕВИДИРАНИ ПОСЛОВНИ ПЛАН ЈП „ЛУКА БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2021. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Управног одбора
 29.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА  ЈП „РАДИО БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–ЈУН 2021. ГОДИНЕ – извјестилац предсједник Управног одбора
 30.  РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ – извјестилац главни ревизор
 31.  РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ – извјестилац главни ревизор
 32.  РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ОДЈЕЉЕЊА ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА, ИЗБЈЕГЛИЦЕ И СТАМБЕНА ПИТАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ – извјестилац главни ревизор
 33.  РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА  ПРАВОСУЂА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ – извјестилац главни ревизор
 34.  РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ОДЈЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ – извјестилац главни ревизор
 35.  РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ШУМАРСТВО И ВОДОПРИВРЕДУ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ – извјестилац главни ревизор
 36.  РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О НАПЛАТИ ЗАКУПНИНЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА У ЦЕНТРУ ГРАДА (предлог посланика Боре Ристића) –   извјестилац градоначелник
 37.  РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ С ЈАВНИМ ПОЗИВОМ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА (предлог посланика Милијане Симић) – извјестилац градоначелник
 38.  РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ С ПОСЛАНИЧКИМ ПИТАЊЕМ ПОСЛАНИКА ДАМИРА БУЛЧЕВИЋА О АНГАЖОВАЊУ ЛИЦА ПО УГОВОРИМА О ПОСЕБНИМ, ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА И УГОВОРИМА О ДЈЕЛУ –  извјестилац градоначелник
 39.  РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТУПКУ И ДИНАМИЦИ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНО-ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ (предлог посланика Бранислава Марковића) –  извјестилац градоначелник
 40.  РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О БРОЈУ ДЈЕЦЕ КОЈА СУ ИЗГУБИЛА ПРАВО НА ДЈЕЧЈИ ДОДАТАК ТОКОМ 2020–2021. ГОДИНЕ (предлог посланика Срђана Блажића) –  извјестилац градоначелник
 41.  РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ О СВИМ ПОТРЕБАМА КОЈЕ СЕ ТИЧУ ТЕХНОЛОГИЈА ОД ПРОГРАМА СОФТВЕРА КОЈИ БИ ЊИХОВ РАД УЧИНИО ЕФИКАСНИМ (предлог посланика Љубише Лукића) – извјестилац градоначелник
 42.  РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМAЦИЈЕ О АКТИВНОСТИМА ПЕДАГОШКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ О УНАПРЕЂИВАЊУ НАСТАВНИЧКЕ ПРАКСЕ И УВОЂЕЊА ИНОВАЦИЈА У НАСТАВИ (предлог посланика Абдулаха Иљазовића) – извјестилац градоначелник

НАПОМЕНА: Расположени радни материјали е електронском облику преузмите ОВДЈЕ!

Подијелите на друштвеним мрежама