ОДЛУКА - ЈАВНA РАСПРАВA О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПЧЕЛАРСТВУ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10) и чланова 64, 129 и 130 Пословника о раду Скупштине Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 54/18 – пречишћени текст и бројеви 17/20 и 24/20), разматрајући Нацрт закона о пчеларству Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 16. редовној сједници, одржаној 10. новембра 2021. године, доноси

О Д Л У К У

О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ

ЗАКОНА О ПЧЕЛАРСТВУ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

 

Члан 1

 

Овом одлуком уређује се начин одржавања јавне расправе о Нацрту закона о пчеларству Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

 

 Члан 2

 

Носиоци активности спровођења јавне расправе су Комисија за економски развој и пољопривреду Скупштине Брчко дистрикта БиХ и Одјељење за пољопривреду, шумарство и водопривреду Владе Брчко дистрикта БиХ.

Члан 3

 Задужују се Стручна служба Скупштине Брчко дистрикта БиХ и Влада Брчко дистрикта БиХ да у року од три (3) дана од дана усвајања ове одлуке, Нацрт закона из члана 1 ове одлуке учине доступним на веб-страници Скупштине Брчко дистрикта БиХ www.skupstinabd.ba и веб-страници Владе Брчко дистрикта БиХ www.bdcentral.net.

КЛИК ОВДЈЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ!

 Члан 4

 Јавна расправа биће одржана у сриједу 17. новембра 2021. године у 16 часова у великој сали Скупштине Брчко дистрикта БиХ.

Члан 5

 

Финансијска средства за организовање и спровођење јавне расправе обезбиједиће Влада Брчко дистрикта БиХ.

Члан 6

 

Након спроведене јавне расправе Комисија за економски развој и пољопривреду Скупштине Брчко дистрикта БиХ сумираће резултате комплетне расправе и поднијети Скупштини извјештај с предлозима и мишљењима с јавне расправе.

Члан 7

Записници с јавне расправе доставиће се посланицима Скупштине Брчко дистрикта БиХ, Законодавној комисији Скупштине Брчко дистрикта БиХ, Комисији за економски развој и пољопривреду Скупштине, Одјељењу за пољопривреду, шумарство и водопривреду, градоначелнику Брчко дистрикта БиХ, прије него што се Нацрт закона упути у процедуру другог читања.

Члан 8

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ.

Број: 01-02-6111/21

Брчко, 10. новембра 2021. године                                                                                                                           

         ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Мр сц. Синиша Милић

 

Подијелите на друштвеним мрежама

email-login

Тренутно је ту:

Ко је на мрежи: 194 гостију и нема пријављених чланова