Видео Скупштина Брчко дистрикта БиХ

Овдје можете погледати промотивни видео Скупштине Брчко дистрикта БиХ. Више видео записа можете пронаћи на нашем You Tube каналу. Скупштина Брчко дистрикта БиХ

ОДРЖАНА 22. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

mala Foto 1 22.rsСкупштина Брчко дистрикта одржала је 22. редовно засједање на којем је, у првом читању, усвојила измјене закона о правним лицима и о јавним предузећима која оснива Брчко дистрикт, а које се односе на брисање обавезе чланова управних одбора у јавним предузећима и правним лицима, који долазе из реда државних службеника, да подносе кварталне извјештаје Скупштини Брчко дистрикта БиХ.

Предсједник Скупштине Синиша Милић рекао је да се приступило измјенама наведених закона јер је утврђено да су ове обавезе члана управног одбора из реда државних службеника сувишне јер предсједник управног одбора подноси комплетан извјештај о раду Скупштини и Влади Дистрикта.

Милић је напоменуо да је у измјенама ових закона  утврђена и обавеза да се расписивање јавног позива за избор чланова управног одбора врши путем интернет- странице Скупштине, односно интернет-странице правних лица.Foto 2 22.rs

„До сада је важило да се ти јавни конкурси објављују у три дневна листа која излазе на простору БиХ. У осталим законима та норма је брисана и принцип транспарентности остварује се кроз објављивање јавног позива на интернет-страници, што ће представљати и одређене уштеде у самом буџету“, појаснио је Милић.

Предсједник Милић рекао је да предложене измјене Закона о дјечјој заштити Брчко дистрикта нису прихваћене јер их је Влада Дистрикта одбацила зато што изискују знатне новчане импликације те да њима, на идентичан начин, нису обухваћене све категорије становништва на које се Закон односи.

„То не значи да се у наредном периоду ова материја неће свеобухватно анализирати и у складу с буџетом понудити ново рјешење“, истакао је Милић.

За наредно засједање одгођено је усвајање измјена Закона о стечају у другом читању. Усвојене су  измјене и  допуне Одлуке о именовању предсједавајућих и чланова сталних скупштинских комисија, одлука о промјени намјене јавног добра као и одлукe о утврђивању јавног интереса које се односе на: изградњу пута у МЗ Горња Скакава, изградњу дијела улице у мјесним заједницама 1. мај и Гредице те одлука о утврђивању јавног интереса која се односи на располагање пословним простором без накнаде у корист Организације породица шехида и погинулих бораца Горњи Рахић.

Усвојене су и одлуке које се односе на: одобравање предлога регулационог плана изворишта воде Плазуље 1, регулационог плана Ријеке 1, те на измјене и допуне регулационих планова дијела урбаног подручја Горњи Рахић – центар и дијела стамбеног насеља Мераје, као и одлука о приступању изради регулационог плана „зона рада и индустрије – Интерплет“.Foto 3 22.rs

Посланици су дали сагласност на финансијски план ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“ за 2022. годину; усвојили су извјештаје о раду Дирекције за финансије Брчко дистрикта бих за 2021. годину, о раду Канцеларије за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту  за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године, затим извјештаје о раду Комисије за одлучивање о сукобу интереса за 2021. годину, као и о оцјени рада шефа Полиције Брчко дистрикта за 2021. годину, извјештаје о раду Савјета за рачуноводство и ревизију за 2021. годину и ЈП „Радио Брчко“ за период јануар–октобар 2021. године и дали сагласност на завршни рачун Радио Брчког за исти период.

Дата је сагласност на измјену Правилника о раду ЈП „Комунално Брчко“, размотрена је иницијатива за израду новог закона о платним трансакцијама Брчко дистрикта уз усвојен закључак да Дирекција за финансије у наредних тридесет (30) дана изанализира стање у овој области и сходно резултатима анализе утврди најцјелисходније рјешење за унапређивање правног оквира у овој области. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у Службеном гласнику.

К знању су примљене информације о усаглашавању плата запослених у ЈП „Комунално Брчко“ са платама у јавној управи, као и информације о догађајима везаним за организацију и реализацију 38. позоришних сусрета у Брчком, о субвенцијама предшколских установа, о могућностима прописивања мјера непосредне контроле цијена појединих основних животних намирница и информација о стању безбједности, укључујући и дешавања везана за пролазак возила МУП-а Републике Српске кроз Брчко дистрикт.

На разматрање  Влади Дистрикта прослијеђен је предлог плана антистагфлационе политике Дистрикта као и информације о потребама формирања комуналне полиције и робних резерви у Брчко дистрикту.Foto 4 22.rs

Са дневног реда повучен је Предлог одлуке о измјенама одлуке о оснивању Фонда здравственог осигурања Брчко дистрикта.

За наредно засједање одложене су сљедеће тачке:

1. Разматрање информације Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ поводом посланичког питања посланика Младена Васића – извјестилац главни тужилац;

2. Разматрање информације о поступку и динамици израде просторно-планске документације Брчко дистрикта БиХ (предлог посланика Бранислава Марковића) –  извјестилац градоначелник;

3. Разматрање информације о принудно прекинутим трудноћама чији је узрок тромбофилија (предлог посланика Љубише Лукића) – извјестилац директор ЈЗУ;

4. Разматрање информације о активностима Педагошке  институције о унапређивању наставничке праксе и увођења иновација у настави (предлог посланика Абдулаха Иљазовића) –  извјестилац градоначелник;

5. Разматрање информације о проблемима који постоје код одржавања градских јавних чесми и предлози за њихово превазилажење (предлог Клуба посланика ПДП-а);

6. Разматрање информације о активностима  реализације пројекта ревитализације Луке Брчко (предлог Клуба посланика СП-a) – извјестилац градоначелник;

7. Разматрање информације о повећању пореза на некретнине у Брчко дистрикту БиХ  за 2022. годину (предлог посланика Дамира Булчевића);

8. Информација о стању и броју уписа ученика у основне и средње школе (предлог посланика Халила Љуце);

9. Информација о закупима пољопривредног земљишта (предлог посланика Халила Љуце);

10. Нацрт закона о регулисању цијена у Брчко дистрикту БиХ (предлог посланика СНСД-а, СДА, ХДЗ-а, СБиХ, ПДП-а, СДС-а, УС, СДП-а, Ђорђа Поповића).

Подијелите на друштвеним мрежама