Видео Скупштина Брчко дистрикта БиХ

Овдје можете погледати директан пренос сједница Скупштине Брчко дистрикта БиХ или снимак посљедње сједнице. Више видео записа можете пронаћи на нашем You Tube каналу. Скупштина Брчко дистрикта БиХ

ДНЕВНИ РЕД ЗА 23. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Расположиви радни материјал преузмите OВДЈЕ!

Сједница ће се одржати 6. априла 2022. године (сриједа) с почетком у 10 часова, у скупштинској сали за сједнице.    

За сједницу је предложен сљедећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 1. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 20. И 21. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
 2. ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
 3. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНАМА БУЏЕТА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2022. ГОДИНУ –  извјестилац градоначелник
 4. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О РЕГУЛИСАЊУ ЦИЈЕНА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ – прво читање (предлог групе посланика)
 5. 5.    РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ – прво читање
 6. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ  ЗАКОНА О ПРАВНИМ ЛИЦИМА КОЈА ОСНИВА БРЧКО ДИСТРИКТ – друго читање (предлог Клуба посланика СДА, СНСД-а и ХДЗ-а)
 7. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ – друго читање (предлог Клуба посланика СДА, СНСД-а и ХДЗ-а)
 8. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О СПРОВЕДЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ ИЗБОРА ЧЛАНОВА САВЈЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац Комисија за заштиту људских права
 9. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац предсједник Скупштине
 10. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О СПРОВЕДЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ ИЗБОРА ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА РАДИО-НОВИНСКЕ И ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ „РАДИО БРЧКО“  БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац Комисија за избор и именовање и мандатно-имунитетска комисија
 11. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О  ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА РАДИО-НОВИНСКЕ И ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ „РАДИО БРЧКО“  БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац предсједник Скупштине
 12. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ДИЈЕЛА УЛИЦЕ У МЗ ЧАЂАВАЦ -   извјестилац градоначелник
 13. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ДИЈЕЛА УЛИЦЕ У МЗ ДИЗДАРУША – извјестилац градоначелник
 14. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ДИЈЕЛА УЛИЦЕ У МЗ БРОДУША – извјестилац градоначелник
 15. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ТРОТОАРА У МЗ ШАТОРОВИЋИ – извјестилац градоначелник
 16. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У ДИЈЕЛУ СТАМБЕНОГ НАСЕЉА СТАРИ РАСАДНИК –  извјестилац градоначелник
 17. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ДИЈЕЛА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ДИЈЕЛУ МЗ МАОЧА –  извјестилац градоначелник
 18. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ У МЗ ПАЛАНКА – извјестилац градоначелник
 19. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ПУТА У ЗАСЕОКУ МАРКОВИЋИ У МЗ БОДЕРИШТЕ –  извјестилац градоначелник
 20. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА УЛИЦЕ СТАРИ РАСАДНИК –  извјестилац градоначелник
 21. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА СТУБНЕ ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ  У УРБАНОМ ПОДРУЧЈУ РАШЉАНИ –  извјестилац градоначелник
 22. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У МЗ БРЕЗОВО ПОЉЕ –  извјестилац градоначелник
 23. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА УРЕЂАЈА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У МЗ БРЕЗОВО ПОЉЕ –  извјестилац градоначелник
 24. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА КОРИГОВАНИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2022. ГОДИНУ –  извјестилац Управни одбор
 25. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА  КОРИГОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2022. ГОДИНУ –  извјестилац Управни одбор
 26. ДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА НА ЗАВРШНИ РАЧУН ЈП „ПУТЕВИ БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2021. ГОДИНУ –  извјестилац Управни одбор
 27. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА РЕВИДИРАНИ/АЖУРИРАНИ ПОСЛОВНИ ПЛАН ЈП „ПУТЕВИ БРЧКО“  ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2022. ГОДИНУ БРОЈ I –  извјестилац Управни одбор
 28. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА РЕВИДИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗАВОДА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2022. ГОДИНУ –  извјестилац Управни одбор
 29. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ФИНАНСИЈСКОМ  РЕЗУЛТАТУ С ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА ЗАВОДА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ –  извјестилац Управни одбор
 30. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОРЕЂИВАЊУ ВИШКА ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ЗАВОДА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац Управни одбор
 31. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ НЕЗАВИСНОГ ОДБОРА ЗА ИЗБОР ШЕФА ПОЛИЦИЈЕ И ЗАМЈЕНИКА ШЕФА ПОЛИЦИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ – извјестилац предсједник Независног одбора
 32. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈЗУ „ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР БРЧКО“ ЗА ПЕРИОД ОД 1. АПРИЛА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ – извјестилац Управни одбор
 33. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ЗАВОДА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2021. ГОДИНУ – извјестилац Управни одбор
 34. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗАВОДА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац Управни одбор
 35. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИНУДНО ПРЕКИНУТИМ ТРУДНОЋАМА ЧИЈИ ЈЕ УЗРОК ТРОМБОФИЛИЈА (предлог посланика Љубише Лукића) –  извјестилац директор ЈЗУ
 36. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О АКТИВНОСТИМА ПЕДАГОШКЕ  ИНСТИТУЦИЈЕ О УНАПРЕЂИВАЊУ НАСТАВНИЧКЕ ПРАКСЕ И УВОЂЕЊА ИНОВАЦИЈА У НАСТАВИ (предлог посланика Абдулаха Иљазовића) –  извјестилац градоначелник
 37. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОБЛЕМИМА КОЈИ ПОСТОЈЕ КОД ОДРЖАВАЊА ГРАДСКИХ ЈАВНИХ ЧЕСМИ И ПРЕДЛОЗИ ЗА ЊИХОВО ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ (предлог Клуба посланика ПДП-а) –  извјестилац градоначелник
 38. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О АКТИВНОСТИМА  РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ЛУКЕ БРЧКО (предлог Клуба посланика СП-а) –  извјестилац градоначелник
 39. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2021. ГОДИНУ (предлог посланика Зорана Кокановића) – извјестилац директор Дирекције
 40. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ У ПОЉОПРИВРЕДИ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ  (предлог посланика Зорана Кокановића) –  извјестилац градоначелник
 41. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ И БРОЈУ УПИСА УЧЕНИКА У ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ (предлог посланика Халила Љуце) –  извјестилац градоначелник
 42. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАКУПУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИНОГРАДА И ВОЋЊАКА (предлог посланика Халила Љуце) – извјестилац градоначелник

Подијелите на друштвеним мрежама

email-login

Тренутно је ту:

Ко је на мрежи: 271 гостију и нема пријављених чланова