Видео Скупштина Брчко дистрикта БиХ

Овдје можете погледати промотивни видео Скупштине Брчко дистрикта БиХ. Више видео записа можете пронаћи на нашем You Tube каналу. Скупштина Брчко дистрикта БиХ

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЧЕСМИ ПРЕЛАЗИ У НАДЛЕЖНОСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

mala Foto nastavak 23.rsСкупштина Брчко дистрикта је на 1. наставку 23. редовног засједања, разматрајући информацију о проблемима одржавања градских јавних чесми, донијела закључак да Влада и Одјељење за комуналне послове обавежу Јавно предузеће „Комунално Брчко“ да одржава те чесме на подручју Дистрикта.

Рок за примјену овог закључка је тридесет дана.

Потпредсједник Скупштине Иво Филиповић рекао је да ће за ове намјене бити обезбијеђен јавни новац, било средствима Јавног предузећа „Комунално Брчко“ било директно кроз буџет Дистрикта.

 Филиповић  је подсјетио да је до сада одржавање јавних чесми било у надлежности мјесних заједница које су за те намјене дoбијале новац из буџета Дистрикта, али да то више не дозвољава нови Закона о буџету.Foto 2 nastavak 23. rs

Скупштина је на наставку 23. редовног засједања размотрила преостале тачке дневног реда и дала сагласност на кориговани план пословања ЈП „Комунално Брчко“ за 2022. годину, одобрила завршни рачун ЈП „Путеви Брчко“ за 2021. годину и дала сагласност на ревидирани/ажурирани пословни план овог предузећа за 2022. годину.

Посланици су усвојили Извјештај о раду Независног одбора за избор шефа Полиције и замјеника шефа Полиције Брчко дистрикта за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године, те Извјештај о раду Завода за запошљавање Дистрикта за 2021. годину и дали су сагласност на одлуку о измјенама финансијског плана овог завода.

К знању су примљене и информације које су тражили посланици, а које се односе на принудно прекинуте трудноће чији је узрок тромбофилија и активности  реализације пројекта ревитализације Луке Брчко.

Одржано је и 8. ванредно засједање на којем је, између осталог, усвојена одлука о коришћењу средстава резерви.

Подијелите на друштвеним мрежама