Видео Скупштина Брчко дистрикта БиХ

Овдје можете погледати директан пренос сједница Скупштине Брчко дистрикта БиХ или снимак посљедње сједнице. Више видео записа можете пронаћи на нашем You Tube каналу. Скупштина Брчко дистрикта БиХ

ДНЕВНИ РЕД ЗА 25. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Расположиви радни материјал преузмите OВДЈЕ.

Сједница ће се одржати 25. маја 2022. године (сриједа) с почетком у 10 часова, у скупштинској сали за сједнице.    

 За сједницу предлажем сљедећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 23. РЕДОВНЕ И 8. ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
 2. ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
 3. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНАМА БУЏЕТА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2022. ГОДИНУ – извјестилац градоначелник
 4. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ЦИВИЛНИМ ЖРТВАМА РАТА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – прво читање
 5. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ОБНОВЉИВИМ ИЗВОРИМА ЕНЕРГИЈЕ И ЕФИКАСНОЈ КОГЕНЕРАЦИЈИ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ – прво читање
 6. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О СТЕЧАЈУ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – друго читање
 7. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРАЗНИЦИМА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – друго читање  (предлог посланика Синише Милића)
 8. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О РАДУ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – друго читање
 9. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНЕ УПРАВЕ И ИНСТИТУЦИЈА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ – друго читање 
 10. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ПУТА ПОРЕД ЗГРАДЕ МЗ БУКВИК – извјестилац градоначелник
 11. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ –  ИЗГРАДЊА ПУТА У  МЗ  ДУБРАВЕ – извјестилац градоначелник
 12. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА КРАКА УЛИЦЕ У МЗ ДОЊИ БРЕЗИК – извјестилац градоначелник
 13. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ПУТА У МЗ РАШЉАНИ – извјестилац градоначелник
 14. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ПУТА У МЗ ПАЛАНКА – извјестилац градоначелник
 15. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГA ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИХ И ЧЛАНОВА СТАЛНИХ СКУПШТИНСКИХ КОМИСИЈА – извјестилац предсједник Скупштине
 16. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП „ЛУКА БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац предсједник Скупштине
 17. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ – извјестилац градоначелник
 18. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ПОЛИЦИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2021. ГОДИНУ – извјестилац шеф Полиције
 19. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ЗАВОДА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД 1. ЈУЛ –  31. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ – извјестилац Управни одбор
 20. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА РЕВИДИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗАВОДА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2022. ГОДИНУ  – извјестилац Управни одбор
 21. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСTИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА СТАТУТА ЗАВОДА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац Управни одбор
 22. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОСЛОВАЊЕМ ЈП „ПУТЕВИ БРЧКО“ БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ – извјестилац Управни одбор
 23. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О РАДУ ЈП „ПУТЕВИ БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац Управни одбор
 24. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА  О ПЛАТАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац Управни одбор
 25. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА РЕВИДИРАНИ ПОСЛОВНИ ПЛАН ЈП „ЛУКА  БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА  2022. ГОДИНУ – извјестилац Управни одбор
 26. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ПРАВНУ ПОМОЋ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ – извјестилац директор Канцеларије
 27. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ТУЖИЛАШТВА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР  2021. ГОДИНЕ – извјестилац главни тужилац
 28. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О РАДУ ПРАВОСУДНЕ КОМИСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР  2021. ГОДИНЕ – извјестилац предсједник Правосудне комисије
 29. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О РАДУ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2021. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Апелационог суда
 30. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР  2021. ГОДИНЕ – извјестилац предсједник Основног суда
 31. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ У ПОЉОПРИВРЕДИ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ  (предлог посланика Зорана Кокановића) – извјестилац градоначелник
 32. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАКУПУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИНОГРАДА И ВОЋЊАКА НА ПРЕДЛОГ ПОСЛАНИКА ХАЛИЛА ЉУЦЕ – извјестилац градоначелник
 33. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О АКТИВНОСТИМА ПЕДАГОШКЕ  ИНСТИТУЦИЈЕ О УНАПРЕЂИВАЊУ НАСТАВНИЧКЕ ПРАКСЕ И УВОЂЕЊА ИНОВАЦИЈА У НАСТАВИ (предлог посланика Абдулаха Иљазовића) – извјестилац градоначелник
 34. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ И БРОЈУ УПИСА УЧЕНИКА У ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ (предлог посланика Халила Љуце)  – извјестилац градоначелник
 35. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТУПАЊИМА ПО ПИТАЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИДЕЈЕ ОСНИВАЊА ХОСПИСА У ЈЗУ „ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР БРЧКО“ БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ (предлог посланика Халила Љуце) – извјестилац градоначелник
 36. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ С ПОСЛАНИЧКИМ ПИТАЊЕМ ПОСЛАНИКА ДАМИРА БУЛЧЕВИЋА КОЈА СЕ ОДНОСИ НА АНГАЖОВАЊЕ ЛИЦА ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ПОВРЕМЕНИМ И ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА У ОДЈЕЉЕЊУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ – извјестилац градоначелник
 37. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА АНТИСТАГФЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ (предлог посланика Дамира Булчевића)

Подијелите на друштвеним мрежама

email-login

Тренутно је ту:

Ко је на мрежи: 599 гостију и нема пријављених чланова