Видео Скупштина Брчко дистрикта БиХ

Овдје можете погледати промотивни видео Скупштине Брчко дистрикта БиХ. Више видео записа можете пронаћи на нашем You Tube каналу. Скупштина Брчко дистрикта БиХ

УСВОЈЕНЕ ИЗМЈЕНЕ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК У ПРВОМ ЧИТАЊУ

mala Foto 1 26. rsИзмјене Закона о порезу на доходак усвојене су у првом читању на 26. редовном засједању Скупштине Брчко дистрикта БиХ.

Предсједник Скупштине Синиша Милић подсјетио је да је овом измјеном повећан неопорезиви дио са 500 КМ на 1 200 КМ.

„Ово неће бити једина мјера која би ишла у циљу побољшања статуса грађана у Брчко дистрикту као одговор на ову кризу и повећање цијена основних животних намирница и енергената“, рекао је Милић.

Додао је да су на предлог Дирекције за финансије усвојене измјене и допуне  Закона о платама и накнадама буџетских корисника.

У другом читању усвојени су Закон о обновљивим изворима енергије и измјене и допуне Закона о празницима Брчко дистрикта, којим се уводе прекршајне одредбе за све оне који раде у дане празника, уз два амандмана Економско-социјалног савјета да се дјелатностима од виталног интереса омогући рад у вријеме празника.

Усвојена је и одлука о повећању висине основице за обрачун плата запослених буџетских корисника за два одсто, неколико извјештаја о раду институција у Брчко дистрикту и неколико информација о којима се расправљало по предлогу посланика.

У првом читању усвојени су нацрти закона о измјенама и допуни Закона о заштити од пожара, о измјени Закона о планирању, пројектовању и развоју и о допуни Закона о извршењу буџета Брчко дистрикта.

Дата је сагласност на одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“.

Усвојене су одлуке о утврђивању јавног интереса које се односе на изградњу крака Улице Заима Мушановића у стамбеном насељу Диздаруша и на располагање пословним простором без накнаде у корист удружења грађана „Унија ветерана“ и „Организација ратних војних инвалида“.

За наредно засједање одложено је разматрање и усвајање финансијског и извјештаја о раду за прошлу годину, те плана и програма рада Изборне комисије за 2022. годину, као и три информације на захтјев посланика.

Двадесет шестом редовном засједању претходио је наставак 25. редовне сједнице која је окончана, а током којег су, између осталог, примљени к знању  Извјештај о раду Тужилаштва за прошлу годину и информације о раду Правосудне комисије, Основног суда и Апелационог суда у 2021. години. Усвојен је Извјештај о раду за прошлу годину Канцеларије за правну помоћ Брчко дистрикта.

Усвојени су  Извјештај о извршењу буџета Брчко дистрикта у 2021. години, дата је сагласност на одлуке о финансијском резултату с приходима и расходима обрачунског периода и о расподјели вишка прихода над расходима Завода за планирање, пројектовање и развој Дистрикта, као и на ревидирани Финансијски план за 2022. и на Одлуку о измјенама Статута тог завода.

У наставку 25. редовног засједања усвојени су и Извјештај о раду с финансијским пословањем у 2021. години ЈП  „Путеви Брчко“ и дата је сагласност на измјену и допуну Правилника о раду тог предузећа и на ревидирани Пословни план ЈП „Лука Брчко“. 

Подијелите на друштвеним мрежама