Видео Скупштина Брчко дистрикта БиХ

Овдје можете погледати промотивни видео Скупштине Брчко дистрикта БиХ. Више видео записа можете пронаћи на нашем You Tube каналу. Скупштина Брчко дистрикта БиХ

ОДЛУКА О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О ПРЕДЛОГУ РЕБАЛАНСА

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10) и члана 132 Пословника о раду Скупштине Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 54/18 – пречишћени текст и бројеви 17/20 и 24/20), разматрајући Предлог одлуке о измјени буџета Брчко дистрикта БиХ за 2022. годину, Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 30. редовној сједници одржаној 7. септембра 2022. године, доноси

О Д Л У К У

О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ БУЏЕТА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2022. ГОДИНУ

 

 

Члан 1

 

Овом одлуком уређује се начин одржавања јавне расправе о Предлогу одлуке о измјени буџета Брчко дистрикта БиХ за 2022. годину.

 

Члан 2

 

Носилац активности спровођења јавне расправе је Комисија за буџет Скупштине Брчко дистрикта БиХ заједно с представницима Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ и надлежних одјељења Владе Брчко дистрикта БиХ.

 

Члан 3

Задужује се Влада Брчко дистрикта БиХ да, у року од три (3) дана од дана усвајања ове одлуке, Предлог одлуке о измјени буџета Брчко дистрикта БиХ за 2022. годину учини доступним на веб-страници Владе Брчко дистрикта БиХ www.bdcentral.net.

 

Члан 4

 

Јавна расправа биће одржана 21. септембра 2022. године, у сали за скупштинска засједања с почетком у 17 часова. Јавна расправа биће одржана с представницима мјесних заједница, политичких партија, Привредне коморе, Синдиката, удружења грађана и осталима.

 

Члан 5

 

Финансијска средства за организовање и спровођење јавне расправе, те штампање 200 примјерака Предлога одлуке о измјени буџета Брчко дистрикта БиХ за 2022. годину као и њихову дистрибуцију обезбиједиће Влада Брчко дистрикта БиХ.

 

Члан 6

 

Након спроведене јавне расправе, односно послије 21. септембра 2022. године, Комисија за буџет Скупштине Брчко дистрикта БиХ сумираће комплетну расправу и поднијеће Скупштини извјештај с предлозима и мишљењима с јавне расправе.

Члан 7

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ.

 

Број: 01-02-4056/22                                                                         

Брчко, 7. септембра 2022. године 

                                                                                                                                                        

                                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                   СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

                                                                                                     Мр сц. Синиша Милић

 

Достављено:

 1. Предсједнику;
 2. Потпредсједнику;
 3. Градоначелнику;
 4. Главном координатору Владе;
 5. Правосудној комисије Брчко дистрикта БиХ;
 6. Полицији Брчко дистрикта БиХ;
 7. Дирекцији за финансије;
 8. Комисији за буџет Скупштине Брчко дистрикта БиХ;
 9. Сектору за опште послове и стратешко планирање;
  1. Архиви.

Подијелите на друштвеним мрежама

email-login

Тренутно је ту:

Ко је на мрежи: 518 гостију и нема пријављених чланова