Radni sastanak 5. parlamentarnog Foruma za parlamentarnu saradnju Zajedničke komisije za evropske integracije

Danas je u Brčkom održan radni sastanak parlamentarnog foruma za parlamentarnu saradnju Zajedničke komisije za  evropske integracije PSBiH, čiji je domaćin bila Skupština Brčko distrikta BiH. 

U radu foruma su učestvovali predsjedavajući Zajedničke komisije za EU integracije BiH Nikola Lovrinović, predsjedavajući kolegija odbora za EU parlamenta Federacije BiH, Edin Mušić, sekretar odbora za EU integracije Željko Belina i predsjednik Komisije za EU integracije Skupštine Brčko distrikta BiH Srđan Blažić.

test

Na sastanku je dogovoreno da se prva sjednica parlamentarnog foruma održi u parlamentu BiH u Sarajevu u zadnjoj sedmici oktobra u čijem će radu učestvovati kompletne komisije za EU integracije u punom sastavu. Donijeta su i pravila prema kojima će forum raditi i sastajati se svaka tri mjeseca a po potrebi i češće, s tim da će se domaćin sastanka mijenjati svaki put.

2015-09-21 11.56.54

Načelno je dogovoren i dnevni red prve sjednice parlamentarnog foruma a teme će biti: izvještaj o napretku BiH na putu ka EU, reformska agenda, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i mehanizam koordinacije koji bi do tada trebao biti usvojen.

Učesnici sastanka su izrazili zadovoljstvo što će parlamentarni forum aktivno biti uključen u sva dešavanja koja će slijediti u vezi s obavezama koje čekaju BiH na putu ka EU.