14. REDOVNA SJEDNICA

Sjednica će se održati 13. jula 2017. godine (četvrtak) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

 

 

 

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 12. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O JAVNOJ UPRAVI BRČKO DISTRIKTA BiH – po hitnom postupku (prijedlog Kluba poslanika HDZ-a)
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O BUDŽETU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 7. RAZMATRANJE I USVAJANE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU U BRČKO DISTRIKTU BiH – drugo čitanje
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBRAZOVANJU U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje 
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA  ZAKONA O VLADI BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA PUTA PREMA KUĆI GRGE JURKOVIĆA U MZ BIJELA – izvjestilac gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA PUTA  PREMA KUĆI TADIJE GELJIĆA U MZ BIJELA – izvjestilac gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA PUTA  U ZASEOKU ŠUMARI U MZ SANDIĆI– izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA PUTA  PREMA GROBLJU U MZ BUZEKARA– izvjestilac gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA PUTA OD KUĆE SAVE TOMIĆA U MZ RAŽLJEVO– izvjestilac gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA PUTA U ZASEOKU PURAŠEVINA U MZ STANOVI– izvjestilac gradonačelnik
 16. PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA PUTA  U MZ BUZEKARA – izvjestilac gradonačelnik
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA KA ZASEOKU KRUŠIK U MZ SANDIĆI  – izvjestilac gradonačelnik
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA  U MZ BUZEKARA – izvjestilac gradonačelnik
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA  U MZ BOĆE – izvjestilac gradonačelnik
 20. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 21. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA I RADNIH MJESTA JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 22. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI STATUTA JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 23. RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O RADU I FINANSIJSKOM STANJU JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA PERIOD 1. 1. - 31. 12. 2016. GODINE – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 24. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O ZAVRŠNOM RAČUNU JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2016. GODINU – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 25. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BIH ZA 2016. GODINU – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 26. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU DIREKCIJE ZA FINANSIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestilac direktor Direkcije
 27. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA JAVNU SIGURNOST ZA PERIOD 01. 01. -  31. 12. 2016. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 28. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA RAZVOJNO-GARANTNOG FONDA „RGFBD“ BRČKO DISTRIKTA BiH NA DAN 31. 12. 2016. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 29. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BiH NA DAN 31. 12. 2016. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 30. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE ZA PERIOD 01. 01. -  31. 12. 2016. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 31. IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA JAVNOG PREDUZEĆA „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 01. 01. - 31. 12. 2016. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 32. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 01. 01.- 31. 12. 2016. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 33. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU PRIVREDE NA PODRUČJU BRČKO DISTRIKTA BiH S OSVRTOM NA EFEKTE PODSTICAJA KOJI SE ISPLAĆUJU PRIVREDNIM SUBJEKTIMA BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac gradonačelnik
 34. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PROVOĐENJU SVIH POSTUPAKA ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU AKCIZE OD STRANE POREZNE UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac direktor Porezne uprave
 35. RAZMATRANJE INFORMACIJE O DJELIMIČNOM PONIŠTENJU JAVNOG KONKURSA (prijedlog poslanice Lidije Ljubojević) - izvjestilac gradonačelnik

NAPOMENA: Raspoloživi materijali u elektronskom obliku mogu se preuzeti OVDJE!