Održana 15. sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH

foto 1 sajt

Poslanici Skupštine Brčko distrikta BiH sinoć su okončali raspravu o 37 tačaka dnevnog reda 15. redovne sjednice Skupštine.

 Nakon utvrđivanja dnevnog reda, poslanici Skupštine Brčko distrikta usvojili su  zapisnike sa treće i četvrte vanredne i trinaeste i četrnaeste redovne sjednice Skupštine. U okviru tačke poslanička pitanja i odgovori izrazili su nezadovoljstvo činjenicom da više mjeseci čekaju odgovore na postavljena pitanja, zbog čega će od Vlade tražiti odgovorniji i efikasniji pristup u pripremi i dostavljanju odgovora na poslanička pitanja.

foto 01

Skupština je usvojila nekoliko nacrta zakona u prvom čitanju među kojima je i Nacrt zakona o izmjeni Zakona o budžetu koji predviđa donošenje budžeta za narednu godinu, najkasnije do prvog decembra tekuće godine.  Ukoliko se budžet ne donese u tom roku, odluka o privremenom finansiranju mora se donijeti do 31. decembra i može trajati do 31. marta godine za koju se usvaja budžet. Nakon tog roka neće biti moguće nikakve isplate iz budžeta izuzev obaveza po kreditnim zaduženjima.

-Cijenim da će nas to motivisati da budžet donosimo blagovremeno - rekao je Esed Kadrić predsjednik Skupštine. On je podsjetio da je ovogodišnji Budžet usvojen tek polovinom godine i da se zbog toga, posebno kada je u pitanju kapitalni budžet, ne može mnogo uraditi u ovoj godini. foto 06

Osim ovog zakona, Skupština je u prvom čitanju usvojila i Nacrt zakona o nasljeđivanju kao i Nacrt zakona o vanparničnom postupku Brčko distrikta BiH, dok je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu Brčko distrikta BiH povučen s dnevnog reda.

U drugom čitanju usvojeni su nacrti zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Direkciji za finansije, Trezoru i Poreznoj upravi Brčko distrikta BiH.

-Cilj prijedloga izmjena ovih zakona je uvođenje mandata za pozicije direktora u ovim institucijama. To su vrlo jake i važne funkcije na kojima su rukovodeći državni službenici i shodno tome odlučili smo da je potrebno uvesti mandat i stvoriti uslove kvalitetne konkurencije među njima - rekao je Esed Kadrić, predsjednik Skupštine koji je i predlagač izmjene ovih zakona. On je istakao da uvođenje mandatnih pozicija otvara mogućnost promjene direktora ovih institucija nakon isteka mandata ukoliko se njihov rad ocijeni nezadovoljavajućim što će biti motiv njihovog dodatnog angažovanja na kvalitetnom upravljanju.

foto 02

Skupštine je dala ovlaštenje Zakonodavnoj komisiji za utvrđivanje prečišćenih tekstova zakona koji će nakon toga biti objavljeni u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.  Usvojeno je osamnaest odluka o utvrđivanju javnog interesa Brčko distrikta BiH za potrebe izgradnje i rekonstrukcije puteva u mjesnim zajednicama Distrikta kao i  odluke o bratimljenju Brčko distrikta sa općinom Lagadas (Republika Grčka) i Šladming (Republika Austrija).

Doneseno je i više odluka koje se tiču JP „Putevi Brčko“,  a odnose se na izmjenu sjedišta, izmjene i dopune Statuta i Odluke o osnivanju ovog preduzeća. Poslanici Skupštine razmatrali su i Informaciju o realizaciji projekta obilaznice oko Brčkog. Nakon iscrpne rasprave o nedostajućim sredstvima za izvođenje radova koji nisu predviđeni projektom i diskusija kojima su poslanici ukazali na propuste u realizaciji ovog projekta zadužena je Komisija za komunalnu, javnu djelatnost i zaštitu okoline da za iduću sjednici pripremi prijedlog zaključaka.

Na kraju cjelodnevnog zasjedanja Skupština je donijela i Odluku o prenosu 3,7 miliona KM, doznačenih Brčko distriktu BiH od Uprave za indirektno oporezivanje u BiH na ime indirektnih poreza – putarine od 0,15 KM/l naftnog derivata za 2017. godinu, koji predstavljaju izvorne prihode JP „Putevi Brčko“ a namijenjeni su za izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu putne mreže.