20. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE

mala 19.sjednica Skupština Foto 1Sjednica će se održati 29. novembra 2017. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 18. I 19. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2017. GODINU – po hitnom postupku (Prijedlog Komisije za budžet)
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU BRČKO DISTRIKTA BiH - po hitnom postupku (Prijedlog Zakonodavne komisije)
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O STAVLJANJU VAN SNAGE ZAKONA O SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA BRČKO DISTRIKTA BiH - po hitnom postupku (Prijedlog Komisije za komunalnu, javnu djelatnost i zaštitu okoline)
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POSLANICIMA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (prijedlog Kluba poslanika NDP-a)
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O NAKNADAMA I PLATAMA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA U SKUPŠTINI BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (prijedlog Kluba poslanika NDP-a)
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O ZABRANI PUŠENJA I DRUGIH OBLIKA UPOTREBE DUHANA I DUHANSKIH  PROIZVODA NA JAVNIM MJESTIMA U BRČKO DISTRIKTU BiH – drugo čitanje (prijedlog Kluba poslanika SDS-a)
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA BARIŠIĆI U MZ PRIJEDOR – izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA PRISTUPNOG PUTA U MZ MAOČA - izvjestilac gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA POSTOJEĆEG PUTA U MZ BUZEKARA - izvjestilac gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA PRISTUPNOG PUTA U MZ SKAKAVA GORNJA - izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA U NASELJU BOSANKIĆI U MZ VITANOVIĆI - izvjestilac gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – ASFALTIRANJE PUTA U MZ PLAZULJE - izvjestilac gradonačelnik
 15. DAVANJE SAGLASNOSTI NA  ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA JP „RADIO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 16. RAZMATRANJE INFORMACIJE DIREKCIJE ZA FINANSIJE BRČKO DISTRIKTA BiH O TROŠENJU JAVNIH SREDSTAVA PO OSNOVU GRANTOVA I SUBVENCIJA U PERIODU OD 2014. DO 2017. GODINE – izvjestilac direktor Direkcije
 17. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S KORIŠTENJEM NOVE ZGRADE POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH – (prijedlog poslanika Branislava Markovića)

NAPOMENA: Raspoloživi materijal u elektronskom obliku preuzmite OVDJE!