Nezavisni odbor pokrenuo postupak za izbor zamjenika šefa Policije Brčko distrikta BiH

Na 25. redovnoj sjednici održanoj 4. 12. 2017. godine, Nezavisni odbor za izbor šefa Policije i zamjenika šefa Policije Brčko distrikta BiH donio je Odluku o pokretanju postupka izbora i raspisivanju javnog konkursa za izbor zamjenika šefa Policije Brčko distrikta BiH. 

U skladu s ovom odlukom javni konkurs bit će upućen na objavljivanje najkasnije do 18. decembra 2017. godine i bit će objavljen u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH, na web-stranici Skupštine Brčko distrikta BiH i u tri dnevna lista u BiH.

Nezavisni odbor je stalno tijelo Skupštine Brčko distrikta BiH koje je, između ostalog,  nadležno za raspisivanje javnog konkursa, sprovođenje postupka izbora šefa i zamjenika šefa Policije Brčko distrikta BiH i predlaganje najuspješnijeg kandidata gradonačelniku Brčko distrikta BiH