63. REDOVITA SJEDNICA SKUPŠTINE

Sjednica će se održati po završetku nastavka 62. redovite sjednice, zakazane za  28. listopada 2015. godine (srijeda), s početkom u 10 sati, u skupštinskoj dvorani za sjednice.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 59., 60. REDOVITE I 15. IZVANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O VRAĆANJU NAPUŠTENE IMOVINE – drugo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U DIJELU ULICE DEJTONSKE OD BROJA 100 DO 130 I OD 222 DO 226, K. O. BRČKO 4, STAMBENO NASELJE GLUHAKOVAC U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / NASTAVAK IZGRADNJE VODOVODNE MREŽE U DIJELU ULICE MARIJE JURIĆ ZAGORKE U MZ KLANAC, K. O. BRČKO 1, STAMBENO NASELJE KLANAC U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O POVJERAVANJU JAVNIH OVLASTI IZ OBLASTI TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA – izvjestitelj gradonačelnik
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA FISKALNU 2015. GODINU – izvjestitelj gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU PRAVOBRANITELJSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2015. GODINE – izvjestitelj glavni pravobranitelj
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE REZOLUCIJE O PODUZIMANJU POTREBNIH MJERA RADI UVEĆANJA LIKVIDACIJSKE MASE BOBAR BANKE A. D. BIJELJINA I NAMIRENJA TRAŽBINA INSTITUCIJA BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog Kluba zastupnika SDS-a)
 10. RAZMATRANJE INFORMACIJE  O NAČINU PRIMJENE ODLUKE O PRIVREMENOM FINANCIRANJU ODJELA I INSTITUCIJA BRČKO DISTRIKTA BiH  ZA RAZDOBLJE OD 19. 10. 2015. GODINE DO 31. 12. 2015. GODINE (prijedlog zastupnika Adnana Drapića)
 11. RAZMATRANJE INFORMACIJE O NAKNADAMA PRILIKOM IZRADE ZAKONA O OBRAZOVANJU (prijedlog zastupnika Ibrahima Kamenjaševića) – (čeka se dopuna)

Dostupne materijale u elektroničkom obliku preuzmite OVDJE!