64. REDOVITA SJEDNICA

Sjednica će se održati 11. studenog 2015. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.


 

 

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

  1. RAZMATRANJE I USVJANJE ZAPISNIK SA  REDOVNE 61. SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BIH
  2. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
  3. RAZMATRANJE I USVJANJE IZVJEŠTAJA O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BIH ZA 2014. GODINU – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
  4. RAZMATRANJE I USVJANJE IZVJEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2014. GODINU - izvjestilac predsjednik Nadzornog odbora
  5. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI RASPOLAGANJA NOVČANIM SREDSTVIMA INSTITUCIJA BRČKO DISTRIKTA BiH U VEZI SA BOBAR BANKOM A.D. BIJELJINA – izvjestilac glavni revizor

Raspoloživi radni materijal preuzmite OVDJE!