66. REDOVITA SJEDNICA

Sjednica će se održati nakon završetka nastavka 65. redovite sjednice zakazanog za 16. prosinca 2015. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj dvorani za sjednice.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA  63., 64. REDOVITE SJEDNICE I ZAPISNIKA SA 17., 17.a i 18. IZVANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA FISKALNU 2016. GODINU – izvjestitelj gradonačelnik
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O PRIVREMENOM FINANCIRANJU ODJELA I INSTITUCIJA BRČKO DISTRIKTA BiH  ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2016. GODINE DO USVAJANJA PRORAČUNA ZA 2016. GODINU  –  izvjestitelj gradonačelnik
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU BRČKO DISTRIKTA BiH  – prvo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMAMA BRČKO DISTRIKTA BiH  - prvo čitanje
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAI I DOPUNI  ZAKONA O PLAĆAMA ZAPOSLENIH U TIJELIMA UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BiH  - prvo čitanje
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O  IZMJENI ODLUKE O RASPOLAGANJU IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BiH SPECIJALNOM POGODBOM br.: 01-02-538/15 od 14. 10. 2015. godine - izvjestitelj predsjednik Skupštine
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O RASPOLAGANJU IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BiH SPECIJALNOM POGODBOM br.: 01-02-539/15 od 14. 10. 2015. godine  - izvjestitelj predsjednik Skupštine
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O RASPOLAGANJU IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BiH SPECIJALNOM POGODBOM br.: 01-02-540/15 od 14. 10. 2015. godine  - izvjestitelj predsjednik Skupštine
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI DIJELA CESTE U MJESNOJ ZAJEDNICI MAOČA, K. O. MAOČA, U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI DIJELA CESTE U MJESNOJ ZAJEDNICI GORICE, I. FAZA , K. O. GORICE, U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / REKONSTRUKCIJA CESTE U URBANOM PODRUČJU ULOVIĆ – ZASELAK ŠIMIĆI, I. FAZA,  K. O. ULOVIĆ, U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI DIJELA CESTE U MJESNOJ ZAJEDNICI SKAKAVA DONJA, I. FAZA (PREMA KUĆI J. BEBIĆA), K. O. SKAKAVA DONJA, U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / REKONSTRUKCIJA CESTE U URBANOM PODRUČJU VITANOVIĆI,  K. O. VITANOVIĆI, U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAJEDNIČKE IZJAVE KOLEGIJA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE, FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRPSKE I PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE  - izvjestitelj predsjednik Skupštine
 17. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI RASPOLAGANJA NOVČANIM SREDSTVIMA INSTITUCIJA BRČKO DISTRIKTA BiH U SVEZI S BOBAR BANKOM A. D. BIJELJINA – izvjestitelj glavni revizor
 18. RAZMATRANJE INFORMACIJE O REFORMSKOJ AGENDI ZA BOSNU I HERCEGOVINU ZA RAZDOBLJE 2015. - 2018. GODINA I AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU MJERA IZ OBLASTI REFORMSKE AGENDE ZA BOSNU I HERCEGOVINU ZA RAZDOBLJE 2015. - 2018. GODINU   – izvjestitelj gradonačelnik
 19.  RAZMATRANJE INFORMACIJE U SVEZI SA ZASTUPNIČKIM PITANJEM: „PITAM GRADONAČELNIKA I OSTALA NADLEŽNA TIJELA ŠTO ĆE PODUZETI ZA ŠTETU KOJA JE NANESENA PRORAČUNU BRČKO DISTRIKTA U IZNOSU OD 43 MILIJUNA KM ZBOG DOVOĐENJA U ZASTARU DUGA ZA KOMUNALNE USLUGE? JE LI ITKO OD NADLEŽNIH POKRENUO POSTUPAK PROTIV POČINITELJA OVOG DJELA – DISCIPLINSKI, KAZNENI, REGRESNI ILI BILO KAKAV DRUGI? – (prijedlog zastupnika Halila Ljuce)

Dostupni materijal u elektroničkom obliku preuzmite OVDJE.