69. REDOVITA SJEDNICA

Sjednica će se održati nakon završetka nastavka 68. redovite sjednice zakazanog za 28. siječnja 2016. godine (četvrtak) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj dvorani za sjednice.

 

 

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

  1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA  66. I 67. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
  2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
  3. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA IZBORNOG POVJERENSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH - izvjestitelj predsjednik Skupštine
  4. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. RUJNA 2015. GODINE - izvjestitelj gradonačelnik
  5. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestitelj gradonačelnik
  6. RAZMATRANJE I USVAJANJE KONCEPTA MEHANIZMA SURADNJE PARLAMENATA U BiH U POSLOVIMA VEZANIM ZA PROCES INTEGRACIJE U EUROPSKU UNIJU - izvjestitelj predsjednik Skupštine
  7. RAZMATRANJE I USVAJANJE AKCIJSKOG PLANA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA IMPLEMENTACIJU PREPORUKA SASTAVLJENIH OD EKSPERATA TWINNING PROJEKTA - izvjestitelj predsjednik Skupštine
  8. RAZMATRANJE INFORMACIJE ODJELA ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE, BROJ 48-001307/15 OD 6. SIJEČNJA 2016. GODINE, O PODUZETIM AKTIVNOSTIMA U SVEZI SA OSNUTKOM JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE LJEKARNA U BRČKO DISTRIKTU BiH (PRILOG – ELABORAT O DRUŠTVENO-EKONOMSKOJ OPRAVDANOSTI OSNUTKA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE LJEKARNA U BRČKO DISTRIKTU BiH) – izvjestitelj gradonačelnik
  9. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU U VISOKOM OBRAZOVANJU U BRČKO DISTRIKTU BiH (prijedlog zastupnika Enesa Pašalića)

Raspoloživi materijal preuzmite OVDJE!