74. REDOVITA SJEDNICA

Sjednica će se održati nakon završetka 73. redovite sjednice zakazanog za 21. travnja 2016. godine (četvrtak)  s početkom u 10 sati, u skupštinskoj dvorani za sjednice.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći: D N E V N I   R E D

 1. POLAGANJE PRISEGE – DAVANJE SVEČANE IZJAVE ČLANA VLADE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 69. I 70. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 3. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (prijedlog Kluba zastupnika SNSD-a)
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O POTICAJU U GOSPODARSTVO BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE -  drugo čitanje
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/REKONSTRUKCIJA CESTE U ZASELKU ANĐELOVIĆI - MAROŠEVIĆI MZ DUBRAVE, K.O. DUBRAVE, STAMBENO NASELJE DUBRAVE U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / IZGRADNJA BOČNOG KRAKA III OBORINSKE KANALIZACIJE U STAMBENOM NASELJU GRČICA I DIZDARUŠA, K.O. BRČKO 3, U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE ĆAMILA SIJARIĆA U STAMBENOM NASELJU DIZDARUŠA, K.O. BRČKO 3 U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE BROJ 30-000057/16 OD 15. OŽUJKA 2016. GODINE O DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, BROJ 01-02-493/11 OD 7. PROSINCA 2011. GODINE (IZGRADNJA DIJELA DODATNE VODOVODNE MREŽE U MZ BUKOVAC, K.O. DONJI RAHIĆ, URBANO PODRUČJE „ULICE BUKOVAC I D. RAHIĆ“ U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU JP „CESTE BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj predsjednik UO JP „Ceste Brčko“
 12. DAVANJE SUGLASNOSTI NA  PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI STATUTA JP „CESTE BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj predsjednik UO JP „Ceste Brčko“
 13. DAVANJE SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj predsjednik UO
 14. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PROGRAMA RADA DIREKCIJE ZA FINANCIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestitelj ravnatelj Direkcije za financije
 16. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI RASPOLAGANJA NOVČANIM SREDSTVIMA INSTITUCIJA BRČKO DISTRIKTA BiH U SVEZI S BOBAR BANKOM A.D. BIJELJINA – izvjestitelj glavni revizor
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU PRAVOBRANITELJSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2015. GODINU –  izvjestitelj glavni pravobranitelj
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU NEOVISNOG ODBORA ZA IZBOR VODITELJA POLICIJE I ZAMJENIKA VODITELJA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2015. DO 31. PROSINCA 2015. GODINE – izvjestitelj predsjednik NO
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU UREDA ZA REVIZIJU JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA U BRČKO DISTRIKTU BiH ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. DO 31. 12. 2015. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 20. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU POVJERENSTVA ZA  VRIJEDNOSNE PAPIRE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2015. GODINU – izvjestitelj predsjednik Povjerenstva
 21. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA NA DAN 31. PROSINCA 2014. GODINE BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj glavni revizor
 22. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ODJELA ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. DO 31. 12. 2014. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 23. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ODJELA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ, ŠPORT I KULTURU ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2014. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 24. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA DIREKCIJE ZA FINANCIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. DO 31. 12. 2014. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 25. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ODJELA ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2014. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 26.  RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ODJELA ZA OBRAZOVANJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2014. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 27. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA NA DAN 31. 12. 2014. GODINE JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj glavni revizor
 28. RAZMATRANJE SPECIJALNOG IZVJEŠĆA O PRISTUPAČNOSTI RADNIH PROSTORA ZAKONODAVNIH TIJELA U BOSNI I HERCEGOVINI OSOBAMA S INVALIDITETOM  - izvjestitelj ombudsman za ljudska prava
 29. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU U VISOKOM OBRAZOVANJU U BRČKO DISTRIKTU BiH (prijedlog zastupnika Enesa Pašalića) 

Radni materijal u elektronskom obliku preuzmite OVDJE.