76. REDOVITA SJEDNICA

Sjednica će se održati nakon završetka nastavaka 74. i 75. redovite sjednice zakazanih za 25. svibnja 2016. godine (srijeda), s početkom u 10 sati, u skupštinskoj dvorani za sjednice.

Za sjednicu je predložen sljedeći:        D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 72. i 73. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O UREDU ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA SUZBIJANJU KORUPCIJE – prvo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O JAVNOJ UPRAVI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE – prvo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRAVNIM OSOBAMA KOJE OSNIVA BRČKO DISTRIKT BiH – prvo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O FISKALNIM SUSTAVIMA – drugo čitanje
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI – drugo čitanje
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU – drugo čitanje
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATNIM TRANSAKCIJAMA  – drugo čitanje
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PRODULJENJE UGOVORA – izvjestitelj gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / IZGRADNJA DIJELA ULICE BAŠESKIJA OD BROJA 172 DO BROJA 190 U STAMBENOM NASELJU BRODUŠA 1, I. FAZA, K. O. BRČKO 4 (IZLAGANJE) I K. O. BRČKO 2 U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE CESTE U ZASELKU SELJANI U MZ DUBRAVE – izvjestitelj gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE CESTE U ZASELKU STANIŠIĆI U MZ GORNJI BREZIK – izvjestitelj gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / REKONSTRUKCIJA ULICE U NASELJU OBRENOVIĆI U MZ GORNJI BREZIK – izvjestitelj gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU JP „CESTE BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj predsjednik UO JP „Ceste Brčko“
 16. DAVANJE SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI STATUTA JP „CESTE BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj predsjednik UO JP „Ceste Brčko“
 17. DAVANJE SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA JP „LUKA BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj predsjednik UO
 18. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestitelj gradonačelnik
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE JAVNOG IZVJEŠĆA ZA 2014. GODINU UREDA ZA REVIZIJU JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj glavni revizor
 20. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. DO 31. 12. 2015. GODINE – izvjestitelj gradonačelnik
 21. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU UREDA ZA PRAVNU POMOĆ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE 1.  1.  2015. – 31. 12. 2015. GODINE -  ravnatelj Ureda za pravnu pomoć
 22. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O RADU TUŽITELJSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA 2015. – 31. PROSINCA 2015. GODINE – izvjestitelj glavni tužitelj
 23. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RADU PRAVOSUDNOG POVJERENSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA 2015. – 31. PROSINCA 2015. GODINE – izvjestitelj predsjednik Pravosudnog povjerenstva
 24. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RADU APELACIJSKOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA 2015. – 31. PROSINCA 2015. GODINE – izvjestitelj predsjednik Apelacijskog suda
 25. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RADU OSNOVNOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA 2015. – 31. PROSINCA 2015. GODINE – izvjestitelj predsjednik Osnovnog suda.

Raspoloživi radni materijal preuzmite OVDJE.