KONSTITUTIRAJUĆA SJEDNICA SKUPŠTINE

Na temelju članka 24 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 17/08) i članaka od 22 do 28 Poslovnika Skupštine Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 17/08), a nakon potvrđivanja rezultata lokalnih izbora 2016. održanih u Brčko distriktu BiH, sazivam

 KONSTITUTIRAJUĆU SJEDNICU SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

za 15. studeni 2016. godine (utorak) s početkom u 10 sati

u skupštinskoj dvoraniza sjednice

Sukladno člancima od 22 do 28 Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH za konstituirajuću sjednicu Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine utvrđujem sljedeći

D N E V N I  R E D

1. OTVARANJE KONSTITUTIRAJUĆE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

(članak 32 Statuta i članak 24 Poslovnika):

 • intoniranje himne Bosne i Hercegovine
 • otvaranje konstitutirajuće sjednice
 • utvrđivanje kvoruma

2. IZBOR VERIFIKACIJSKOG POVJERENSTVA I IZVJEŠĆE O UTVRĐENIM  ČINJENICAMA  (članak 24 Poslovnika):

 • predlaganje kandidata za članove verifikacijskog povjerenstva
 • izbor verifikacijskog povjerenstva
 • izvješće verifikacijskog povjerenstva

3.     POLAGANJE PRISEGE – DAVANJE SVEČANE IZJAVE (članak 4 Statuta i članak 25 Poslovnika)

4.     IZBOR PREDSJEDNIKA I DOPREDSJEDNIKA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

(član 29 Statuta i član 26 Poslovnika):

 • predlaganje kandidata za mjesto predsjednika Skupštine
 • glasovanje o predloženim kandidatima
 • upoznavanje s rezultatima glasanja za izbor predsjednika i dopredsjednika Skupštine Brčko distrikta BiH 

5.     IZBOR GRADONAČELNIKA BRČKO DISTRIKTA BiH (članovi 56 i 57 Statuta i član 28 Poslovnika):

 • predlaganje kandidata za mjesto gradonačelnika
 • izlaganje programa kandidata za izbor gradonačelnika
 • glasovanje o predloženim kandidatima i izbor gradonačelnika Brčko distrikta BiH

 

P R E D S J E D A T E LJ

SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

 Radoslav Bogićević