10. REDOVITA SJEDNICA

Obavještavamo Vas da se 10. redovita sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH, zakazana za 12. travnja 2017. godine, odgađa zbog nenazočnosti većeg broja zastupika  Skupštine Brčko distrikta BiH kao i nastupajućih vjerskih blagdana, i ista se zakazuje za srijedu 19. travnja 2017. godine s početkom u 10 sati, u skupštinskoj dvorani za sjednice.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 2. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU U BRČKO DISTRIKTU BiH – po žurnom postupku
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBRAZOVANJU U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA BRČKO DISTRIKTA BiH – po žurnom postupku
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA NEKRETNINE BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (prijedlog zastupnika Siniše Golića)
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O POREZU  NA DOHODAK – drugo čitanje
 6. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2017. GODINU
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O VERIFIKACIJI IMENOVANJA ZAMJENIKA PRAVOBRANITELjA BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj predsjednik Skupštine
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JP „CESTE BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestitelj predsjednik Skupštine
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA BRČKO DISTRIKTA BiH – REKONSTRUKCIJA CESTE U MZ GORNJI BREZIK – izvjestitelj gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA BRČKO DISTRIKTA BiH – REKONSTRUKCIJA  NEKATEGORIZIRANE CESTE U MZ KRBETI – izvjestitelj gradonačelnik
 11. DAVANJE SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2017. GODINU – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 12. DAVANJE SUGLASNOSTI NA POSLOVNI PLAN JP „KOMUNALNO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2017. GODINU – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU POVJERENSTVA ZA  PAPIRE OD  VRIJEDNOSTI BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestitelj predsjednik Povjerenstva
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestitelj voditelj Policije
 15. RAZMATRANJE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O REZULTATIMA AKTIVNOSTI INSTITUCIJE OMBUDSMANA ZA LJUDSKA PRAVA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestitelj predstavnik Ureda ombudsmana
 16. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA  ODJELA ZA JAVNU SIGURNOST ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNjA – 31. PROSINCA 2015. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 17. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA  POVJERENSTVA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI ZA RAZDOBLjE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2015. GODINE –  izvjestitelj glavni revizor
 18. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA  ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BiH NA DAN 31. 12. 2015. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 19. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLjE 1. SIJEČNjA – 31. PROSINCA  2015. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 20. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLjE 1. SIJEČNjA – 31. PROSINCA  2015. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 21. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA  ODJELA ZA OBRAZOVANJE ZA RAZDOBLjE 1. SIJEČNjA – 31. PROSINCA  2015. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 22. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA  ODJELA ZA STRUČNE  I ADMINISTRATIVNE POSLOVE ZA RAZDOBLjE 1. SIJEČNjA – 31. PROSINCA  2015. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 23. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA  ODJELA ZA JAVNE POSLOVE ZA RAZDOBLjE 1. SIJEČNjA – 31. PROSINCA  2015. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 24. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA JP „KOMUNALNO BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH ZA RAZDOBLjE 1. SIJEČNjA – 31. PROSINCA   2015. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 25. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA JP „RADIO BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLjE 1. SIJEČNjA – 31. PROSINCA  2015. GODINE– izvjestitelj glavni revizor
 26. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA JP „LUKA BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH ZA RAZDOBLjE 1. SIJEČNjA – 31. PROSINCA 2015. GODINE – izvjestitelj glavni revizor

Radni materijal u elektroničkom obliku preuzmite OVDJE!