Završena 13. redovita sjednica Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Brčko, 5. srpnja 2017. Tijekom drugog nastavka 13. redovite sjednice, koja je započela sedmog lipnja Skupština Brčko distrikta Bosne i Hercegovine usvojila je Nacrt zakona o izmjenama Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH u prvom čitanju. Izmjenama ovog zakona uvodi se institut presumpcije nevinosti u odredbe koje se odnose na prestanak mandata članova Vlade i gradonačelnika. Za razliku od postojećeg rješenja, koje predviđa razrješenje u slučaju potvrđivanja optužnice, izmjene propisuju da gradonačelnik i član Vlade mogu biti razriješeni u  slučaju donošenja pravomoćne osuđujuće presude.  Na ovaj način se Zakon o Vladi usklađuje sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima i Statutom Brčko distrikta BiH, kao i sa zakonskim rješenjima koja se primjenjuju u BiH i zemljama okruženja. 

U prvom čitanju usvojen je i Nacrt zakona o plaćama i drugim naknadama pravobranitelja i zamjenika pravobranitelja u Pravobraniteljstvu Brčko distrikta BiH. Nacrt zakona o službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko distrikta BiH povučen je iz parlamentarne procedure i bit će razmatran nakon usklađivanja sa najavljenim novim prijedlogom zakona o državnim službenicima i namještenicima u upravi Brčko distrikta BiH.

Zastupnici su donijeli i Odluku o povjeravanju izgradnje mosta broj 197 u Krepšiću na magistralnom putu M-14 kao i Odluku o povjeravanju izgradnje kružnih raskrižja na tranzitnim prometnicama u gradskom području Javnom poduzeću “Ceste Brčko“.

– Dugo smo najavljivali da ćemo ovom poduzeću dati određene ovlasti jer imaju akumulirana financijska sredstva i mogu graditi na području Distrikta, čime ispunjavaju temeljnu funkciju da pomažu Vladi u operativnom dijelu izgradnje javne infrastrukture. Gradit će se sedam kružnih tokova iz sredstava JP „Ceste Brčko“ kao i most u Krepšiću. To bi trebalo primjenjivati u narednim godinama jer se u ovom slučaju Vladini odjeli mogu baviti cestogradnjom dok će nam kod važnijih infrastrukturnih projekata pomagati JP „Ceste Brčko“ sa svojim financijskim sredstvima – rekao je predsjednik Kadrić.

Kružni tokovi bit će građeni kod bivših poduzeća „Izbor“ i „Merkur“, na raskrižjima  „Kasino“ i kod „Kuglane“, zatim na  izlazima  iz „Š“ naselja i naselja Ilićka u blizini „Bosnaploda“ i Klanac.