Održana 4. izvanredna sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH

4-vanredna-sjednica-1

Brčko 19. srpnja 2017. Skupština Brčko distrikta BiH donijela je danas, na 4. izvanrednoj sjednici, odluke o pristupanju izradi 12 regulacijskih planova. 

4.-vanredna-sjednica-3Pet odluka se odnose na izradu novih regulacijskih planova: „Kolobara I“, „Kolobara II“, „Klanac“, „Rijeke I“ i izvorište vode „Plazulje I“. Preostalih sedam odluka odnosi se na pristupanje izradi  izmjena i dopuna postojećih regulacijskih planova u stambenim naseljima „Š“ i „Srpska varoš“ kao izmjene i dopune regulacijskih planova u dijelovima stambenih naselja „Meraje“, „Grčica“, „Ivici“, „Mujkići II“ i urbano područje „Gornji Rahić“.

Obrazlažući zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta rekao je da postoji objektivna potreba da se ubrzaju aktivnosti oko donošenja novih i izmjena i dopuna postojećih regulacijskih planova jer su neki od njih istekli prije više godina.

- Za ubrzanu proceduru opredijelila nas je i činjenica da je nadležni odjel pripremio sve za raspisivanje javnog poziva za izbor nositelja izrade regulacijskih planova. Jedan od razloga je i izgradnja kružnih tokova koju je Skupština povjerila J. P. “Ceste Brčko“ - rekao je gradonačelnik Milić.

Razlozi pristupanju izmjenama i dopunama regulacijskih planova su i nedostatci koji se  ogledaju u  neusuglašenosti katastarskih podloga, jer su izrada i usvajanje regulacijskih planova dugo trajali, zbog čega se javljaju problemi kod izdavanja lokacijskih uvjeta objasnila je Svjetlana Čivčić, voditeljica Odjela za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove.