15. REDOVITA SJEDNICA

14.-sjednica-Skuptine-BDBiH

Sjednica će se održati 13. rujna 2017. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj dvorani za sjednice.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 3. i 4. IZVANREDNE i 13. i 14. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZVANPARNIČNOM POSTUPKU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOBRANITELJSTVU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PRORAČUNU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O DIREKCIJI ZA FINANCIJE BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje (prijedlog zastupnika Eseda Kadrića)
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje (prijedlog zastupnika Eseda Kadrića)
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O TREZORU BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje (prijedlog zastupnika Eseda Kadrića)
 10.  RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ IMOVINI BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje (prijedlog zastupnika Eseda Kadrića)
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE OD CESTE BRČKO – TUZLA DO BETONARE U GORNJEM BREZIKU – izvjestitelj gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA  DIONICE CESTE U MZ ĆOSETA – izvjestitelj gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA DIJELA CESTE DŽINIĆI - SLUGANOVIĆI U MZ VITANOVIĆI – izvjestitelj gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA DIJELA CESTE KRALJEVIĆI – TODIĆI U MZ SLIJEPČEVIĆI – izvjestitelj gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA CESTE ĐUKIĆI – NIKOLIĆI, URBANO PODRUČJE LIPOVAC – izvjestitelj gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA PRISTUPNE CESTE PREMA KUĆI MATE TOKINA U MZ BIJELA – izvjestitelj gradonačelnik
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA KRAKA ULICE MIHAJLA PUPINA U MZ GRČICA – izvjestitelj gradonačelnik
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA CESTE U MZ RAŠLJANI – izvjestitelj gradonačelnik
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA CESTE  BEČIĆI - BRANA U MZ MAOČA – izvjestitelj gradonačelnik
 20. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA CESTE U ZASELKU NIKIĆI U MZ BIJELA – izvjestitelj gradonačelnik
 21. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA CESTE PREMA LIPOVCU U MZ SKAKAVA GORNJA – izvjestitelj gradonačelnik
 22. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA CESTE U ZASELKU BOJIĆI U MZ BOĆE – izvjestitelj gradonačelnik
 23. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA CESTE STANOVI – POTOČARI – izvjestitelj gradonačelnik
 24. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA CESTE JOKIĆI – PODAREVAC U MZ GORNJA SKAKAVA  – izvjestitelj gradonačelnik
 25. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA CESTE  RAMIĆI U NASELJU MERAJE U MZ MAOČA –  izvjestitelj gradonačelnik
 26. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA CESTE DO KUĆE FARIDA MUJKANOVIĆA U MZ MAOČA – izvjestitelj gradonačelnik
 27. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE CESTE U MZ PRIJEDOR – izvjestitelj gradonačelnik
 28. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE PREMA BRDU ŠTERAC – izvjestitelj gradonačelnik
 29. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O DAVANJU OVLASTI ZAKONODAVNOM POVJERENSTVU SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj predsjednik Skupštine
 30. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA IZBORA I IMENOVANJA ČLANA PRAVOSUDNOG POVJERENSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH IZ REDA GRAĐANA BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj predsjednik Skupštine
 31. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O BRATIMLJENJU OPĆINE LAGADAS – REPUBLIKA GRČKA I BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 32. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O BRATIMLJENJU GRADA SCHLADMINGA (ŠLADMINGA) – REPUBLIKA AUSTRIJA I BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 33. DAVANJE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA JP „KOMUNALNO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH - izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 34. DAVANJE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI SJEDIŠTA JP „CESTE BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH - izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 35. DAVANJE SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU JP „CESTE BRČKO“ D. O. O. BRČKO  DISTRIKT BiH -  izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 36. DAVANJE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI STATUTA  JP „CESTE BRČKO“ – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 37. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RADU NEOVISNOG ODBORA ZA IZBOR VODITELJA POLICIJE I ZAMJENIKA VODITELJA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 30. LIPNJA 2017. GODINE – izvjestitelj predsjednik Neovisnog odbora
 38. RAZMATRANJE INFORMACIJE O REALIZACIJI PROJEKTA OBILAZNICE OKO GRADA BRČKO - izvjestitelj ravnatelj JP Cesta

NAPOMENA: Materijale u elektronskom obliku možete preuzeti OVDJE.