16. REDOVITA SJEDNICA (ažuriran materijal za nastavak)

mala DSCN5510

Sjednica  je zakazana za  27. rujna 2017. godine (srijeda) u 10 sati, u velikoj dvorani Skupštine, a počet će nakon prezentacije nalaza i zaključaka studije izvodljivosti „Komunalni projekt u Brčko distriktu BiH“. Studiju izvodljivosti zastupnicima i predstavnicima izvršne vlasti prezentirat će konzultant Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD).

 Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 2. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZVANPARNIČNOM POSTUPKU BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU IZBORNOG POVJERENSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestiteljica predsjednica Izbornog povjerenstva
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA IZBORNOG POVJERENSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestiteljica predsjednica Izbornog povjerenstva
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE PLANA I PROGRAMA RADA IZBORNOG POVJERENSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2017. GODINU – izvjestiteljica predsjednica Izbornog povjerenstva
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU PRAVOBRANITELJSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2017. GODINE  - izvjestiteljica  pravobraniteljica
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2017. GODINE – izvjestitelj gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ODJELA ZA KOMUNALNE POSLOVE ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. DO 31. 12. 2016. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 10. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA  JAVNOG PODUZEĆA „RADIO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH NA DAN 31. 12. 2016. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 11. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA PRAVOSUĐA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE 1. 1. – 31. 12. 2016. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 12. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ODJELA ZA JAVNI REGISTAR ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. DO 31. 12. 2016. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 13. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. DO 31. 12. 2016. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 14. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA UREDA GRADONAČELNIKA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. DO 31. 12. 2016. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 15. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA UREDA KOORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH PRI VIJEĆU MINISTARA BiH ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. DO 31. 12. 2016. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 16. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA POVJERENSTVA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. DO 31. 12. 2016. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 17. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA NA DAN 31. 12. 2016. GODINE JP „KOMUNALNO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestitelj glavni revizor
 18. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ODJELA ZA OBRAZOVANJE ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. DO 31. 12. 2016. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 19. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA NA DAN 31. 12. 2016. GODINE JP „CESTE BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestitelj glavni revizor
 20. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA DIREKCIJE ZA FINANCIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. DO 31. 12. 2016. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 21. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ODJELA ZA GOSPODARSKI RAZVITAK, ŠPORT I KULTURU ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. DO 31. 12. 2016. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 22. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ODJELA ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. DO 31. 12. 2016. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 23. RAZMATRANJE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA VSTV-a BiH ZA 2016. GODINU – izvjestitelj predstavnik VSTV-a
 24. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU SIGURNOSTI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2017. GODINE – izvjestitelj voditelj Policije
 25. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PROVEDBI SVIH POSTUPAKA ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU TROŠARINE OD POREZNE UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj ravnatelj Porezne uprave
 26. RAZMATRANJE INFORMACIJE O POŠTOVANJU ODLUKE O OGRANIČAVANJU UPORABE SVIH DUHANSKIH PROIZVODA U SLUŽBENIM PROSTORIJAMA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog zastupnice Lidije Ljubojević)
 27. RAZMATRANJE INFORMACIJE O REALIZACIJI ZAKLJUČKA S OKRUGLOG STOLA O BORBI PROTIV KORUPCIJE – izvjestitelj predsjednik Povjerenstva

NAPOMENA: Materijal pod točkama 2, 3 i 26 dobili ste ranije te Vas molim da ga pripremite za ovo skupštinsko zasjedanje.  

Raspoloživi materijal u elektronskom obliku preuzmite OVDJE!