Članovi skupštinskog Povjerenstva za borbu protiv korupcije na seminaru Vijeća Europe u Rimu

mala Ribić i LjucaAdem Ribić, predsjedatelj i Halil Ljuca, član Povjerenstva za borbu protiv korupcije Skupštine Brčko distrikta BiH sudjeluju u radu zajedničkog parlamentarnog seminara za zastupnike iz BiH i Albanije, koji se održava u Rimu u organizaciji Parlamentarne skupštine Vijeća Europe.

Seminar je u funkciji jačanja dijaloga i suradnje između parlamentaraca Albanije i BiH, članova parlamenata iz drugih zemalja članica Vijeća Europe i civilnog društva u procesu izrade politika vezanih za sprječavanje korupcije. Izuzev što će promovirati standarde Vijeća Europe, a osobito preporuke GRECO-a, seminar će ponuditi i savjete izaslanstvima iz BiH vezane za parlamentarni integritet.

image-0-02-05-1d050ee25c888d32d1767d4a5f633338a08ca81684550634adc4958892b377e3-V