19. REDOVITA SJEDNICA SKUPŠTINE

mala 18 sjednica foto 1Sjednica će se održati 15. studenoga 2017. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj dvorani za sjednice.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 16. i 17. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2017. GODINU – po žurnom postupku (Prijedlog Povjerenstva za proračun)
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE – prvo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU ZAKONA O ZABRANI PUŠENJA I DRUGIH OBLIKA UPORABE DUHANA I DUHANSKIH  PROIZVODA NA JAVNIM MJESTIMA U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj predsjednik Skupštine
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE DEKLARACIJE O KRITERIJIMA ZA DEFINIRANJE TRASE BUDUĆE AUTOCESTE – (Prijedlog Zastupničkog kluba SDS-a)
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O FORMIRANJU POVJERENSTVA ZA KOMASACIJU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE - izvjestitelj gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA CESTE U ZASELKU PERUŠIĆI U MZ BOĆE - izvjestitelj gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA CESTE U MZ PLAZULJE - izvjestitelj gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH –IZGRADNJA SPOJA ULICA U DIJELU STAMBENOG NASELJA BREZIK - izvjestitelj gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA CESTE U MZ BUZEKARA - izvjestitelj gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA CESTE IZMEĐU UNIPROMETA I TETRA KOMPANI U MZ PLAZULJE - izvjestitelj gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU S FINANCIJSKIM POSLOVANJEM ZA RAZDOBLJE 1. 1. - 30. 6. 2017. GODINE JP „CESTE BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH -– izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 14. RAZMATRANJE INFORMACIJE POVJERENSTVA ZA SOCIJALNU SKRB I INKLUZIJU BRČKO DISTRIKTA BiH - izvjestitelj gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PROCJENI I NAPLATI POREZA NA NEKRETNINE U BRČKO DISTRIKTU BiH - (prijedlog zastupnika Eseda Kadrića)
 16. RAZMATRANJE INFORMACIJE U SVEZI S KORIŠTENJEM NOVE ZGRADE POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH – (prijedlog zastupnika Branislava Markovića)

Napomena: Materijali pod tačkama 3, 5 i 16 nisu pristigli do otpreme materijala pismenim putem, raspoložive materijale u elektronskom obliku preuzmite OVDJE.