22. REDOVITA SJEDNICA SKUPŠTINE

mala Sjednica SkupštineSjednica će se održati po završetku nastavka 21. redovite sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH zakazanog za 21. prosinca 2017. godine (četvrtak) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj dvorani za sjednice.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

  1. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
  2. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O  ZASTUPNICIMA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje (prijedlog Kluba zastupnika NDP-a)
  3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O NAKNADAMA I PLAĆAMA KORISNIKA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA U SKUPŠTINI BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje (prijedlog Kluba zastupnika NDP-a)
  4. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PRIVREMENOM FINANCIRANJU  ODJELA I INSTITUCIJA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2018. GODINE – izvjestitelj gradonačelnik
  5. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. DO 30. 9. 2017. GODINE – izvjestitelj gradonačelnik
  6. DAVANJE SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTARNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA JP „LUKA BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
  7. RAZMATRANJE PLANA REVIZIJE ZA 2018. GODINU – izvjestitelj glavni revizor

 

NAPOMENA: Materijal u elektroničkom obliku preuzmite OVDJE!