23. REDOVITA SJEDNICA SKUPŠTINE

Sjednica će se održati 17. siječnja 2018. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj dvorani za sjednice.

 Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA S 20., 21. I 22.  REDOVITE I 6. IZVANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA – po žurnom postupku (prijedlog Kluba zastupnika SNSD-a)
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA PJEŠAČKE STAZE U MZ BOĆE – izvjestitelj gradonačelnik
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA CESTE KROZ GREDICE 2 U SANDIĆIMA - izvjestitelj gradonačelnik
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA CESTE OD KUĆE RUŽICE CVJETINOVIĆ PREMA GLAVNOJ CESTI U MZ GORNJE DUBRAVICE - izvjestitelj gradonačelnik
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU VLADE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2017. GODINU - izvjestitelj gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PROGRAMA RADA VLADE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2018. GODINU - izvjestitelj gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PROGRAMA RADA DIREKCIJE ZA FINANCIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2018. GODINU – izvjestitelj ravnatelj Direkcije
 10. 10. DAVANJE SUGLASNOSTI NA POSLOVNI PLAN JP „LUKA BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2018. GODINU – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 11. 11. DAVANJE SUGLASNOSTI NA POSLOVNI PLAN JP „RADIO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2018. GODINU - izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 12. 12. DAVANJE SUGLASNOSTI NA POSLOVNI PLAN JP „CESTE BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2018. GODINU - izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 13. 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE REVIDIRANOG AKCIJSKOG PLANA ZA SKUPŠTINU BRČKO DISTRIKTA BiH ZA UNAPREĐENJE NJEZINE ULOGE U KONTEKSTU EU INTEGRACIJA – izvjestitelj voditelj Stručne službe Skupštine
 14. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj gradonačelnik.

Materijal za sjednicu u elektroničkom obliku preumite OVDJE!