Zakoni

Zakon o zemljoradničkim zadrugama
Zakon o zdravstvenom osiguranju Brčko Distrikta BiH
Zakon o zdravstvenoj zaštiti Brčko Distrikta BiH
Zakon o zastupnicima Skupštine Brčko distrikta BiH
Zakon o zaštiti zraka
Zakon o zaštiti životnog okoliša
Zakon o zaštiti voda
Zakon o zaštiti svjedoka
Zakon o zaštiti prirode
Zakon o zaštiti osoba s mentalnim poremećajem
Zakon o zaštiti od požara
Zakon o zaštiti od klevete
Zakon o zaštiti i spasavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreca
Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku
Zakon o zapošljavanju stranaca
Zakon o zapošljavanju i pravima za vrijeme nezapos
Zakon o vraćanju napuštene imovine Brčko Distrikta BiH
Zakon o vlasništvu i dr.stvarnim pravima
Zakon o visokom obrazovanju u Brčko distriktu
Zakon o visini stope zatezne kamate
Zakon o vinu i rakiji
Zakon o vanparničnom postupku Brčko Distrikta BiH
Zakon o upravnom postupku Brčko Distrikta BiH
Zakon o upravnim sporovima Brčko Distrikta BiH
Zakon o upravljanju otpadom
Zakon o upisu stvarnih prava na nekretninama
Zakon o unutarnjoj plovidbi Brčko Distrikta BiH
Zakon o unutarnjem dugu Brčko distrikta BiH
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
Zakon o udrugama i fondacijama
Zakon o turističkoj djelatnosti
Zakon o trgovini
Zakon o trezoru
Zakon o tarifnom sustavu za prodaju el.energije
Zakon o sukobu interesa u institucijama Brčko Distrikta BiH
Zakon o sudskoj policiji Brčko distrikta BiH
Zakon o sudskim pristojbama Brčko Distrikta BiH
Zakon o sudovima Brčko Distrikta BiH
Zakon o stečaju prinudnom poravnanju i likvidaciji
Zakon o stavljanju u promet predmeta od dragocjeni
Zakon o sprečavanju pranja novca
Zakon o spomenicima i simbolima Brčko Distrikta BiH
Zakon o socijalnoj skrbi
Zakon o službenicima i namještenicima Pravosuđa
Zakon o slatkovodnom ribarstvu
Zakon o sigurnosti prometa na putevima Brčko Distrikta BiH
Zakon o sigurnosti i zaštiti zdravlja radnika na radu
Zakon o šumama Brčko distrikta BiH
Zakon o štrajku
Zakon o športu u Brčko distriktu BiH
Zakon o reviziji javne uprave Brčko Distrikta BiH
Zakon o registru zemljišta i prava na zemljištu
Zakon o registrovanima zalogama na pokr.stvarima
Zakon o registriranju poslovnih subjekata
Zakon o radu Brčko Distrikta BiH
Zakon o računovodstvu i reviziji
Zakon o prostornom planiranju i građenju
Zakon o proračunu Brčko Distrikta BiH
Zakon o prometu eksploz. mat. i zap teč. i gasova
Zakon o privatiziranju preduzeća
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
Zakon o preuzimanju dioničarskih društava
Zakon o prestanku važenja Zakona o pružanju pravne pomoći
Zakon o premjeru i katastru nekretnina u Brčko distriktu BiH
Zakon o prekršajima Brčko Distrikta BiH
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
Zakon o praznicima Brčko Distrikta BiH
Zakon o pravnim licima koje osniva Brčko Distrikt
Zakon o povjeravanju javnih ovlaštenja
Zakon o poticaju gospodarskog razvitka u Brčko distriktu BiH
Zakon o poticaj u poljogospodarskoj proizvodnji
Zakon o postupku ocjene uskladjenosti pravnih akata Brčko distrikta BiH
Zakon o porezu na nekretnine Brčko Distrikta BiH
Zakon o porezu na dohodak
Zakon o porezu na dobit
Zakon o pomilovanju Brčko Distrikta BiH
Zakon o poljogospodarskom zemljištu
Zakon o poljodjelskim zadrugama
Zakon o političkim organizacijama
Zakon o policijskim službenicima Brcko Distrikta
Zakon o policiji Brčko distrikta BiH
Zakon o poduzećima Brčko Distrikta BiH
Zakon o podsticaju u gospodarstvo Brc+ko distrikta Bosne i Hercegovine
Zakon o podmirenju obveza po osnovi stare devizne štednje
Zakon o platnim transakcijama
Zakon o platama zaposlenih u Pravosuđu
Zakon o plaćama zaposlenih u organima uprave Brčko distrikt
Zakon o plaćama i drugim naknadama sudija i tužila
Zakon o pečatu Brčko Distrikta BiH
Zakon o parničnom postupku Brčko Distrikta BiH
Zakon o papirima od vrijednosti
Zakon o ovršnom postupku Brčko Distrikta BiH
Zakon o ovjeri potpisa
Zakon o otkupu stanova na kojima postoji stanarsko pravo
Zakon o osobnom imenu
Zakon o oružju i streljivu
Zakon o oprostu Brčko Distrikta BiH
Zakon o općim uvjetima za isporuku el.energije
Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine
Zakon o održavanju stambenih zgrada
Zakon o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama
Zakon o nazivima naseljenih mjesta na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
Zakon o naknadi za ceste iz maloprodajne cijene na
Zakon o naknadama za korištenje podataka premjera
Zakon o naknadama i plaćama korisnika proračunskih sredstava u Skupštini
Zakon o mjesnim zajednicama Brčko Distrikta
Zakon o matičnim knjigama
Zakon o legaliziranju bespravno izgradjenih gradjevina
Zakon o koncesijama
Zakon o komunalnim djelatnostima
Zakon o komasaciji u Brčko distriktu
Zakon o klasifikaciji djelatnosti
Zakon o kaznenom postupku Brčko Distrikta BiH
Zakon o javnom redu i miru
Zakon o javnom okupljanju
Zakon o javnoj imovini
Zakon o javno privatnom partnerstvu
Zakon o javnim preduzećima Brčko Distrikta BiH
Zakon o izvršenju proračuna za 2016
Zakon o izvršenju proračuna za 2015
Zakon o izvršenju proračuna za 2014
Zakon o izvršenju proračuna za 2013
Zakon o izvršenju proračuna za 2012
Zakon o izvršenju proračuna za 2011
Zakon o izvršenju proračuna za 2010
Zakon o izvršenju proračuna za 2009
Zakon o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera
Zakon o investicionim fondovima
Zakon o inspekcijama Brčko distrikta BiH
Zakon o imunitetu
Zakon o implementiranju odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika
Zakon o igrama na sreću i zabavnim igrama
Zakon o fiskalnim sistemima
Zakon o finansiranju političkih stranaka
Zakon o finansijskom poslovanju Brčko Distrikta
Zakon o elektroničkom potpisu
Zakon o elektroničkoj ispravi
Zakon o električnoj energiji
Zakon o eksproprijaciji nekretnina u Brčko distriktu
Zakon o duhanu
Zakon o državnoj službi
Zakon o dopunskim pravima porodica poginulih boraca
Zakon o dječijoj zaštiti
Zakon o deviznom poslovanju u Brcko distriktu Bosne i Hercegovine
Zakon o cestama
Zakon o boravisnoj taksi
Zakon o bilježnicima u Brčko distriktu BiH
Zakon o bankama Brčko Distrikta BiH
Zakon o arhivskoj djelatnosti
Zakon o akcizama
Zakon o agencijama za osiguranje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti
Zakon o administrativnim pristojbama u Brčko distriktu
Zakon o Vladi Brčko distrikta
Zakon o Uredu za pravnu pomoć
Zakon o Tužilaštvu Brčko Distrikta BiH
Zakon o Statističkom birou Brčko Distrikta BiH
Zakon o Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH
Zakon o Pravosudnom povjerenstvu Brčko Distrikta BiH
Zakon o Pravobranilaštvu
Zakon o Poreznoj upravi Brčko Distrikta BiH
Zakon o Javnoj upravi Brčko Distrikta BiH
Zakon o JP Luka Brčko
Zakon o Gospodarskoj komori Brčko Distrikta
Zakon o Direkciji za finansije
Zakon Brčko distrikta BiH o izboru i promjeni entitetskog državljanstva
ZAKON O PRIZNAVANJU INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA U BRČKO DISTRIKTU BIH
ZAKON O OTKLANJANJU I UBLAŽAVANJU POSLJEDICA NASTALIH ELEMENTARNIM NEPOGODAMA
ZAKON O LOVSTVU BRČKO DISTRIKTA BiH
Obiteljski zakon Brčko Distrikta BiH
Kazneni zakon Brčko distrikta BiH
Izborni zakon Brčko Distrikta
Travnja 2017
Po Ut Sr Ce Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

email-login

Trenutno je tu:

Imamo 62 gostiju i nema članova online