80. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА

Сједница ће се одржати 27. јула 2016. године (сриједа) с почетком у 10 часова, у скупштинској сали за сједнице.

 

За сједницу је предложен сљедећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 24. ВАНРЕДНЕ И 79. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
 2. ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
 3. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈИМА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – друго читање
 4. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ И СПАСАВАЊУ ЉУДИ И МАТЕРИЈАЛНИХ ДОБАРА ОД ПРИРОДНИХ И ДРУГИХ НЕСРЕЋА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ – друго читање
 5. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ (предлог Клуба посланика СНСД-а) – друго читање
 6. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ОДУЗИМАЊУ НЕЛЕГАЛНО СТЕЧЕНЕ ИМОВИНЕ –  друго читање
 7. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – РЕКОНСТРУКЦИЈА ДИЈЕЛА ПОСТОЈЕЋЕГ ПУТА У ЗЕСЕОКУ ПОДАРЕВАЦ – ЛОНЧАРЕВИЋИ У МЗ ГОРЊА СКАКАВА – извјестилац градоначелник
 8. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА У ЗАСЕОКУ СНАГИЋИ МЗ БОЋЕ – извјестилац градоначелник
 9. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕГ ПУТА У СТАМБЕНОМ НАСЕЉУ ВУКШИЋ ДОЊИ – извјестилац градоначелник
 10.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА У ЗАСЕОКУ ЈУРКОВИЋИ СТАМБЕНО ПОДРУЧЈЕ БИЈЕЛА – извјестилац градоначелник
 11.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА И ИЗГРАДЊА БЕТОНСКОГ КАНАЛА У НОВОМ НАСЕЉУ МЗ БРЕЗОВО ПОЉЕ – извјестилац градоначелник
 12.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА ПРЕМА МЈЕСНОМ ГРОБЉУ МЗ ГРЕДИЦЕ 2 – извјестилац градоначелник
 13.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ ПРИСТУПНЕ УЛИЦЕ И ПАРКИРАЛИШНОГ ПРОСТОРА У СТАМБЕНОМ НАСЕЉУ БРЧКО НОВО – извјестилац градоначелник
 14.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – РЕКОНСТРУКЦИЈА ДИЈЕЛА УЛИЦЕ ЉУБОМИРА КРСМАНОВИЋА У МЗ БРЕЗИК – извјестилац градоначелник
 15.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА (ПРЕМА КУЋИ МИХАЈЛА ИЛИЋА) У МЗ БРЕЗОВО ПОЉЕ СЕЛО – извјестилац градоначелник
 16.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – РЕКОНСТРУКЦИЈА ДИЈЕЛА ПОСТОЈЕЋЕГ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА БРЕЗОВО ПОЉЕ СЕЛО – СЛИЈЕПЧЕВИЋИ – извјестилац градоначелник
 17.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА ПРЕМА КУЋИ МИШКА ЋУМУРОВИЋА У МЗ БИЈЕЛА – извјестилац градоначелник
 18.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – РЕКОНСТРУКЦИЈА ДИЈЕЛА ПУТА У МЗ РАШЉАНИ  – извјестилац градоначелник
 19.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА АУТОБУСКОГ СТАЈАЛИШТА И ПЈЕШАЧКЕ СТАЗЕ ПОРЕД ФИРМЕ МАОЧАНКА И КАИФ У МЗ МАОЧА – извјестилац градоначелник
 20.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О СПРОВЕДЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ ИЗБОРА ЧЛАНА ПРАВОСУДНЕ КОМИСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ИЗ РЕДА ГРАЂАНА – извјестилац Комисија за избор и именовање и мандатно-имунитетска комисија
 21.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ПРАВОСУДНЕ КОМИСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ИЗ РЕДА ГРАЂАНА – извјестилац Комисија за избор и именовање и мандатно-имунитетска комисија
 22.  ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈП „РАДИО БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац предсједник УО
 23.  ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА УНУТРАШЊУ ОРГАНИЗАЦИЈУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈУ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈП „РАДИО БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац предсједник УО
 24.  РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГA БУЏЕТА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2016. ГОДИНУ – извјестилац градоначелник
 25.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ СТАЊУ ЈП „ЛУКА БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ – извјестилац предсједник УО
 26.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЈП „ЛУКА БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ – извјестилац предсједник УО
 27.  ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНИ ПОСЛОВНОГ ПЛАНА ЈП „ЛУКА БРЧКО“ ЗА 2016. ГОДИНУ У ДИЈЕЛУ „ИНВЕСТИЦИЈА“ –  извјестилац предсједник УО
 28.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2015. ГОДИНУ – предсједник Изборне комисије
 29.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2015. ГОДИНУ – предсједник Изборне комисије
 30.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2016. ГОДИНУ – предсједник Изборне комисије
 31.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ КОМУНИКАЦИОНЕ СТРАТЕГИЈЕ  СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2018. ГОДИНЕ – извјестилац предсједник Скупштине
 32.  РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ (предлог посланика Енеса Пашалића)
 33.  РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОБНОВИ ПОРУШЕНИХ КУЋА (предлог посланика Ивана Крндеља)
 34.  РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРАВУ НА БЕСПЛАТНИ БОЛНИЧКИ БОРАВАК РОДИТЕЉА ДЈЕЦЕ СМЈЕШТЕНЕ У ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ (предлог посланика Жељка Антића)
 35.  РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СПРОВЕДЕНОЈ КОНТРОЛИ ЗАКОНИТОСТИ ПОСТУПАЊА – извјестилац  директор ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“
 36.  РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ БЕЗБЈЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–ЈУН 2016. ГОДИНЕ – извјестилац шеф Полиције

 

Расположиве материјале преузмите ОВДЈЕ  OVDJE.