3. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА

Сједница ће се одржати по завршетку 2. редовне сједнице Скупштине Брчко дистрикта БиХ чији наставак је заказан за 28. децембар 2016. године (сриједа) с почетком у 10 часова, у скупштинској сали за сједнице.

За сједницу је предложен сљедећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ПОСЛАНИКА СИНИШЕ МИЛИЋА – извјестилац Комисија за избор и именовање и мандатно-имунитетска комисија
 2. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ И МАНДАТНО–ИМУНИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ О ДОДЈЕЛИ МАНДАТА ВУКАШИНУ ПАНИЋУ
 3. ПОЛАГАЊЕ ЗАКЛЕТВЕ – ДАВАЊЕ СВЕЧАНЕ ИЗЈАВЕ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
 4. ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
 5. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ВРАЋАЊУ НАПУШТЕНЕ ИМОВИНЕ – прво читање
 6. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПОВЛАЧЕЊУ ИЗ ПРОЦЕДУРЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац предсједник Скупштине
 7. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ О СПРОВЕДЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ ИЗБОРА ЧЛАНА ПРАВОСУДНЕ КОМИСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
 8. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ПРАВОСУДНЕ КОМИСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ИЗ РЕДА ГРАЂАНА – извјестилац Комисија за избор и именовање и мандатно-имунитетска  комисија
 9. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ  НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЦЈЕНОВНИКА УСЛУГА ПАРКИРАЊА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ – извјестилац предсједник Управног одбора
 10. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЈП „ПУТЕВИ БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ, СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОСЛОВАЊЕМ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ – извјестилац директор
 11. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ЈП „ПУТЕВИ БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2015. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Управног одбора
 12. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЈП „ПУТЕВИ БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ, СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОСЛОВАЊЕМ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ – извјестилац директор
 13. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ПОСЛОВНОГ ПЛАНА ЈП „ПУТЕВИ БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2017. ГОДИНУ – извјестилац предсједник Управног одбора

 Напомена: Материјали под тачкама 7 и 8 биће накнадно достављени. 

 Материјали у електронском облику (дио материјала је скениран и налази се у посебном фолдеру) се могу преузети ОВДЈЕ!