Име и презиме:
Адмир Нуковић
Датум рођења:
08.06.2016.
Мјесто рођења:
Брчко
Пребивалиште:
Брчко дистрикт БиХ
Страначка припадност:
БДП
Заступник од:
15.11.2016.
Дужност у Скупштини:
Предсједник посланичког клуба БДП-а, члан Комисије за образовање, спорт, културу и сарадњу с вјерским заједницама, члан Комисије за праћење примјене Пословника, члан Комисије за провођење Кодекса понашања посланика у Скупштини, и члан Комисије за младе.
Стручна спрема:
др. сци.–Доктор друштвених наука из области економије
Страни језици:
Енглески и њемачки
Биографија:
Рођен је 08.06.1969.године у Брчком гђе је завршио основну и средњу техничку школу. На Економском факултету Универзитета у Тузли дипломирао је 1994. године. На истом факултету 2001. године магистрирао је из области математичких метода у економији, и 2017. године одбранио докторску дисертацију под називом: "Вишекритеријално рангирање алтернатива у одлучивању о алокацији ресурса".
Радио је на више пројеката од јавног интереса и обављао неколико јавних функција, међу којима се издвајају:
- предсједник Брчанског демократског покрета (БДП),
- директор ЈП “Комунално Брчко” д.о.о. од јануара 2008. године до јула 2016. године,
- шеф Ођељења за урбанизам, имовинске односе и привредни развој у Влади Брчко дистрикта БиХ;
- 15 година радио је као асистент и виши асистент на Универзитету у Тузли за области менаџмента и подузетништва.
Отац двоје ђеце.
Контакт:
Телефон: 049/490-555
E-mail: admir.nukovic@skupstinabd.ba

Напомена: Посланици Скупштине Брчко дистрикта БиХ сами су испунили образац с биографским подацима, искључиво за потребе презентације на Wеб-страници. Врста и обим података који су објављени на овој страници представљају њихов властити избор а Стручна служба Скупштине интервенисала је само у случају правописних и граматичких грешака.