ING Registar / 2017

99. 8. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 7. sjednice H
98.7. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o ocjeni rada voditelja Policije za 2016.godinu H
97. 7. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Neovisnog odbora za 2016 H
96. 7. redovita sjednica - Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana H
95. 7. redovita sjednica - Zaključak - obveze javnih poduzeća iz članka 14 Zakona H
94. 7. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na izmjene Statuta JP Ceste H
93. 7. redovita sjednica - Odluka o pristuapnju izradi Strategije prostornog razvoja H
92. 7. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Čande H
91. 7. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Hukelji H
90. 7. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Brezik H
89. 7. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju neradnih dana 2017-2018 H
88. 7. redovita sjednica - Odlluka o formiranju Povjerenstva za pracenje primjene Zakona o spomenicima i simbolima -H
87. 7. redovita sjednica - Zaključak - Konsultativni sastanak H
86. 7. redovita sjednica - Odluka o održavanju javne rasprave - Zakon o mladima H--
85. 7. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 6 redovite i 2 izvanredne sjednice H
84. 2. izvanredna sjednica - Odluka o održavanju javne rasprave - Prijedlog Proračuna za 2017. H
83. 6. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Programa rada Direkcije za financije za 2017 H
82. 6. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa Ivici H
81. 6. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa Rijeke H
80. 6. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa Gluhakovac H
79. 6. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brka H
78. 6. redovita sjednica - Opća politika Skupštine- H
74. 6. redovita sjednica - javna rasprava - Zakon o izmjenama Kaznenog zakona H
74. 6. redovita - javna rasprava H
73. 6 redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 4 i 5 sjednice H
61. 4. redovite sjednice - Odluka o davanju suglasnosti - Radio-Poslovni plan H
60. 4. redovite sjednice -Odluka o davanju suglasnosti Radio-Izvješće H
59. 4. redovite sjednice - Odluka o davanju suglasnosti na Poslovni plan 2017- Luka H
58. 4. Strategija zastite okoliša HR
58. 4. redovite sjednice -Odluka o usvajanju Strategije zaštite životnog okoliša H
57. 4. redovite sjednice -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Rasadnik H
56. 4. redovite sjednice - Odluka o imenovanju četiri člana izbornog povjerenstva H
55. 4. redovite sjednice -Izvješć mandatno imunitetskog povjerenstva - izbor članova Izboprnog povjerenstva H
54. 4. redovite sjednice - Odluka o prestaku mandata članova Izbornog povjerenstva H
53. 4. redovite sjednice -Odluka o povlačenju Zakona iz procedure - H
52. 4. redovite sjednice -Odluka o usvajanju zapisnika sa 2. i 3. redovite i 1. izvanredne H
51. 4. redovite sjednice -Izvješće Mandatno imunitetnog povjerenstva o dođeli mandata - Tomislav StjepanovićH
50. 4. redovite sjednice -Prestanak mandata -Anto Domić HR
49. 4. redovite sjednice -Izvješće Mandatno imunitetnog povjerenstva o dođeli mandata - Adem Ribić H
48. 4. redovite sjednice - prestanak mandata -BULČEVIC H
47. 3 redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik -JP Ceste H
46. 3. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Poslovni plan 2017- JP Ceste H
45. 3. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na zavrsni račun- JP Ceste H
44. 3. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Cjenovnik - JP Ceste H
161. 13. redovita sjednica - Odluka o povjeravanju izgradnje kružnih raskrižja H
160. 13. redovita sjednica - Odluka o povjeravanju izgradnje mosta br 197 u Krepšiću H
154. 13. redovita sjednica - Odluka o suspenziji članka 109 H
153. 12. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na raspođelu neto dobiti - JP Putevi H
152. 12. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na završni račun JP Putevi H
151. 12. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća - JP Putevi za 2016. H
150. 12. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Prijedloga mjera - JP Komunalno H
149. 12. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o rješavanju upravnih predmeta za 2016 . godinu H
148. 12. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o reviziji finanacijskih izvješća za 2015 H
147. 12. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Izvješća o radu Ureda za reviziju za 2016 H
146. 12. redovita sjednica - Zaključak - Pravosudno povjerenstvo H
145. 12. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Ureda za pravnu pomoć za 2016. godinu H
144. 12 redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa Ograđenovac H
143. 12 redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Gorice H
142. 12 redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Slijepčevići H
141. 12 redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Prijedor H
140. 12 redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Ćoseta -Maoča H
136. 12. redovita sjednica - Odluka o hitnosti- H
135. 12. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 10 i 11redovite sjednice H
134. 11. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za 2016. H
133. 11. redovita sjednica - Zaključak - Pravobraniteljstvo H
132. 11. redovita sjednica - Zaključak - JP Komunalno H
131. 11. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na završni račun- H
130. 11. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu JP Komunalno H
129. 11 redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti - Finansijsko izvješće Radio Brčko H
128. 11. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti - Statut Luka Brčko H
127. 11 redovita sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra - Brka H
126. 11 redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Grbavica H
125. 11 redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Dubravice Gornje H
124. 11 redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Deanovići Bijela H
123. 11 redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Sljepčevići H
122. 11 redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Ajanovića H
121. 11 redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Jure Kas-telana H
120. 11 redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Krsmanovića H
119. 11 redovita sjednica - Odluka o usvajanju Program rada Vlade za 2017. godinu H
118. 11. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Vlade za 2016. godinu H
117. 11. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna za 2016. godinu H
116. 11. redovita sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 8 i 9 redovite sjednice H
115. 10. redovita sjednica- Odluka o usvjanju Izvješća o radu Policije za 2016 H
114. 10. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Izvješća o radu Povjerenstva za papire od vrijednosti H
113. 10. redovita sjednica- Odluka o davanju suglasnosti - Financijski plan - Zdravstveni centar H (4)
112. 10. redovita sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Krbeti H
111. 10. redovita sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brezik H
110. 10. redovita sjednica - Odluka o razrješenju člana Upravnog odbora JP Putevi H
108. 9. Zaključak -zdravstvo H
107. 8. redovita sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra - Potok Grčica H
106. 8. redovita sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra - Filipa Višnjića H
105. 8. redovita sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra - Pijaca H
104. 8. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Bijela H
103. 8. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Bjeloševića H
102. 8. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Brezovo Polje Selo H
101. 8. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Popovo Polje H