Povjerenstvo za obrazovanje, šport, kulturu i suradnju s vjerskim zajednicama

Sastav i opis rada

  1. Senad Osmanović, predsjedatelj
  2. Borislav Đulabić, član
  3. Ina Pamukčić, članica
  4. Velibor Babić, član
  5. Dražen Vrkačević, član.

a) razmatra školske i obrazovne programe osnovnog i srednjeg obrazovanja u Distriktu i predlaže njihove izmjene kako bi se uspostavio jedinstveni i kvalitetni sustav obrazovanja u Distriktu;

b) izvješćuje Skupštinu o stanju kulturnih i povijesnih spomenika i prirodnih bogatstava Distrikta i predlaže mjere za njihovu zaštitu;

c) razmatra stanje u športskim društvima, klubovima, športskim objektima i stanje njihove opreme, te prati omasovljenje športa;

d) surađuje s vjerskim zajednicama;

e) obavlja i druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.