BILTEN

dugmeRegistraCirilica

 

 

 

 

 

 

 

 

skupstinalogogif

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

sglasnik

 

ДНЕВНИ РЕД и РАДНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 61. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Сједница је заказана за 17. јул 2024. године (сриједа) с почетком у 10 часова, у скупштинској сали за сједнице.   

За сједницу је предложен сљедећи:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                           Д Н Е В Н И   Р Е Д      

 1. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 58. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
 2. ПОЛАГАЊЕ ЗАКЛЕТВЕ – ДАВАЊЕ СВЕЧАНЕ ИЗЈАВЕ ЧЛАНА ВЛАДЕ
 3. ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
 4. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ – друго читање (предлог групе посланика)
 5. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О  ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О  СЛУЖБЕНИЦИМА И НАМЈЕШТЕНИЦИМА У СКУПШТИНИ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ  – друго читање (предлог групе посланика)
 6. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ЛУКА БРЧКО“ БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – друго читање  (предлог групе посланика)
 7. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ ДОНАЦИЈА У СПОРТУ – извјестилац предсједник Скупштине
 8. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2023. ГОДИНУ – извјестилац директор Дирекције
 9. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ФИНАНСИЈСКОМ РЕЗУЛТАТУ С ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА ЗА 2023. ГОДИНУ ЗАВОДА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац Управни одбор
 10. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОРЕЂИВАЊУ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА И НЕПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА  У 2023. ГОДИНИ ЗАВОДА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – извјестилац Управни одбор
 11. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ РЕВИДИРАНОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗАВОДА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2024. ГОДИНУ – извјестилац Управни одбор
 12. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА РАДНИКА У ЈП „ЛУКА БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац Управни одбор
 13. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  „КОМУНАЛНО БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ  – извјестилац Управни одбор
 14. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈП  „КОМУНАЛНО БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац Управни одбор
 15. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О НАКНАДИ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА НА ПОСАО У ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац Управни одбор
 16. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗНОСУ НАКНАДЕ ЗА АНГАЖМАН ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА И УГОВОРА О ДЈЕЛУ У ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“  – извјестилац Управни одбор
 17. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ЈП  „КОМУНАЛНО БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2023. ГОДИНУ – извјестилац Управни одбор
 18. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП  „КОМУНАЛНО БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2023. ГОДИНУ – извјестилац Управни одбор
 19. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА НА ДАН 31. 12. 2023. ГОДИНЕ ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац главни ревизор
 20. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ „ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР БРЧКО“ БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ – извјестилац главни ревизор
 21. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ОДЈЕЉЕЊА ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА, ИЗБЈЕГЛИЦЕ И СТАМБЕНА ПИТАЊА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ – извјестилац главни ревизор

НАСТАВАК 60. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА

Обавјештавамо Вас да ће се наставак  60.  редовне  сједнице  Скупштине Брчко дистрикта  БиХ  одржати сутра  5. јула  2024. године (петак)  са почетком у 10. часова.

ДНЕВНИ РЕД и РАДНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 60. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Радни материјал преузмите OВДЈЕ.

Сједница је заказана за 3. јула 2024. године (сриједа) с почетком у 10 часова, у скупштинској сали за сједнице.   

НАСТАВАК 59. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА

Обавјештавамо Вас да ће се наставак  59.  редовне  сједнице  Скупштине Брчко дистрикта  БиХ  одржат  26. јуна  2024. године (сриједа)  са почетком у 10. часова.

ОДРЖАН ПРВИ НАСТАВАК 59. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ

ОДРЖАН ПРВИ НАСТАВАК 59. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ

Скупштина Брчко дистрикта БиХ одржала је први наставак 59. редовне сједнице, који је започео расправом о Предлогу одлуке о измјени буџета Брчко дистрикта БиХ за 2024. годину. На данашњем засједању, Скупштина је усвојила низ одлука о утврђивању јавног интереса.

ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПОД НАЗИВОМ „ЈАЧАЊЕ ДИНАМИКЕ АКТИВНОСТИ ЗАКОНОДАВНИХ ВЛАСТИ У НОВИМ ОКОЛНОСТИМА ЕУ ИНТЕГРАЦИЈА“

ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПОД НАЗИВОМ „ЈАЧАЊЕ ДИНАМИКЕ АКТИВНОСТИ ЗАКОНОДАВНИХ ВЛАСТИ У НОВИМ ОКОЛНОСТИМА ЕУ ИНТЕГРАЦИЈА“

У организацији ЕУ клуба при Скупштини Брчко дистрикта БиХ и Школе за политичке студије Савјета Европе у БиХ, у Скупштини Брчко дистрикта одржана је конференција под називом „Јачање динамике активности законодавних власти у новим околностима ЕУ интеграција“.