BILTEN

dugmeRegistraCirilica

 

 

 

 

 

 

 

 

skupstinalogogif

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

sglasnik

 

Важни документи

Годишњи план рада Скупштине за 2024. годину
План интегритета Стручне службе Скупштине Брчко дистрикта БиХ
  Приједлог буџета Брчко дистрикта за 2024. годину
  Трогодишњи план рада 2024-2026 Скупштина Брчко дистрикта БиХ
Трогодишњи план рада 2023 - 2025 Скупштина Брчко дистрикта БиХ
  План рада Скупштине Брчко дистрикта БиХ за 2023. годину
  Извјештај о раду Скупштине Брчко дистрикта БиХ за 2022. годину
Буџет Брчко дистрикта за 2022. годину
Ревизорски извјештај Скупштине за период 01.01.2020. - 31.12.2020.
Aрбитражна одлука
Анекс Одлуке
Статут Брчко дистрикта
Пресуда Апелационог суда - Пословник сл. гласник 09-22
Измјена и допуна Пословника о раду Скупштине, сл. гласник С24-20
Измјене и допуне Пословника о раду Скупштине, сл. гласник С17-20
Пословник о раду Скупштине Брчко дистикта БиХ, сл. гласник 54-18
Допуне Пословника
Допуна Пословника 2013.
Измјене и допуне Пословника 2018.
Oпшта политика Брчко дистрикта БиХ за период 2020. - 2024.
Општа политика
Кодекс понашања посланика у Скупштини (2024.)
Кодекс понашања службеника и намјештеника
Кодекс
Устав БиХ
Амандман на Устав
Устав Федерације БиХ
Устав Републике Српске
Инструкција о интерном пријављивању корупције у Стручној служби Скупштине Брчко дистритка БиХ