dugmeRegistraCirilica

 

 

 

 

 

 

 

skupstinalogogif

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

sglasnik

 

Важни документи

  Трогодишњи план рада 2024-2026 Скупштина Брчко дистрикта БиХ
Трогодишњи план рада 2023 - 2025 Скупштина Брчко дистрикта БиХ
Буџет Брчко дистрикта за 2022. годину
Ревизорски извјештај Скупштине за период 01.01.2020. - 31.12.2020.
Aрбитражна одлука
Анекс Одлуке
Статут Брчко дистрикта
Пресуда Апелационог суда - Пословник сл. гласник 09-22
Измјена и допуна Пословника о раду Скупштине, сл. гласник С24-20
Измјене и допуне Пословника о раду Скупштине, сл. гласник С17-20
Пословник о раду Скупштине Брчко дистикта БиХ, сл. гласник 54-18
Допуне Пословника
Допуна Пословника 2013.
Измјене и допуне Пословника 2018.
Oпшта политика Брчко дистрикта БиХ за период 2020. - 2024.
Општа политика
Кодекс понашања службеника и намјештеника
Кодекс
Устав БиХ
Амандман на Устав
Устав Федерације БиХ
Устав Републике Српске
Инструкција о интерном пријављивању корупције у Стручној служби Скупштине Брчко дистритка БиХ