BILTEN

dugmeRegistraCirilica

 

 

 

 

 

 

 

 

skupstinalogogif

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

sglasnik

 

Потпредсједник Скупштинеfilipovic

Потпредсједник Скупштине Брчко дистрикта БиХ је Иво Филиповић.Изабран је 15.11.2016. године. Члан је ХДЗ БиХ

 
БИОГРАФИЈА: 

Рођен 30. 4. 1960. године у Доњој Скакави, Брчко. Ожењен (супруга Пера), отац двоје дјеце (Мато и Мирослав). 
Стекао је звање просвјетни радник – наставник техничког образовања (ВШС) и завршио војну школу – заповједно-командну. 
Десет година радио у органима управе у Брчком, одјељење обране, те 10 година рада у војсци ХВО и ФБиХ. 
Члан ХДЗ БиХ од 1990. године до данас, уз повремене прекиде због ратних догађања и професионалних разлога (професионални војник). 
Члан ОХДЗ БиХ Брчко дистрикта од 2005. године. Члан СОХДЗ БиХ од 2006. године.

 
ОВЛАШЋЕЊА:

У обављању својих дужности потпредсједник Скупштине заступа и представља Скупштину у одсутности предсједника и обавља друге дужности које му додијели Скупштина или предсједник.

У случају да је предсједник спријечен или није у могућности да обавља своју функцију, потпредсједник има сва овлашћења, права и одговорности предсједника.

У случају да предсједника Скупштине не може да замијени потпредсједник, замјењује га најстарији посланик у Скупштини али само за предсједавање припремним састанцима или сједницама Скупштине.